Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 18 september 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 18 september 2021

 

En Vacker Övergång till den Femte Dimensionen

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi letar efter de bästa möjliga vägarna för att gå över oss själva, eftersom vi vet att vi går in i vår egen uppstigningsupplevelse, och vi ser ut att gå med flödet av den uppstigning, precis som ni letar efter de bästa möjliga vägarna för er personliga utveckling, er personliga uppstigning. Ni kommer att få er egen unika upplevelse av mänsklighetens och Moder Jords uppstigning. Oavsett vad som händer kommer er fortfarande uppstigning att vara er unika. Även när ni hör om de olika förutsägelser som läggs ut om uppstigning, upplever alla som upplever den förutsägelsen något unikt för dem.

Kom ihåg att ni bestämmer hur ni upplever allt, och ni bestämmer också vad ni upplever med er vibration. Det bästa sättet för er att känna in i vad ni skapar i framtiden är att lägga märke till vad ni vibrerar i nuet. Och om det är något ni inte gillar med den vibrationen, andas in i den tills den försvinner och aktivera sedan något som känns bättre inom er. Ni är inte avsedda att upprepa ert förflutna eller historien om er genetiska släkt, eftersom ni är vakna, och en av de saker som ni är vakna för är att er vibration spelar roll och att ni kan göra något åt ​​den.

Detta är sant när ni tänker på alla aspekter av livet på jorden för er och alla andra just nu. Alla har en annan upplevelse av livet på Jorden just nu, och det är dags för alla att titta inom sig själva på hur de reagerar på verkligheten, eftersom ni har ett val. Detta är ett universum med fri vilja, och det betyder att ni alltid har ett val. Välj alltid att titta inuti först, innan ni argumenterar med någon, innan ni gör något från en plats av ångest eller rädsla. Titta alltid inuti först och känn efter vad vibrationen är, för det kommer att diktera vad som händer.

Och ni kan vara en viktig aktör i vad som händer för hela mänskligheten om ni väljer vägen till uppstigning som känns bra för er och som kommer att vara en lika bra känsloupplevelse för alla andra som det kan vara. Visst, ju mer ni har förberett er för upplevelsen, desto bättre. Ni kan hålla utrymme för era medmänniskor så att de också får sina uppvaknande upplevelser, börjar titta inuti och flytta sina inre vibrationer. Vi vet att ni alla kan få en vacker upplevelse, och det kan fortfarande vara unikt för var och en av er.

Och det som är viktigt för er att veta nu är att ni inte alla måste komma överens om vad som kommer att hända i framtiden, men förhoppningsvis kan ni hålla med om att ni alla kan påverka framtiden från nuet. De flesta tror att de kommer att påverka framtiden av det de gör, och det är naturligtvis till en viss grad korrekt. Men förhoppningsvis kommer den personen att ha vidtagit åtgärden baserat på den högre vibration som de har uppnått inom sig genom det medvetna arbete som är nödvändigt för att föra er till det tillståndet där ni vidtar inspirerad handling.

Och för er som inte vet vad de ska göra vill vi försäkra er om att det är tillräckligt att sitta, andas, fokusera och aktivera en högfrekvent vibration, och om alla på planeten gjorde det just nu skulle ni försäkra er om en vacker, lugn och fredlig övergång till den femte dimensionen.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...