Ärkeängel Mikael med Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, September 18th, 2021

 

Nytt meddelande Kanaliserat av Ailia Mira

Lördag | 18 september 2021

Kära Ni —

Vi hälsar er med kärlek. Vi hälsar er som gamla själar, som själar som nyligen vaknat till nya nivåer av ert förkroppsligande. Vi hälsar er som vänner.

Tiden ni lever i nu är en underbar och efterlängtad tid. Er värld är i de tidiga stadierna av nytt liv. Mycket ligger i luften, och därför finns det en enorm kraft i era medvetna val. Genom sättet ni väljer att delta.

Aldrig tidigare har ni sett så mycket förstörelse och kaos. Eller det är så ni tänker. Vi vet att ni har varit på platser lika dessa tidigare, i tider som dessa eller liknande, så på en djup nivå inom er egen helhet; vet ljuset inom er hur man spelar.

Tänk på det en stund, och förstå sedan att det vi säger stämmer.

Ni kom hit som vägvisare, som ljusbärare, vilka förstår naturen och de osynliga subtila sakerna i livet. Ni kom hit som häxor, som mirakel-orienterade kvinnor, som ledare, som sportälskare, som mäktiga siare, som älskare, som empater, som konstnärer, som författare, som mödrar, som nya könstillhörigheter, som drottningar vilka återfötts till livet i ett land och en tid utan drottningar. Som sångare som vill ge röst åt världens sånger.

Ni har kommit från många platser. Från många vägar av uttryck genom detta och andra universum. Ni har fötts i kroppar men även gått in i dem.

Många är nu också här för att lära känna Jorden för första gången. De är från andra Universum, och tar med sig andra Ljusmallar och erbjuder andra harmoniserande strukturer, för att berika detta rike.

Och så är det.

Nu skiftar tiden och vänder igen. Det inre ljuset arbetar med sin magi inom er. Det är själens energi som transformerar er. Det mjukar upp och öppna er, om ni tillåter det. Det tar in vågor efter vågor av snabbt, rörligt, högfrekvent ljus, och det kommer in på er planet som balanserar det, använder det för att höja och omvandla just era kroppar; det förändrar er. Det öppnar upp det som behöver belysas och tillåtas flöda.

Ni kanske märker att detta rör sig snabbt upp och ut ur er. Mycket snabbare än någonsin tidigare. Ni kan känna er som om ni fastnat och har dragits tillbaka. Detta är en utmanande tid. En där ljuset i er driver er framåt medan världen verkar så instabil, att det är svårt att veta hur ni ska förhålla er, hur ni går in i nya utrymmen eller sätt att vara, där ni ännu inte varit. Och trots det kommer de inre uppmaningarna att driva på er, om det är menat så. Om ni känner det som om ni fastnat, bjud in energin att flöda, genom att ange att ni vill utvecklas, förändra och förändras. Kalla till er ljuset och bjud in energin för att renodlas, omorganiseras och visa er hur ni nu kan vara er själva.

Sätten för att vara er själva, kommer nu att bli annorlunda. Antingen till form eller som uttryck. För världen är förändrad och förändras.

Våra sätt kommer in i fokuset och flödar, ni får bränsle för maximal sammanhållning i den nya sättet av kollektivt samskapande. Den Gudomliga Ordningen ber om att få ha det med er, i överensstämmelse med er värld nu. Att utveckla er, som ni själva. Så här förändras saker och ting. Kollektivt och individuellt. Och ni får själva bestämma hur ni vill spela.

Höstdagjämningen den här veckan kommer att ge er ett underbart tillfälle med mycket näring och återcentrering. Ert centra med er varelse finns fortfarande inom er, men er relation till allt har ändrat sig så mycket. Ni måste våga släppa sådant som är avslutat, föråldrat och sådant som inte ger er glädje, för att hitta de djupaste nivåerna av resonans med ert själs själv.

Vi uppmuntrar er att ta er tid för att rensa och släppa. Sörj, känn och uttryck allt som finns, för det vill naturligtvis röra sig genom er – Livet är tänkt att flöda – ni vet vad det innebär, om ni ger er själva utrymmet att känna er kropp och fråga: vad vill flytta på sig nu?

Ni kan alltid kalla på ljuset inom er – den medfödda kopplingen till själen, för att bli rensade, omorienterade, för att få vägledning och mod, kunskapen för att gå vidare. Vägen framåt kommer alltid att kännas som sann, även om ni helst inte vill leva ut den. Ni vet när ni frågar om det är sant och verkligt, eller om det känns som något ni helst vill undvika?

Kom ihåg – det är vår tid nu. Dags för Ljuset inom att komma till ett mycket mer expansivt uttryck, och då flöda in i världen. Detta är himlens tid på Jorden, ljusets expansion, kroppens upphöjelse, uppvaknandet till Enhet.

Våga lita på stammen, Mänsklighetens Arv som härrör från den Enighet som är allt. Våga tro att ni kan hedra och öppna ert eget flöde, och att varje person kommer att puttas till nästa nivå av uttryck.

Detta är en upplevelse av att bli mer och mer ljus. Det är alltid er natur, att röra er, att skifta, att flöda, att expandera till mer och mer ljus. Allt i denna resa är naturligt även om formerna och dynamiken på denna planet, kan verka överväldigande intensivt och destabiliseringen av de kollektiva mönstren kan få er att vilja ta en paus … Allt inom er vet hur man återgår till ljuset, flödar ljuset, expanderar till mer ljus, sammansmälter med ljuset, kallar till er ljuset.

Ljus, älskade, är de ni är.

Och var heller inte rädda.

Om rädslan är påtaglig för er säkerhet eller ert liv precis nu, ignorera det vi har sagt och ta hand om er själva, på vilket sätt ni än behöver.

Om rädslan är psykisk eller handlar om framtiden, som så mycket rädsla gör, se om ni kan ta ett steg åt sidan. Se vad ni vill älska, uppleva, veta och skapa. Se vad ert djupaste inre ropar till er, var i det och omfamna ögonblicket på det sättet. Kärleksfullt.

Ni är skapade för att älska och för att expandera till mer och mer ljus.

Det kanske är det andra ni kommer ihåg?

Ni kom hit för att skapa. Och ni visste att ni skulle vara bland vänner. Besläktade andar i mänsklig form, och formlösa fält av oändligt Ljus. Ni känner oss och vi känner er. Vi finns i detta tillsammans. Vi är vänner och familj, och vår väg tillsammans är klar.

Ni kom inte hit för att vara någon annan. Eller följa någon annans väg. Ja, vissa vägar liknar era och kan inspirera och lyfta er, uppmuntra er och hjälpa er att se en möjlig väg framåt. Men din väg är din, och enbart din.

Era vägar är rika, oändligt unika upplevelser, som kommer fram genom er och era själs själv, hela tiden i gemenskap med själva Livet. Det är utsökt och vackert, och genom er medverkan kan ni utveckla det, ta emot den ständigt växande visionen av det, och leva ut den om ni vill.

Energin i avlägsna universum expanderar nu också. Och alltid.

Ert rike är inte det enda riket som rör sig in i mer ljus.

Det finns kunskap och medvetenhet om denna expansion djupt inom er och i omvärlden. Livet vet att vägen leder till jubel och återförening. Allt kommer att lysas upp, älskade ni. Även vi, vid någon tidpunkt – det är vägen hem. Det är sättet som livet flödar. Ändlösa upprepade uttryck och återföreningens lycka i medvetandet.

Er vision om den här världen, era liv denna gång, har betydelse. Det formar ert sätt av att delta. Och som vi har sagt tidigare, det är betydelsefullt; ni är betydelsefulla. Era sätt att leva, vara, känna och tänka och vad ni har för vision, skapar. Hur ni pratar om livet formar er upplevelse, och er upplevelse är en del av det som skapar den kollektiva upplevelsen.

Ni är kraftfulla och suveräna och på många många sätt väldigt fria. Erkänn er medfödda suveränitet och styrka. Tänk mer på vad ni älskar. Tänk mer på vad som ger er glädje och tilltalar er. Tro på ert inre vetande. Älska er själva oavsett hur mycket ni gör eller känner er kapabla till. Älska er själva ändå och vet att ni alltid, hela tiden går mot mer ljus, rör er in i mer ljus, blir mer ljus och med den vetskapen, att ni lever i oändlighet. Var det ni är skapade till att vara. Att vara levande, mänskliga och kärleksfulla. Som ni kan vara. Som ni är.

Detta är verklighetens sanna natur, och om ni centrerar er och låter livet flöda till er, genom er och omkring er, så finner ni glädjen som en pålitlig och mycket vacker vän.

Ta er tid för att kunna förstå den energetiska potentialen nu: Livet återföds på Jorden. Det är början på ett nytt planetärt system för samskapande och kärlek. Själva fröna till detta har planterats av er och andra under många liv. Och nu, kommer det stora kosmiska vågor av ljus, som stärker och aktiverar denna potential.

Vägen framåt kommer att innebära mycket förändring. Det kommer att bli konflikter när många åsikter kommer fram och uttrycks, och livet söker en högre ordning av uttryck. Spela er roll med vision och med en vilja att återskapa livet på Jorden, med det djupa och modiga engagemanget för större Liv, som ni hade innan ni kom hit.

Stå trygga, eller sitt om ni vill (ler), på ett avslappnat och öppet sätt och känn det … Allt av det. Och vet, livet är bra, och ni är innerligt och mycket personligt älskade. Kända. Sedda. Stödda. Uppskattade.

Vi vill ger er något mer idag. Om ni välkomnar det, lägg handen över ert hjärta. Kalla till er ljus. Kalla på er själ, den oändliga Enheten som är du, och be om att bli fylld med ljus, kärlek och djup, djup frid. Be om det medvetande som bäst tjänar er och er utveckling och närvaro just nu. Och allt annat ni skulle vilja ha.

Öppna sedan för att ta emot. Låt energin flöda in i er och över er, genom er, för att uttryckas. Dansa med Livet, älskade ni. Låt er själva vara ljus!

Ni är här, och tiden är nu nära. Den efterlängtade tiden. Den tid då ni kan vara mer och mer levande, och mer och mer medvetna om allt som är, samtidigt som ni är människor här.

Det är utsökt. Var öppna för allt! Och låt det flöda, centrerat i det medvetna sambandet av Allt ni är.

Vi älskar er väldigt mycket.

 

JAG ÄR Ärkeängel Mikael med Rådet av Strålande Ljus.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...