Ärkeängel Mikael och OWS “En Som Tjänar” via James McConnell och Shosanna, 12 september 2021

 

Ärkeängel Mikael och OWS “En Som Tjänar” via James McConnell och Shosanna, 12 september 2021

ÄRKEÄNGEL MIKAEL (kanaliserad av James McConnell)

 

Jag är Ärkeängel Mikael, och det är ett nöje att vara med er här i denna tid, i dessa ögonblick.

Dessa ögonblick som får mer och mer kraft. En styrka som tar er längre och längre, djupare och djupare in i er själva, när ni tillåter det.

Ja, naturligtvis kan ni snärjas in i den tredimensionella illusionen. Det är väldigt lätt att göra det. Det är mycket svårare att släppa taget och känna kopplingen, känna enheten, känna medvetandet av Den Enda. För ni är medvetandet av Den Enda. Det har alltid varit så; ni minns det bara inte.

Men nu är det dags att minnas. Kom ihåg vilka ni är och varför ni kom hit. Alla kom hit för ett syfte. Och ja, ert syfte förändras när ni tar er längs er resa.

Det större syftet, det som ni alla kom hit för, är att vara de System-Haverister som för fram den förändring och den Omvandling som är nödvändig här.

Förändringen som vi alla, alla Galaktiker, alla Ärkeänglar och Änglar, och hela den Deviska evolutionen, Feer och Gnomer, Älvor, allt som ni inte längre kan se, men som finns här ändå, alla vi finns här, och vi är alla redo för den tid då ni kommer att öppna ögonen.

Ert tredje öga som kommer att ansluta och är anslutet till era fysiska ögon. Och ni kommer att öppna dem för första gången under denna livstid efter många liv, och ni kommer att se. Ni kommer att se bortom illusionen en gång för alla. Ni kommer att se skönheten som omger er, den som ni är genomsyrade av och som finns runt omkring er hela tiden. Ni kommer äntligen att se det med dessa ögon.

Och det kommer att bli en härlig vy som öppnar sig framför er. En skönhet som ni aldrig kunnat föreställa er under denna livstid eller under någon tidigare. Även om många av er haft vissa livstider här på planeten, då ni öppnade upp för den här vyn. Då ni öppnade upp för den magi som fanns tillgänglig för er.

Men, helt avsiktligt glömde ni detta. Ni glömde det för att få hela minnet tillbaka när den tiden kommer med att frekvensen stiger så mycket, att ni kan få hela minnet tillbaka, och minnas vilka ni är.

Och att ni är vägvisarna, som kom hit från system långt, långt borta, många galaxer bortom denna galax. Och ni kom hit för att föra fram Ljuset. Till att börja med för att förankra Ljuset här, och sedan sprida det vida omkring. Sprid det på alla sätt ni kan, antingen med rösten, tanken, eller vad som än behövs, genom det tryckta ordet, genom era videos. Vad det än är, det för fram Ljuset till många. För det är EN i många, och många i EN.

Ni måste alltid komma ihåg nu, att era minnen mer och mer börjar trixa sig ner då ni har en vision, en dröm eller helt enkelt en tanke. Och den tanken, eller visionen, eller drömmen, bär med sig känslan bakom. Och ni vet och känner att det kan vara korrekt. Ni vet och känner att det kan vara sant, eftersom det skapar genklang inom er.

Ni går nu alla framåt, längre, längre och längre, djupare och djupare in i Ljuset. Ljuset omger er hela tiden, om ni bara blir medvetna om det. Det finns alltid där. Det finns alltid inom er.

Det är själva egot, det lägre egots själv som tenderar att hålla er i det omedvetna. Men det gör det bara för att skydda er. För det gör som det var tänkt. Men någon gång under Omvandlingen eller strax före den, ska det lägre egot försvinna.

Och det högre egots själv inom er, kommer att ta form och dominera över hela er varelse. Och alla era multidimensionella själv kommer att bli medvetna för er. Föreställ er [skapa en bild], av hur det kommer att se ut!

Fortsätt att ha tro, mina vänner. Fortsätt att ha tillit. Lita på att det blir så för er alla. För Ljuset får mer och mer kraft över planeten, och mörkret försvinner mer och mer, även om det inte verkar så.

Men ni, som kan se och höra, vet bättre. Ni vet att illusionen faller ihop. Och det är enda sättet det kan hända på. För hela 3D-riket, 3D-paradigmet, måste falla samman. Allt inom det tredimensionella illusionära paradigmet måste falla, för att det nya paradigmet ska resa sig ur askan.

Ni är på väg. Ni är vid crescendot. Ni är i slutet till den nya början som kommer snabbt. Lita alltid på det. För den tilliten kommer att leda er direkt in i den första vågen av uppstigning.

Jag är Ärkeängel Mikael, och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet. Och att ni ÄR ETT. Vet alltid att ni är ETT. Ni är anslutna med allas enhet. Och allt är anslutet till er.

 

 

EN SOM TJÄNAR (kanaliserad av James McConnell)

Om. Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här, och Shoshanna är tillbaka hos oss. Och vi är redo att fortsätta på denna resa som vi tillsammans är på. Och vilken resa, eller hur? Alla ni går igenom denna resa och finner vägen genom den.

Ibland befinner ni er i mörkret, som i ett mörkt rum. Men ni tar er igenom det och vet att det finns ett ljus på andra sidan. Ni tar er fram. Och så plötsligt ser ni ljuset som glimmar och det leder er dit. Och när ni rör er mot det, så ökar det och ökar och ökar tills det blir ett totalt upplyst rum. Det är dit ni flyttar in nu.

Vi är redo för era frågor om ni har några. Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu och ställa frågor.

Gäst: Hej En Som Tjänar. Kan ni höra mig?

OWS: Ja vi hör dig, högt och tydligt.

Gäst: Utmärkt. Jag hörde talas om monoliterna och jag undrar bara om några av dem finns i delstaten Colorado?

OWS: Vi kan inte berätta direkt var de är, för de finns inte i fysisk form just nu. De var det tidigare, men de blev, så att säga, kamouflerade (vi kommer bara att använda den terminologin här) av en högre dimensionsfrekvens, så att när den tiden kommer, då kommer de som är i den högre dimensionella frekvensen, att kunna se dem, och interagera med dem på det sätt som behövs då. Okej?

Men vi kan inte berätta direkt för dig var de är, eftersom de är i rörelse, de är i ett tillstånd av rörelse nu. Vid ett tillfälle kommer de att finnas i ett område, sedan i ett annat och sedan i ett annat, när de rör sig genom de olika portaler som finns här på planeten. Okej?

Gäst: Tack.

OWS: Ja. Shoshanna, har du något att tillägga?

SHOSHANNA: (JoAnna’s Högre Själv, kanaliserat av JoAnna McConnell)

Det har vi inte.

OWS: Då så. Då går vi vidare till nästa fråga om det finns någon?

Gäst: Jag vet inte om ni kan svara på detta eller inte, men jag ställer frågan. Vi har hört att det kanske inte bara blir revision i Arizona, utan många andra revisioner avseende presidentvalet 2020. Kan ni belysa detta?

OWS: Du talar om andra granskningar i andra stater? Är det det du frågar?

Gäst: Ja.

OWS: Det pågår. Även just nu pågår andra revisioner, som du säger, och de är i olika skeden. Det är ännu inte känt för allmänheten eftersom den för det mesta inte är intresserad. Men en stor del av allmänheten är det, för ni känner till denna uppdelning som sker, särskilt i detta land.

Men tänk också på att allt som händer här i landet, i USA, när det gäller den nya republiken, det kommer också att hända över hela planeten. Okej? Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi dela vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Kära syster, som med allt som händer, så är människans medvetande det som styr upplevelsen. I den här processen, den som kallas revision, så är det många som måste hitta sitt mod och modet att stå upp för andras frihet, för att kunna gå bortom sin egen rädsla, förstår du. Och det är det som skiljer ledarna från andra. Så du måste vara uppmärksam och känslomässigt, mentalt, andligt och fysiskt stödja de som försöker få detta att förverkligas. Känns det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Absolut. Och jag har inget annat än Ljus och kärlek för de modiga. Vi är redo.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vi har hört att många av de onda aktörerna åtalas och kanske skickas vidare. Jag undrar vad är ert perspektiv är beträffande karman hos de människor som tar hand om dem? Kanske dömer dem, eller till och med avrättar dem. Vet ni om det finns någon negativ karma eller någon dålig energi knuten till det?

OWS: Det är något som finns för var och en på deras väg längs resan. Det är inte något som ni behöver bry er om, för allt har så att säga sin matchning, när det gäller matchningen i energi. Lika attraherar lika, och allt sådant. Så ni behöver inte bry er om det. Det kommer att bli bra. De har ett uppdrag här. De du talar om, de gör det de kom hit för att göra, vad det än kan vara. Och vilken karma som än kan komma från detta, kommer att övervinnas av den som benådats vid tidpunkten för Omvandlingen, eller Händelsen. Okej? Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi håller med om det, och vi har inte något annat perspektiv.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Finns det några andra frågor här?

Gäst: Jag skulle vilja ställa en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Kan ni berätta lite mer om er själva för oss, om Rådet hos En Som Tjänar? Och vet att jag frågar detta med mycket djup tacksamhet och medveten nyfikenhet. Tack.

OWS: Vad kan vi säga om vilka vi är. Vi är ett kollektiv av sådana som har uppstått genom det du skulle kalla ett ’Mästarskap’ av medvetande här på planeten. Vi har tagit oss bortom det. Precis så som att alla ni går igenom er uppstigningsprocess och också kommer att stiga upp. Så vi kommer in i detta som individer vilka går med i ett kollektiv här. Ett kollektiv av sådana som är redo att tjäna. Det är därför vi betraktar oss själva som ”En Som Tjänar”. Och som vi säger varje gång, ”var den enda”. Och vi är den enda, precis som du är den enda. Förstår du? Vi är här för att tjäna. Det är det vi är här för, och vi är naturligtvis en del av Ljusets Brödraskap, vill vi säga. Det Stora Vita Brödraskapet av Ljus. Och vi har ett syfte. Vi gör det vi är här för att göra, och när vi är klara med denna del av vår resa så kommer vi att gå vidare, precis som du kommer att gå vidare till sådana positioner som vi är i, och sedan kommer du också att gå vidare. Okej? Svarar detta på din fråga, eller var det något mer specifikt du tänkt dig?

Gäst: Tja, lite mer specifikt. Och som du säger, vi är alla den enda. Och jag hör er röst komma till mig många gånger i mina stunder av lärande, och det är därför jag är så djupt tacksam. För de senaste månaderna har varit den största tillväxtperioden i mitt liv, och jag känner en så stark koppling till er.

OWS: Ja, och vi kan bekräfta det för dig. Som du så starkt känner så är du redan en del av det Stora Vita Brödraskapet. Du är redan med oss ​​här i ditt multidimensionella själv.

Gäst: Tack. Det räcker, tack.

OWS: Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Finns det fler frågor här? Vi har inga e-postfrågor.

Gäst: Jag har något ytterligare. Jag skulle vilja veta lite mer om detta med walk-ins. Vi har hört uppskattningar om att det finns enormt många walk-ins, till och med upp till 50% av alla människor här. Det verkar lite konstigt att så många kommer hit, med tanke på befolkningens uppstigning. Så jag är lite nyfiken på att få veta vad som händer med dessa med walk-ins, och hur många vi verkligen kommer att få och vad det handlar om.

OWS: Vi kan inte berätta för dig hur många eller hur stor procentandel det är, men det finns väldigt många som skulle kunna betraktas som walk-ins för tillfället. Många har varit, vad man skulle kunna kalla, åskådare till hur allt började här genom denna uppstigningsprocess, och sedan bestämde sig vissa för att vara en del av detta mer direkt. Ni är också inkluderade i detta. Inte för att ni nödvändigtvis är walk-ins men ni är också delar i detta uttryck, antingen under denna livstid eller under många tidigare liv av utveckling här. Okej? Det är vad vi kan säga. Vi kan inte ge mer information just nu. Shosanna kanske kan?

Shoshanna: Vi vill ställa en fråga. Får vi ställa en fråga till dig, Kära Syster?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kära Syster, vad är det du är så nyfiken på? Har du upplevt det hos någon?

Gäst: Nej. Jag tror att jag bara är förvirrad. Jag vill förstå vem som ger sann information och vem som inte gör det. Och när de säger att 50% av alla människor är walk-ins, så verkar det inte vettigt för mig, för hur går det ihop med planetens uppstigning tillsammans med alla varelser, om många av dem försvinner.

Shoshanna: Så har du stött på den informationen, och vill få den förtydligad?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Den är falsk.

Gäst: (skrattar) Okej, tack. Jag uppskattar det.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Vi skulle också säga att de som du hört det från, de som kallar sig ”walk-ins” är sannolikt inte det. För de skulle inte dela med sig av detta, om de inte själva hade en lägre vibration. Okej? De som minns vilka de var i tidigare liv, eller om de kanske eller kanske inte är en walk-in nu, skulle sannolikt inte berätta det om de själva har ett högre vibrationsmedvetande. Det borde vara en ledtråd för dig angående de du lyssnar på som potentiella ledare i denna uppstigningsprocess. Okej? Falska profeter så att säga, som du kanske har hört talas om.

Shoshanna: Vi vill dela med oss till den tidigare Gästen. Får vi dela med oss till dig, Kära Syster?

Gäst: Ja, tack. Varsågod.

Shoshanna: Kära syster, vi har fått ett meddelande om att den Stora Quan Yin, belyser din väg. Och den Stora Quan Yin, är en del av det Stora Vita Brödraskapet är hedersmedlem i det, och hon påverkar ditt sätt att se. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: Ja, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Den handlar om walk-ins. Jag är inte säker, men jag tror att jag har en dotter som har en walk-in. Hon är inte här som sitt riktiga själv, det är en walk-in som vägleder henne. Vad gör de? Varför har vi walk-ins? Har de speciella budskap till oss? Eller vägleder de oss? Jag är nästan säker på att min dotter har en walk-in. Och kan man ha två själar? Kan hennes ursprungliga själv avlägsna sig när denna  walk-in kommer,  eller kan hon behålla sitt ursprungliga själv tillsammans med sin walk-in?

OWS: Du ställer flera olika frågor här, och en om man kan ha mer än en själ, som du säger? Förstå att de som befinner sig i denna walk-in-situation har ett kontrakt med den som de går in i, där de tar den fysiska kroppen. Men den som lämnar sin fysiska kropp tar med sig sitt själsmedvetande, och fortsätter sin resa. Den som kommer in tar med sig sitt själsmedvetande och fortsätter sin resa genom den kroppen. Men förstå att det handlar om just det. Det är en kropp. Det är en farkost. En farkost som kan användas, för att sedan kunna göra sig av med när det behövs, förstår du? Så det är alltid genom ett kontrakt som detta inträffar. Och det finns tillfällen då en i den fysiska kroppen kan ha väldigt svårt under sin resa, som har gett upp och inte vill inte ha den längre, till exempel genom en svår sjukdom eller något av den typen. Och de kan då förklara att de är redo att lämna den, och vill överlämna kroppen till någon annan. Och då kommer den in och tar över den. Och i många fall kommer kroppen då också att healas. Och detta inträffar vid olika tillfällen, när du ser mirakulösa healingar ske. Du kanske inte har tänkt på det som så, att det kan vara en situation med en walk-in, men många gånger är det så när dessa mirakel sker. Okej? Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: Vi har inget.

Gäst: Okej, jag är ledsen att uppta er tid, men min dotter säger att hon inte kommer från den här planeten och att hon inte är min dotter. Hon säger att jag inte är hennes mamma. Och hon är en helt annan person, som en pånyttfödd och en ny person som kommit, och hon är inte alls i vår verklighet. Men hon dras till Sananda, och hon dras till stenar. Hon är stenfanatiker. Jag är nästan övertygad om att hon är en walk-in, men jag vet inte helt säkert.

OWS: Ber du att få bekräftelse på om hon är det eller inte?

Gäst: Jag tror inte att ni kan ge mig det, men om ni kan så skulle jag vilja veta.

OWS: Nej, det kan vi inte, men vi tror att du redan har fått ditt svar.

Gäst: Okej. Bra.

OWS: Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Okej, tack.

OWS: Finns det några ytterligare frågor innan vi släpper kanalen?

Gäst: Hälsningar. Jag har en fråga om den tid då Mästarna av Hollow Earth försökte få kontakt med mänskligheten, kanske på 1500-, 1600-, 1700-talen, under Mästare El Moyras tider.

Jag såg en dokumentär om detta område i norra delen av Himalaya, som nu är Mongoliet. Det fanns ett hav eller en sjö på en ö. De var mycket avancerade, och det var före någon form av översvämning eller katastrof, och de tog sig till den Inre Jorden. Och sedan dök El Moyra upp någonstans i Indien, och han försökte då föra med sig den kunskap som ni ger oss nu. Vad hände med det försöket? Avbröts det helt? Och hur många gånger har det gjorts försök att föra fram denna kunskap? Tack.

OWS: Det vi kan berätta för dig är att det gjorts många försök under tusentals år här, med att föra den gamla visdomen tillbaka till människorna här på planeten. Men vid vissa tidpunkter var vibrationsfrekvenserna inte redo för det, och kunde inte vara det. Så har det varit ända sedan tiden för Atlantis fall.

Innan dess så fanns det ett stor koppling mellan de här på planeten, nedanför planeten, och ovanför planeten. Men allt förändrades med den Mörka Tidens ankomst vid tiden för Atlantis fall. Och det har gjorts många försök sedan dess.

Helt klart vid tiden för Yeshua när han blev Kristus, för han förde fram så mycket han kunde vid den tiden.

Och dessförinnan var det Akhenaton som var den som skulle få igenom detta, men kunde det inte. Även andra gjorde sina försök.

Detta har fortsatt ända fram tills nu, och det finns fortfarande sådana som kommer med information, bara för de som är redo för det som genom er Diane Robbins, och alla andra som också kommer med kanaliserad information, precis som du sa, eftersom vi också ger er denna information. Vi försöker få tillbaka den gamla visdomen till er här. Så att ni sedan kan ta denna visdom framåt härifrån. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi håller med om det som sagts. Och vi kommer att lägga till ett annat perspektiv, om vi får det, Kära Bror?

Gäst: Naturligtvis, Syster.

Shoshanna: Kära Bror, de som skyddar sin vibrationsfrekvens genom att inte återuppstå, gör det, som En Som Tjänar sagt, eftersom vibrationsfrekvensen på ytan inte är kompatibel med deras frekvens.

Så de kommer runt det genom att vägleda oss och komma fram under sömnen och i meditativa tillstånd. För under sömnen är det medvetna sinnet lagt åt sidan, och den andliga gudomligheten ni alla är och det ljus ni skiner kommer fram, då kan de smälta samman med det och kommunicera.

I ett meditativt tillstånd, när man mediterar ärligt och uppriktigt för att föra ljuset till sig själv och till planeten, då blir vibrationsfrekvensen stort förbättrad. Och i det ögonblicket kan de som bor i Hollow Earth ta emot och ge er meddelanden, förstår du. Så de fortsätter att kommunicera, men inte på en fysisk nivå. De kommunicerar alltid med de som når den vibrationsfrekvens som är nödvändig för att vara kompatibel med dem. Namaste. Verkar det vettigt, Kära Bror?

Gäst: Ja, och jag tackar er. Jag är så tacksam över att få vara med i den här klubben. Jag tackar er.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Och vi tackar dig, kära Moses, för allt du gör för den här gruppen också. Vi är redo att släppa kanalen nu. Shoshanna, har du något avskedande meddelande här?

Shoshanna: Det har vi inte, men vi kommer att säga att alla som fortsätter sitt engagemang för enheten i detta samtal och i denna grupp, kommer att stiga tillsammans i vågen av uppstigning. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi lämnar med detta: gör allt ni kan för att fortsätta att vara utanför illusionen så mycket ni kan. Som vi sagt många, många, många gånger, var medveten, men var inte en del av den. Det var allt.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...