Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 2 augusti 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 2 augusti 2019

Per Staffan 2 augusti 2019

Mike Quinsey (channeled information)

2 augusti 2019. Mike Quinsey.

Det verkar som att det knappast finns något land på senare tid som inte har upplevt problem inom sitt politiska etablissemang, och vad ni för närvarande ser i Hong Kong visar beslutsamheten hos vad som främst är unga människor som insisterar på att politiker och myndigheter verkligen representerar dem. Dagarna med inspärrning av människor och begränsning av deras yttrandefrihet kommer snart att vara över. Förändringsvinden blåser hårt och den kan inte ignoreras så mycket längre, och de som har makten kommer att tvingas respektera vad som önskas. Vi samtycker verkligen inte till användningen av våld på någon sida, men ibland verkar det oundvikligt om ni inte är beredda att ge upp er rätt till att fritt uttrycka er.

Ni är nu långt in i New Age men framstegen som ni förväntade er hålls tillbaka och kommer att ignoreras tills ni får en mer kraftfull röst i politiken. Det kommer att komma eftersom det måste, eftersom de gamla sätten inte längre är tillämpliga i tider när vibrationerna snabbt lyfter. Det gamla måste ge plats för det nya och det finns inget sätt som de nödvändiga förändringarna kan stoppas permanent. Undvik våld om möjligt men vet att ni har rätt att skydda er själva.

Även om er själsresa påbörjades för en lång, lång tid sedan, vet vi att några av er känner av de upplevelser ni har gått igenom och det finns en lättnad över att det snart är slut. Visst är det mycket jublande över att många av er är på väg till Uppstigning och det kommer att bli glada firanden när den resan är avslutad. Ni kan ännu inte föreställa er hur upphöjda ni kommer att bli, för ni kommer att ha uppnått ett resultat som inte nödvändigtvis förväntades eller togs för givet. Ni kommer att ha blivit de första själarna som har stigit upp i sina fysiska kroppar och det kommer att skapa historia.

Ni går in i de bättre tiderna då vibrationerna har lyfts och det kommer gradvis att bli mindre och mindre negativitet tills den praktiskt taget försvinner utom synhåll. Ni kanske kommer ihåg att profetiorna har talat om 1000 år av fred, och det kommer att komma inom en snar framtid. Det har uttryckts som den tid då ”negativiteten ska tystas ner” för att säkerställa att ni kan njuta av den tidsperioden. Då kommer många av er att leva mycket längre än ni gör nu och så småningom i flera hundra år. Detta kanske inte förvånar er eftersom er historia talar om tider då människor levde mycket längre, ni har verkligen mycket gamla uppteckningar över era ledare som levt i många hundratals år. Förstå att åldringsprocessen kommer nästan att stoppa under en period, till skillnad från era nuvarande upplevelser.

Framtiden kommer att bli så annorlunda mot vad ni nu upplever, mer acceptabel och roligare. Så sitt inte fast i de tider ni är vana vid att uppleva, eftersom det gamla snabbt ersätts av det nya och allt leder till en ännu större upplevelse efter Uppstigningen. Förstå att det är ni som anger tonen så var positiva och tänk på de tiderna ni skapar genom att projicera tankeformerna, redo för manifestation. Naturligtvis får ni hjälp av de som är särskilt utsedda till att svara på de idéer som läggs på er, som är avsedda att introducera nya innovationer för er för att hjälpa er att utvecklas.

Ni får faktiskt hjälp på många sätt som ni inte känner till, inklusive ET-tjänster vilka har varit med er i årtusenden. Bevis på deras engagemang hos mänskligheten finns runt omkring er och erkänns först nu för vad de har varit. Faktum är att utan hjälp kunde ni omöjligt ha avancerat så snabbt. Tro aldrig att ni lämnas utan hjälp, men vet också att det finns vissa situationer som ni själva är ansvariga för som ni till fullo måste ta itu med själva. Vi håller din hand, viskar in i ditt öra men vi kan inte göra allt för dig annars skulle du inte utvecklas. Dessutom kan det hindra dig från att utvecklas till en unik själ genom ditt eget val. Vi kan naturligtvis erbjuda vägledning men bara när du begär det, eftersom vi oavsiktligt kan få dig att gå en annan väg än vad du annars skulle ha valt.

Livet kan tyckas vara ganska komplicerat och ibland är det säkert svårt när det presenterar dig för utmaningar som testar dig till gränsen. Du kan säkert förstå att det finns väldigt goda skäl att göra det och förstå att de Varelser som hjälper dig att utvecklas är helt medvetna om din livsplan och vet exakt vad du är kapabel att uppnå. De säkerställer att du inte tar på dig för mycket vid en viss tidpunkt och kan ge dig den hjälp du behöver eftersom de känner dig bättre än vad du själv gör.

Människor kan ibland vara ganska irrationella och avvika från sin livsplan. Under sådana omständigheter kommer era guider att göra sitt bästa för att få er tillbaka på rätt spår, samtidigt som de ser till att inte störa er fria vilja. De flesta av er kommer att kunna se tillbaka på händelser i era liv där ni till synes räddades från att orsaka karma för er själva genom vad ni skulle kalla tillfälligheter, där något ovanligt hände som räddade er från vad som annars skulle ha visat sig vara ett svårt problem. Ni kan nästan säkert notera det som interventioner från era guider som är med er hela tiden för att hålla er till era livsplaner.

När du går vidare och bestämmer dig för att ta dig en ny utmaning kan du vara säker på att en Guide kommer att vara med dig samtidigt som har erfarenhet för att hjälpa dig att få framgång. I ditt andliga arbete kan du till exempel bestämma att du vill utföra helande, och du kommer att behöva hjälp för att bli visad rätt väg och rätt människor. För att bli en healer skulle du behöva en träningstid som inkluderade värdet av att använda färg eller någon annan metod för att hela. Om det är vad du känner dig ombedd att göra och det kommer över dig ganska starkt, skulle du utan tvekan finna att det var en del av din livsplan. En liknande väg skulle vara där du vill lära dig att vara en Clarvoyant, och återigen skulle dina Guider göra sitt bästa för att leda dig till en spirituell grupp som utför den typen av arbete. Så du kan se att allt du tänker starkt på får dina Guiders uppmärksamhet vilka bara är så nöjda med att vara till hjälp och leda dig till någon eller en grupp som kan uppfylla dina ambitioner.

Du förstår nu att ingenting av vikt i ditt liv händer av en slump, så du bör alltid vara öppen för information eller erbjudanden om hjälp. Utan sådan hjälp kan du missa en möjlighet att utvecklas och det kan ta lång tid innan möjligheten kommer tillbaka igen. Normalt kommer varje själ in i livet med karma att arbeta ut, men i denna nya cykel har ni kommit in i livet med det ni skulle kalla ett ”rent ark” som ger er alla möjligheter att undvika att skapa ny karma. Om du av en slump dock fick ny karma skulle du ha en möjlighet att omedelbart rensa den. Men med den pågående höjningen av vibrationerna blir det mycket lättare att förbli positiv och undvika karma helt och hållet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse till Gud.

I kärlek och ljus.

 

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...