Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 4 september

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 4 september

MEDDELANDEN FRÅN ärkeängeln Mikael * LM-9-2016. Överfört genom Ronna* Avatarer * uppstigna mästare * STORA Ljusvarelser

 

Kära mästare, även om det kanske inte verkar så från er utsiktspunkt, sipprar fantastiska saker ut över hela detta universum. Vid det här laget är många av er medvetna om att er galax och i synnerhet er lilla planet, är i fokus för dessa betydelsefulla händelser. Innan planeten skapades, var det bestämt att den skulle bli den Noll-Punkt eller centrala fokus för en ny kreativ strävan-varigenom Änglariket skulle bli medskapare med gudarna, de stora Ljusvarelserna och Stjärnfrö från hela Världsalltet skickade Fragment av sitt väsen vidare till jorden och därmed tog de med sig ljus, visdom och önskan att hjälpa till att uppfylla Skaparens Stora Plan.

Till viss del når hela mänsklighetens och jordens själs medvetande både inåt och uppåt för att få kontakt med vår Fader / Moder Gud, medan den Högsta Skaparen öppnar vägen från kärnan efter det att hela Multiuniversum-den stora central Solen, Multi-Dimensioners och skapelsens många världar i syfte att införliva, skörda skönheten och vad som upptäckts och har åstadkommit av oss alla i vår Allsmäktig Skapares namn. De av er som vandrar stadigt på vägen av expanderad andlig medvetenhet inser att ni lever i unika och oöverträffade tider.

Stora Ljusvarelser, som aldrig förr lämnat sina hem i den Stora Central Solens Universum kom överens om att göra det och att fragmentera sig i mindre Gnistor av Guds ljus, för att föra sin utstrålning, kärlek och visdom till planeten Jorden. Den Älskade EN kallade Jesus / Yeshua / Jeshua, de Stora Kumarerna, Buddhas, Lord Melchizedek, Rama och Krishna, plus det strålande och mäktiga Änglakungariket, för att bara nämna ett fåtal, som kom från avlägsna Universum, som skapades långt före detta unga Universum kom till. Vi i Ärkeänglasfären har vårt ursprung i det dunkla, forntida förflutna Världsalltet, liksom många av de Uppstigna Mästarna och Avatarerna, som ni är bekanta med och vi försäkra er om att många av er, som är på den avancerade Uppstigningsvägen, är också födda i ert individualiserat medvetande i andra universum.

Den Gudomliga Planen fulländades och det grundläggande arbetet för vad som nu sker på jorden vid denna tidpunkt utfördes för länge sedan. De Stora Varelserna färdades ner i de lägre Dimensionerna – för att upprätta sin hemvist inom de Lysande Ljusstäderna placerade inom hela den sjätte Dimensionen – så att de kunde hjälpa mänskligheten att framgångsrikt överbrygga flera cykler av massuppvaknande / Uppstigning tillbaka in i en Upplyst verklighet. Dessutom blev Jordens Gudomliga Väsen kodat med Vit Elds MinnesFrö Atomer, nycklar och koder, vilka skulle aktivera dess eget uppvaknande och skulle också påskynda uppvaknande processen inom mänskligheten.

Vi gillar inte att fokusera på oss själva, för vår största glädje och mission är att tjäna Skaparen och de under vårt förmyndarskap och ingen kredit behövs eller önskas. Det är dock nödvändigt för att ni till fullo ska förstå vårt uppdrag på jorden och hur nära vi alltid har varit ansluten till er.

Den älskade Jesus / Jeshua kom till jorden för över 2000 år sedan och tillsammans med ärkeängeln Uriel och Lady Grace, förankrade han sjätte Strålens förtjänster, aspekter och kvaliteter av hängivenhet, förlåtelse, förbarmande, nåd, andlig näring och tro på Gud. Den vackra Lady Mary, den feminina Ärkeängeln på femte Strålen, som tillsammans med ärkeängeln Rafael, strålar ut kvaliteter som överlämnande, osjälviskhet, engagemang och healing, fick äran att föra ut till världen det Kristna Väsen, som kallas Jesus / Jeshua / Yeshua. Emellertid var Maria utvald för en ännu större uppgift och möjlighet att tjäna Skaparen och mänskligheten. Hon kom till jorden och för att förankra Gudinnans faktiska förtjänster för att i största möjliga utsträckning åter möjliggöra processen att balansera Skaparens maskulina och feminina egenskaper på jorden skulle kunna ske.

Många av er känner till vad som kallas Michael / Mary linjer i England. Det finns “Ley Lines” som passerar genom de Brittiska Öarna, Tyskland, Frankrike och många andra mindre kända områden i Europa och runt om i världen. Vi vill ge er en större förståelse för “Den Stora Planen” och vad som har blivit några av de historiska myter och mirakel. För Tusentals år sedan i Jordisk tid ingjöt, Lady Mary, som representerar de receptiva / negativa eller feminina kristallina elektromagnetiska strömmar och jag, Michael, strålar de positiva eller maskulina kristallina elektromagnetiska strömmar i Jordens leylinjer de strömmar, som krävs för att bygga ett balanserat och harmoniskt gyllene eternät system för Jorden. Kraftstavar, Uppstignings kolonner av ljus eller virvlar installerades på integrerade punkter runt Jorden. Dessa heliga platser, naturliga formationer, som blev kultplatser, liksom fina kyrkor och tempel, har alla byggts längs dessa leylinjer och kraftpunkter.

Genom era många livstider på Jorden, har ni dragits till dessa platser om och om igen för att få andlig näring, men mycket mer har framkommit än ni tror. Var och en av er, antingen genom er fysiska närvaro eller i era nattliga sejourer i etern, har inte bara fått harmonisk energi och kodningar från dessa andligt magnetiserade platser, utan ni har också bidragit till att aktivera dem och sprida dessa strömmar av Ljus runt Jorden. Ni har blivit både sändare och mottagare av Guds Ljus från Jorden nedanför och från himlen ovan. Jordens Själ och mänsklighetens ÖverSjäls medvetande har återigen blivit anpassade till varandra.

Jag har kallats “väktare för mänsklighetens övervakare” och det är dags för er att förstå att den älskade Lady Mary är den feminina Gudinne aspekten, som också tilldelats uppgiften att övervaka mänsklighetens vistelse och nedstigning i hela detta universum. Det har varit vår största ära och ett privilegium att vara med er – guidning, bevakning och styra varje steg på er väg under de hela eoner av tid, som ni reste tillbaka på er tilldelade uppgift att samskapa världar och fantastiska saker utan slut.

Tillsammans med Skaparens Essens och minnet av oss har slagits samman och Översköljer er med vår individuella Essens och kärlek begravd djupt inom er Själ och ert minne, så att även om ni kanske medvetet har glömt, kan ni aldrig glömma minnet av er Själs-Själv.

Kung Arthur, The Lady of the Lake, Jeanne d’Arc och många andra mytiska historiska karaktärer frambringades och bidrog med extra kraft Lady Marys väsen och min Essens för att ingjuta dem i jordens medvetande och i hjärtat hos mänskligheten. Detta är varför dessa myter aldrig blir för gamla och varför de har bevarats nära och kära hos era hjärtan. De trollar fram minnen av tiden vi var tillsammans i de högre sfärerna, innan ert uppdrag i världens densitet började. Ni minns vår nära och gudomliga anslutning och när vi återförenas i sinne och hjärta, är det en mycket glad och glädjande tid för oss alla.

För att ge er en större förståelse för vad som skett på jorden och hur perfekt Skaparens plan var och är, kommer vi att gå tillbaka i historien till cirka 5000 f.Kr. enligt er tideräkning, till den tidpunkt då Avatar Rama kom till jorden. Detta Kristna Väsen i mänsklig form, som kallas Rama hade fört till jorden Skapares attribut, förtjänster och kvaliteter för den tiden, var ÖverStrålad med mitt väsen för Första Strålen av Gudomlig vilja. Många av er är min härstamning, och ni bär Essens av änglar i ert DNA och Själ. Skillnaden är att Rama bar den största infusion av mitt väsen som någonsin frambringats till jorden för att lägga grunden för framtiden, den som vi för närvarande upplever. Kärleken till Skaparen har alltid varit den stora Överstrålningens fokus med varje Avatar; Men, de för fram olika läror, de som är bäst lämpade för den tid och den då rådande nivån på mänsklighetens medvetande.

Efter Rama kom Krishna, sedan Gautama Siddhartha, Buddha och många andra Avatarer. Ärkeängel Mary, som bärare av gudinnan energi eller Skaparens feminina aspekt, spelade en viktig roll i livet för dessa stora Avatarer. Under Ramas liv, Överstrålades hans fru, Sita, med Marys Essens. I Krishnas liv, var det en andlig vän och följeslagare, som saknade fysiska begär. Naturligtvis, Mary mest kända roll var, som mor och mentor Jeshua. Hon har hållit till i bakgrunden alla dessa tusentals år, men hennes stora kärlek till och hängivenhet för Skaparen och mänskligheten har alltid varit en viktig kraft på jorden i de högre sfärerna.

Många andra stora Ljusvarelserna har besökt jorden genom tiderna, Lao-Tze, Konfucius, Abraham, Moses och Mohammed för att bara nämna några. Den älskade Kuan Yin var Överstrålad med Lady Mary Essens och förde kvaliteterna medkänsla, rättvisa och healing till Jorden. Ni är eller borde vara bekanta med dessa stora EN, ty alla porträtterade Skaparens särskilda fasetter, aspekter och dygder och har spelat en viktig roll på jorden, som företrädare för Skaparen.

Det som inte är allmänt förstått är att Ärkeänglasfären också har spelat en viktig roll i detta gudomliga drama av nedstigning i världarna av materiell form. I alla tider har varje ärkeängel spelat en dominerande roll i att förankra och stråla ut Skaparens specifika aspekter, attribut, egenskaper och dygder. De har blivit anpassade till och i förbindelse med de stora Avatarerna och de har ÖverStrålat dessa underbara varelser med sin egen lyster och förtjänster. Dessa Avatarer var Skaparens fysiska, mänskliga representanter för en viss tidsperiod och Ärkeänglavarelserna var det andliga ÖverStrålande sambandet med vår Fader / Moder Gud.

Denna unika tid har aldrig tidigare upplevts på jorden och även om det för närvarande är många kraftfulla Avatarer och Uppstigna Mästare på jorden, kommer det inte bara vara en stor Avatar skickad till jorden för att ÖverStråla, vägleda och inspirera mänskligheten. Var och en av er har potential att bli en uppstigen mästare för dessa härliga tider. Vi gav er en gyllene löfte och det löftet säger att oavsett hur mycket eller hur lite Kristus Ljus eller Essens av ert gudomliga själv ni tog med er vid födseln, har ni möjlighet att ta tillbaka hela er prakt av er Guds Stråle och JAG ÄR närvaro. Det är vad Uppstigningen handlar om, att återvända till balans och harmoni i er fysiska, mentala, emotionella och eteriska organ, så att ännu en gång, Anden kan komma ner och ta herraväldet. Ni måste dock komma ihåg, allt som ni för fram måste ni använda för den största nytta för alla, och sedan, kära, kommer ännu mer att ges till er.

Kära, mitt flammande Ljus Svärd formades av tanke och energi från mitt innersta väsen och det försågs med dynamiska energier från Skaparens första stråle av Gudomlig vilja. Det är ett svärd av inlösen, ett svärd av hopp, ett svärd av frihet, en gåva jag erbjuder er för att bryta era bojor från era egna vanskapelser och att frigöra er från illusionernas förpliktelser i tredje / fjärde dimensionen. Vi ber er att acceptera och använda denna fantastiska kraft i första strålen av Gudomlig vilja och makt, och Admantinpartiklar av Skaparljus för att skapa nytt i harmoni med Skaparens gudomliga vilja. Vi ber er att ännu en gång få er gudomliga rätt, som medskapare under ledning av vår Fader / Moder Gud.

 

Kalken vi nu erbjuda er under dessa betydelsefulla tider av stor förändring är fylld med Kärleks Elixir / Ljus, den Tolv-Faldiga Flammman från vår Fader / Moder Gud. Den innehåller den nyskapande kosmiska Elden, som ska användas för att forma den nya Gyllene Galaxen och att utvidga detta Universum in i ett tomrum. Ta ett djupt andetag mina älskade och trogna, för ni är framtidens StjärnFrö. Vi omger och omsluta er i vårt aurafält av kärlek och skydd. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Överfört via Ronna / Sacred Scribe * Som förmedlare av denna artikel hävdar jag, Ronna, den universella upphovsrätten i namn av ärkeängeln Mikael. Publicering på webbplatser är tillåtet så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller läggs till och kredit på författarskap och min e-post och webbadress ingår. Det kan komma att publiceras i tidskrifter, tidningar eller offentliga tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

You may also like...