Den Gudomliga Modern via JoyfulChristie, 3 januari 2022

Den Gudomliga Modern
Via JoyfulChristie, 3 januari 2022
(https://www.buymeacoffee.com/JoyfulChristie/the-divine-mother-asks)
Jag har blivit ombedd av den Gudomliga Modern att arbeta på ett speciellt projekt. Hon har uppmanat mig att sammanställa en handbok, en serie av kanaliserade meddelanden direkt från henne till alla hennes Ljusarbetare.
Det är bråttom med hennes första meddelande, där hon ber oss att förbereda oss för att möta utmaningarna som ligger framför oss, efter att mycket av det som har varit dolt avslöjas. Jag kommer att dela med mig av meddelandena så fort jag får dem.
I Glädje
JoyfulChristie
Hej Kära Ni
Just nu skulle jag vilja be er att släppa allt motstånd som ni kanske bär inom er mot denna uppgift, eftersom det bara kommer att förlänga eller störa det vi vill åstadkomma, och vi har en hel del som måste göras på kort tid.
Min huvudsakliga oro är för ljusarbetarnas gemensamhet. Jag känner inte att det finns en adekvat guide (dvs instruktioner) förberedda för er alla, så att ni vet hur ni ska gå framåt efter att allt har avslöjats. Jag önskar erbjuda stöd och utbildning för de av er som kommer att hjälpa era medmänniskor på Gaia.
Jag skulle börja med att säga att inom var och en av er brinner ett ljus så starkt, så rent. Och aldrig har det funnits en viktigare tid där ni har blivit medvetna om ert ljus, den fulla medvetenheten om ert ljus.
Det som kommer blir en mycket svår tid för majoriteten av dem som blir kvar på planeten.
Nå djupt nu, djupare, ännu djupare in i er förbindelse med den Ende, och jag ber er att ta in i ert medvetande idéen om min personliga vägledning i varje kontakt ni har med andra personer. Jag vill att ni ska vara närvarande i varje ögonblick när ni kommer i kontakt med andra, och ni måste börja varje ögonblick med att leva i ert ljus, er välsignelse pulserar ut det ljuset vart än ni går.
Jag ger er bilden av en eld som har brunnit ut och askan är fortfarande varm, och ni vet djupt inom er själva att det fortfarande finns en glöd att finna någonstans i den här askan. Genom att ta med er ert ljus och er ljusvälsignelse till varje upplevelse ni har med dem på planeten, blåser ni försiktigt på askan och letar efter glöden, andas försiktigt era gudomliga andetag över kolen eller gnistorna av era medmänniskor.
Och ibland kommer ni att åstadkomma det här med era ord; ibland kommer ni att åstadkomma det genom att skicka ut ert ljus direkt till personen i matbutiken eller på bensinstationen, genom att bara skicka dem er gudomliga andning, minnet som ni bär inom er, och dela med er av era ljuskunskaper och erbjuda tröst, frid och gemenskap inom kollektivet.
Jag ber var och en av er att börja göra detta moment för moment och föreställa er rutnätet av ljus som kommer från var och en av er, och som kommer att förstärkas genom föreningen och spridas ut över hela planeten – en färdplan av ljus som leder till var och en av er – till och från var och en av er.
Många av er är inte säkra på vad de ska fokusera på under denna mycket viktiga tid, och jag önskar förbereda er för vad som komma skall. Jag uppmanar er att ta er an detta arbete – det är extremt lägligt.
Börja nu genom att erbjuda energetiskt stöd i varje utbyte ni har med varenda människa ni möter. Släpp alla andra tankar förutom att bygga den där poolen, den där reservoaren av uppfriskande och helande kärlek, min kärlek, Moderns Kärlek.
Varje gång, i varje ögonblick som ni sår denna kärlek i era samhällen, i era utbyten i varje transaktion, vare sig det är energetiskt, personligt eller andligt, lägger ni till den där kollektiva poolen eller reservoaren, som kommer att vara tillgänglig för healing efter den chock som kommer.
Jag förenar mig med er och erbjuder denna gudomliga kärlek från mitt hjärta till alla på planeten.
Ni är mina ljusarbetare
Ni är mina Vägvisare
Ni är de som har kommit för att Lysa upp Vägen.
Det är dags.
Träd in i den kunskap som ni bar med er.
I varje ögonblick är sådden av min kärleksmedvetenhet hos er: För det här kom ni till planeten, för det här avgörande ögonblicket i historien. Jag åberopar nu de Kristallina koder som framkallar denna djupt hållna förståelse för min avsikt med ert arbete, ert ljusarbete på planeten vid den här tiden. Djupt inom er har jag sått kodningen och den gudomliga förståelsen för den rena kärleksenergi som ni nu måste ta upp och i varje ögonblick av er dag sända ut genom att använda er kärleksfulla andning till att väcka gnistan i alla era medmänniskors hjärtan.
Jag erbjuder er mina välsignelser när ni börjar detta fokuserade arbete för mig.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...