Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane 1 september 2020

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane 1 september 2020

 

 

1 september 2020, StarQuestMastery.com

https://tinyurl.com/y3ttuhdn

Adamantinepartiklar och Hur Man Använder Dem Effektivt ~ en Genomgång

Älskade mästare, på många sätt har vi strävat efter att förmedla till er storheten och den allomfattande innebörden av Kärlek/Ljus från Skaparens Källa. Det är dags för många aspekter av högre kunskap att samlas så att ni bättre kan förstå perfektionen i Skaparens stora plan.

Den starkaste kraften i Omniversum är KÄRLEKSKRAFTEN, som utstrålas genom Skaparens feminina eller GUDINNE-energi. Först skapar Skaparens maskulina Essens FRÖN av ny skapelse inom SITT sinne, vilket resulterar i en Gudomlig Modell, som sedan omslutes inom KÄRLEKSKÄRNAN eller den känslomässiga naturen hos Gudinneessensen.

En underbar och magnifik process initieras därigenom, vilket resulterar i skapelser bortom era största fantasier. Ni som människor är en av dessa magnifika skapelser.

När varje själ tar sitt säte i en fysisk kropp finns det en ranson av Adamantine-partiklar lagrade i det Heliga Hjärtat. Som ett oskyldigt barn flyter denna Gudomliga Kärlek/Ljus fritt till och från det Heliga Hjärtat; dock förloras gradvis oskulden. De eteriska sköldarna av obalanserad energi börjar byggas upp runt det Heliga Hjärtat – initierat av egot, förment som skydd.

Därför minskar flödet av detta Gudomliga Elixir kraftigt med vuxen ålder, förutom för de få väckta Själarna. Det är därför vi säger att det är så viktigt att balansera chakrasystemet och aktivera Solenergicentret, vilket i sin tur initierar återaktiveringen och bemyndigandet av det Heliga Hjärtat.

Det är mycket viktigt att du strävar efter att vara centrerad i hjärtat. Det är så kritiskt att du är anpassad till frekvenserna i Mitten av Fjärde eller lägre Femte Dimensionen så att du kan få tillgång till Adamantinepartiklar av Skaparljus.

Du är alltid ansluten till Anden via ditt Högre Jag genom Silvertrådens Livlina. Ditt Heliga Hjärta måste dock vara öppet så att Adamantinepartiklarnas Kärleks/Ljusenergi kan flöda fritt till dig och från dig.

Du måste resonera över den Tredje och lägre nivån av Fjärde densiteten för att detta ska kunna ske. Detta är ett kritiskt steg för att bli en Självmästare och en samskapare av balans, levande hälsa och överflöd.

När vi säger: ”Guds Källa strålar ständigt ut strömmar av ren Kristnad Energi från Själva Kärnan,” talar vi om Adamantinepartiklar. Vi har sagt att ni automatiskt strålar ut och magnetiserar energi. När ni resonerar med den Heliga Kärlekens centrum attraherar ni Adamantinepartiklar. När du är anpassad till ditt högsta öde för det högsta av allt strålar du ut Adamantinepartiklar.

Det är därför det är så viktigt att lösa upp de eteriska sköldarna som du har placerat runt ditt Heliga Hjärta för att tillåta ett fritt flöde av energi till och från dig. Det är också viktigt att du aktiverar din Diamantkärnas Gudscell i ditt Heliga Hjärta. Detta gör att det fria flödet av Adamantine-partiklar mer fullständigt kan antända de Tolv Strålarna av Skaparens Medvetande inom dig. När du åstadkommer detta är du på god väg till Självmästerskap.

Ibland, under dina meditationer, när du har rört dig djupt inuti ditt Heliga Hjärta, är det möjligt att gå in i det lyckliga tillståndet av högre medvetenhet. Om du kommer in i den strömmen eller Livets Flod är det en känsla du aldrig kommer att glömma. Men återigen gäller de Universella Lagarna: du kan bara komma åt den frekvensnivå som du för närvarande resonerar till, för det finns ett felsäkert system när du stiger upp i medvetande. När du integrerar mönster med högre frekvens kommer du åt de mer förfinade nivåerna av Kärlek/Ljus (Adamantinepartiklar).

Kunskap och visdom överlagrad med kärlek, medkänsla, fokuserad avsikt och handling, skapar kraften som håller nyckeln till det Universella förrådet av omanifesterad potential. Energi från Skaparens Hjärtkärna väntar på att du ska forma den och manifestera den till allt du kan föreställa dig på det fysiska medvetandeplanet.

Vi är här för att hjälpa dig på alla möjliga sätt att utnyttja Floden av Liv/Ljus och ett obegränsat utbud av dessa Gudomliga Partiklar.

Jag ÄR Ärkeängel Mikael.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...