Ärkeängel Mikael och Elohims Änglafamilj via Celia Fenn, 10 januari 2022

Ärkeängel Mikael och Elohims Änglafamilj via Celia Fenn, 10 januari 2022

2022, Året med Kärlek, Bara Glädje och Paradisets Portar | Ärkeängel Mikael och Elohims Änglafamilj via Celia Fenn

av Celia Fenn

 

https://tinyurl.com/2xj6ucj7]

 

Älskade Ni, välkomna till år 2022 i Jordens linjära tidslinje. Vi ber er att låta detta bli Kärlekens år och öppnandet av Paradisets Portar.

Det kommer att bli ett år med enbart Kärlek vilket kommer att tillåta er att lyckas, frodas och uppleva de enkla glädjeämnena i era liv på Jorden.

Naturligtvis, eftersom Tid och Rum mestadels är ”illusioner” av perceptionen, så lever ni mellan två tidslinjer och två verkligheter. Den gamla energin/ alternativa verkligheten, existerar på de lägre nivåerna av medvetande med dess linjära tidslinje, och den högre spiralformade tidslinjen av medvetenhet existerar på de högre frekvenserna. Var och en av dessa tidslinjer, producerar medan de existerar i samma ”rum”, en annan rumslig verklighet. Så, beroende på era uppfattningar och era själsfrekvenser, kommer ni att befinna er i antingen en kaotisk och skräckfylld verklighet, eller i en fridfull och kärleksfull verklighet. Om ni är Mästare av er Energi, så kommer ni att bli ombedda att efter behov röra er mellan dem ofta.

Under det här året 2022, kommer ni att kunna välja var ni vill vara genom att ”ställa in ert frekvensvred” till Nya Jordens tidslinje.

Hur gör jag det, kanske ni undrar?

Helt enkelt genom att göra val och ha intentionen.

Välj att leva i en Verklighet av Kärlek, Vänlighet och Medkänsla, och äg era egna skuggenergier, så att ni inte triggas att falla ur frekvensen. Om ni faller utanför Kärlekens frekvens, välj då bara att anpassa er igen till dessa högre energier som är så tillgängliga nu.

De Stora Lärarnas Avatarer, Yeshua/Jesus och Maria Magdalena visade er vägen. Fokusera på Kärlek från Hjärtat och behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Öppna ”Kärlekens Bok” och börja leva efter den!

Lady Maria Magdalena kommer att lära er att vara närvarande i ert liv, och att fokusera på det som ligger framför er, utan rädsla eller oro. Hon kommer att vägleda er att flöda med i livets skapelseströmmar och hur ni får tillit när ni ska överlämna er, så att ni kan leva i glädje och överflöd.

Glädjeämnena från Högre Medvetande är enkla. Det finns ett djupt band med Naturen och med Jorden som ger en känsla av trygghet och välbefinnande. Det finns en känsla av Koppling och Kommunikation med ert Högre Själv och era Ängla- och Galaktiska Familjer, som låter er veta att ni inte är ensamma. Och det finns en känsla av Heligt Utrymme och Gemenskap med de från er Stam på Jorden, när ni hittar en ny Familj och Gemenskap.

Älskade Ni, den 2/2, den 2:e februari, kommer ni att passera genom en mycket speciell portal av medvetande, kallad Vattumansportalen. I år infaller den 2022-02-02 och vi har kallat den ”Portarna till Paradiset”.

Det är då ni kommer samman i en Helig Initiering vilken aktiverar manifestationen på den Nya Jordens tidslinje. Ni kommer att se och uppfatta hur Himlen manifesterar sig på Nya Jordens tidslinje. Ni kommer att se hur Himlen manifesterar sig på Jorden, i ert eget utrymme och på er egen Nya Jords tidslinje. Vilket kaos och kontroll som än manifesterar sig på den lägre frekvensens tidslinje, så kommer det i den Nya Jordens tidslinje att vara frihet och kärlek.

Som Mästare av Energi och Kärlek så krävs det att ni håller er Kärleksenergi, och skapar en bro av Ljus för att tillåta andra att hitta sin väg till den Nya Jordens tidslinje. Inte alla på den alternativa tidslinjen kommer att vara villiga, eller ens intresserade, men de som är det, och det kommer verkligen att vara många, de kommer att behöva er hjälp med att ta sig över korsningen, och höja sina frekvenser och perceptioner till den Nya Jorden.

År 2022 kommer många av er att kallas för att utöka ert arbete, och aktivera nya aspekter av ert uppdrag på Jorden. Ni kommer att bära er Ljuskrona och ni kommer att vara Suveräna Varelser som vägleder andra till sina egna Suveräniteter och Ljuskronor. Älskade Ni, förminska er inte, nu är det dags att stå upp och vara fyllda av kraft.

Ni behövs på Jorden just nu.

Det här är vad ni kom för att göra vid den här tiden!

Det är en spännande tid när ni går in i denna nya skapelse!

Vi ger er Änglarnas Välsignelser och Ljus under 2022!

Ärkeängel Mikael och Elohims Änglafamilj.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...