Saint Germain och OWS via James McConnell och Shoshanna, 15 maj, 2022

 

 

SAINT GERMAIN (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag kommer vid denna tidpunkt för att vara med er, för att fortsätta uttrycka med er, för att fortsätta att föra hela detta program framåt.

Och det här är verkligen ett program. Ett program som vi, de Uppstigna Varelserna, de från Galaktikerna, har arbetat med i den här gruppen, och med alla er som höjer ert medvetande på planeten. Ibland omedvetet, men mer och mer medvetet nu, allt sker så som det behöver.

Allt händer i det vi kallar Guds tid, gudomlig timing. Och vet att allt verkligen är i gudomlig timing här. Kanske inte er timing, men det är gudomligt. Och det är en del av den stora planen som pågått under lång, lång tid.

Och den kommer närmare och närmare ett förverkligande nu, åtminstone denna del av planen, den del av planen då Ljuset tar över mörkret här på denna planet, precis som det har gjort många andra gånger i många andra situationer, i många andra planetsystem, galaxer. Detta har gjorts många gånger, men inte som det görs här på denna planet, med er evolutionära process tillsammans som ett kollektivt medvetande.

Ni för alla fram detta så som ni gjort andra gånger tidigare. Den här tiden är speciell. Den här gången tar ni verkligen era fysiska kroppar genom denna uppstigning, vilket aldrig tidigare gjorts med en hel planet som stiger upp tillsammans med människorna som är bosatta på planeten. Så vet att det här är speciella ögonblick ni är i nu, även om det inte verkar eller känns så ibland.

Även om uttrycken i den tredimensionella illusionen tar över med rädsla vid olika tidpunkter, låt det bara vara, låt det vara vad det är i nuet, och ni kommer att fortsätta att upptäcka att ni stiger högre och högre i uttryck. Ni stiger högre och högre i medvetande, i vibration.

Återigen, även om det inte är medvetet, så höjer energierna som kommer till planeten ert medvetande, höjer er vibration, tar era DNA-processer högre och högre igen, precis så som de en gång var. Allt arbetar för att höja medvetandet över hela planeten.

Ni är just nu mitt i denna stora förändring som sker. Så sök efter en övergång. För en övergång, går ni verkligen igenom vid denna tidpunkt. Och allt, allt, leder till det högre uttrycket av medvetande inom var och en av er.

Även den värk och de smärtor ni har kommer att börja ge med sig mer och mer, speciellt när ni ber om det. När ni ber om hjälp kommer den att finnas där.

För era övertygelser förändras också. Som ni tror, ​​så blir det. Det är löftet. Fler och fler medvetanden stiger, vibrationer stiger, och så gör även processen av vad ni tror i den efterföljande utvecklingen.

Så återigen, låt allt spelas upp. Spelas upp som en show, eller som en film, som ni kallar det. Och den här filmen går framåt väldigt snabbt. Går snabbt mot sitt slut. Blir det idag? Kanske. Blir det imorgon? Eventuellt. Blir det nästa vecka? Vem vet? Endast den Stora Centrala Källan till detta universum, Gudskällan, den Högsta Skaparen, vet när detta kommer att ske.

Men i den process ni alla är i, fortsätt höja er vibration medvetet hela tiden, varje gång ni tänker på det. Tänk: Höj medvetandet. Att vara tacksam kommer att höja ert medvetande. Att se skönheten omkring er kommer att höja ert medvetande. Att vibrera sina chakran kommer att höja ert medvetande. Att vara i nuet, att vara i glädje i nuet kommer att höja ditt medvetande. Oavsett vad ni gör, om ni finner glädje i det ögonblicket och så länge det inte skadar någon annan, så höjer ni ert medvetande.

Var glada hela tiden. Det är det mantra ni behöver fortsätta med nu. Var glada hela tiden. Ni kommer inom kort att upptäcka, och fler och fler av er gör precis det, att det verkligen kommer att medföra den stora förändringen, solblixten, händelsen. Och uppstigningen, precis som den är säkerställd vid denna tidpunkt, kommer mer och mer till sitt slutförande.

Jag är Saint Germain. Jag lämnar er nu i frid och kärlek. Fortsätt att höja er vibration varje möjlighet ni får. För det är vad hela denna förändring, hela denna övergång handlar om nu, att höja medvetandet och vibrationerna.

Frid och kärlek till er alla.

 

EN SOM TJÄNAR, OWS. (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här. Shoshanna är här. Och vi är redo att fortsätta med detta program.

Och det är verkligen ett program. Det är ett förändringsprogram. Omvandling, förändring inom var och en av er, förändring i världen. Allt kommer samman som det ska.

Allt ni behöver göra är att fortsätta vara de ni är. Och kom mer och mer ihåg vilka ni är. Kom ihåg att Guds källa verkligen finns inom var och en av er. Och att Guds Källa inom er är kraftfull.

Och er Kundalini-energi fortsätter att aktiveras mer och mer. När ni höjer er vibration, så börjar även er Kundalini-energi att aktiveras mer och mer. Och ni kommer att upptäcka inom en inte alltför lång framtid, att den kommer att börja stiga även på en omedveten nivå. Ni kan medvetet arbeta med det, men det kan vara ganska farligt. Men när den stiger av sig själv, då är ni redo.

Det är allt vi kan säga om detta just nu.

Finns det några frågor till En Som Tjänar och Shoshanna?

Gäst: Jag har en fråga. Jag gjorde en Arkturisk meditation, och jag kände faktiskt att min själ kom in, eller att ljuset kom in. Och sedan kände jag en smärta i ryggen, en riktigt intensiv smärta. Och jag kände det nästan som att jag inte var redo i mitt inre, eller som om jag inte hade tillräckligt med plats, eller något sådant. Kan ni förklara vad det var?

OWS: Ja, absolut. Det var det vi just pratade om angående Kundalini-energin, om att höja den till en medvetenhetsnivå som kan vara ganska farlig, eller åtminstone kan bli smärtsam ibland, beroende på var i processen du befinner dig. Så det är bäst att du är försiktig med detta. Det här är det vi har kallat “att nå himlen med våld”, och det vill du inte göra, inte vid det här laget i alla fall. Men det kan vara till hjälp att arbeta med dessa typer av meditationer, men var lite försiktigare med det, om du förstår vad vi menar. Förstår du?

Gäst: Det gör jag. Det jag ville säga var att det kändes som om energin kom genom Själens Stjärna och inte underifrån. Gör det någon skillnad?

OWS: Det beror på att du arbetar med de högre frekvenserna från Arkturierna, det är de som ger dig detta. Och den kommer ner ovanifrån, men stiger sedan också underifrån. Så, som vi sagt tidigare, att närhelst du arbetar med Kundalini-energin så måste det finnas ett ideal att uppnå. Och det idealet kom i detta avseende från de högre krafterna hos de Arkturier som arbetar med er i detta. Återigen, fortsätt, men var lite försiktig med det, okej? Shoshanna, har du något att tillägga här?

SHOSHANNA: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi kan dela om detta, om vi får det, Kära Syster?

Gäst: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Kära syster, när det uppstår smärta i kroppen så finns det ett motstånd. Och motståndet orsakas av omaka vibrationer. Så vi kommer att säga, för att meditera så måste du förbereda dig. Du måste förbereda dig för det, och kanske till och med be i en timme, koppla av eller sitta ute utan att tänka, innan du försöker med en vibration som är så hög. För att förbereda kroppen, sinnet och känslorna för vad du kommer att uppleva. Så allt vi egentligen kan säga är att den gången du försökte, så matchade inte din vibration. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Absolut. Ja. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vi vet att vi går in i en kraftfull blodmåne och total månförmörkelse idag. Och många talar om att vi får såväl kollektiva som stora individuella förändringar under de kommande veckorna. Kan ni fördjupa er lite i det?

OWS: Som du förstår så arbetar dessa krafter nu, i termer av galaktiska krafter, vilka nu för energierna framåt mycket, mycket snabbare. Det är dock något som ni som är är redo har väntat på, för att kunna arbeta med dessa energier mer och mer.

Så i tider som denna kan det vara mycket fördelaktigt för er att meditera, eller helt enkelt vara i ett bra tillstånd, så att säga, när dessa energier stiger på grund av de galaktiska influenserna som kommer.

Om ni vill uppleva de fulla konsekvenserna av detta, var då i det där bra tillståndet som vi talar om under de kommande dagarna, för det kommer att fortsätta att hjälpa till att finna de högre vibrationerna för er alla, som finns tillgängliga vid den tidpunkten. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela om detta. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja, Syster.

Shoshanna: Kära Du, energin som kommer från dessa händelser kan användas av de som känner till dem. Och de kan användas för större framsteg.

Så när energin kommer in från denna fantastiska tid med denna stora händelse, när energin genomsyrar planeten, kommer dessa saker att hända, men vissa kommer inte att märka det eftersom de inte är redo. De som känner energin och är redo för den kan be om en stor förändring, kan be om en rörelse i medvetandet, kan be om vad de vill som skulle hjälpa dem att uppnå förändringen, genom den energetiska pulsen som kommer.

Så du måste förbereda dig och vara redo för vad det är du vill ha som kommer att hjälpa till att transformera ditt medvetande, förstår du.

Vissa kommer inte ens att märka det, och vissa kommer att dra stor nytta av det. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja det gör det. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Och vi säger nu, att de av er som är redo och medvetna om detta, kommer sannolikt att känna en del av dessa energier på olika sätt i era kroppar. Ni kan få hjärtklappning, eller känna smärta i benen eller liknande saker. Saker associerade till ert centrala nervsystem. När detta händer, och det kommer sannolikt att göra det för många av er, så förstå att det händer på grund av dessa kraftiga energier som kommer in. Det är inte något ni behöver oroa er för skulle vara början på en sjukdom, eller något liknande, där ni behöver åka till akuten, eller något sådant. Allt ni behöver veta är att det sker av en anledning, och speciellt för de av er som är redo för det. Okej? Finns det andra frågor här innan vi släpper kanalen?

Gäst: Ja. Det här är med tanke på en upplevelse som kom till mig i söndags. Det var när Sananda gjorde ett utlåtande. Under det så nämnde han något om kabalen. Jag satt här tyst och då kom ett mörkt moln över mig. Solen sken och himlen var klar. Jag frågar för att jag vill förstå vad detta mörka moln handlade om. Kom det från mig eller var det ett externt inflytande?

OWS: Som vi ser det, kom det inifrån dig och det du förstår, eller snarare känner, när du hör ordet ‘kabal’, i det ögonblick då du upplevde detta. Eftersom kabalen skulle, så som du upplever det, vara som en mörk nivå eller ett mörkt moln, ett mörkt kraftfullt moln. Detta är helt enkelt ditt sinne som arbetar för att skapa en förståelse, och en åtföljande känsla som också var förknippad med denna tankeprocess. Det är dock allt. Det var inget som vi tycker var något att bry sig om. Det blev helt enkelt så i det ögonblicket. Shoshanna, har du något du vill lägga till här?

Shoshanna: Vi vill lägga till ett perspektiv här, om vi får. Får vi det?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Det du beskriver är ett resultat av rädsla. Svaret som Den Som Tjänar gav pekade på detta. Så vi kommer att säga att du måste arbeta på din rädsla, och göra dig kvitt den. Ta dig förbi den. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Finns det fler frågor här?

Gäst: Ja. Jag är verkligen orolig för mig själv just nu. För sex dagar sedan blev min bukspottkörtel inflammerad. Jag har inte kunnat äta på sex dagar, bara druckit vatten. Jag kan inte gå. All min energi har försvunnit, men samtidigt vill jag inte åka till sjukhuset för jag är inte säker på vad de kommer att göra med mig där. Kan ni ge mig ett råd om vad jag ska göra?

OWS: Jag förstod inte riktigt vad dina symtom är. Kan du snälla berätta igen?

Gäst: Det är inflammation i bukspottkörteln. Ja, och även yrsel.

OWS: Bukspottkörteln?

Gäst: Ja, bukspottkörteln.

OWS: Så du undrar antagligen vad som orsakar detta, och vi kan inte direkt säga det.

Gäst: Ska jag åka till sjukhuset? Eller kan jag göra något själv?

OWS: Ja, det är vad vi kan hjälpa till att svara på. Det är vad du känner inom dig. Och när du säger detta, så säger du redan till dig själv att du inte ska åka till ett sjukhus. Speciellt i dessa tider, så som vi finner det, eftersom man inte direkt vet vad som kommer att hända när man kommer till sjukhuset.

Men förstå också att om du skulle ta dig dit, så skulle du få vägledning. Vägledning för att få de rätta att ta hand om dig, snarare än någon som skulle åstadkomma de förändringar du inte vill ha. Men det är naturligtvis upp till dig vad du ska göra.

Som vi ser det, är det du går igenom något som du troligtvis kan ta dig igenom på egen hand, eftersom du gör efterforskning om det. Titta på några alternativa metoder  som kan åstadkomma en viss lättnad för dig, eller titta efter den bidragande orsaken, eller vad som händer bakom kulisserna här i form av motstånd, som Shoshanna har sagt tidigare. Motstånd och en ej matchande vibration, så som vi kan se. Men Shoshanna kanske kan vara mer specifik?

Shoshanna: Vi vill dela, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Ja, varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, du måste söka medicinsk rådgivning. Du är vid en punkt där ditt sinne och din kropp är försvagad. Och som Den Som Tjänar har sagt, så kommer rätt medicinsk assistans att hjälpa dig. Men vi föreslår att du söker läkarvård nu. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Ni menar att jag borde kalla på ambulans och åka till sjukhuset?

Shoshanna: Ja.

Gäst: Nu, som i direkt?

Shoshanna: Ja. Det är vårt förslag. Du har rätt att välja din väg. Men vi tror att du kommer att få hjälp om du söker rätt uppmärksamhet.

Gäst: Får jag också fråga varför jag inte känner någon koppling till mitt team? Som att jag är helt bortkopplad från mitt Gudomliga Team som brukar hjälpa mig.

Shoshanna: Vi har inget svar på detta, Kära Du. Vi ber om ursäkt. Vi har inget.

Gäst: Okej. Och en fråga till, kommer det att ta lång tid för mig att återhämta mig om jag åker till sjukhuset?

Shoshanna: Det kommer det inte. Det kommer det inte, Kära Du. Du måste hitta ett sätt att hjälpa din fysiska kropp.

Gäst: Okej. Tack så mycket. Jag uppskattar det.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Då måste vi släppa kanalen. Shoshanna, har ni något avskedsmeddelande?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då säger vi, bara fortsätt med showen. Fortsätt att vara medveten om vad som händer, om det är till hjälp för er. Och vet bara återigen, att allt som sker, sker med gudomlig timing. Och allt kommer till en slutsats, kanske till och med tidigare än ni kanske tror. Det är allt vi har att säga nu.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

Översättning: Maggan

You may also like...