Ärkeängel Mikael via Ailia Mira 9 september, 2017

Ärkeängel Mikael

via Ailia Mira

9 september, 2017

Kära Vänner!

Djupt inom er är ni återigen på väg att bli födda. Nya sätt att vara öppnas upp och ni stiger in i dem, inom ert medvetande, med en skicklighet som är fulländad. Det förekommer nu mer klarhet och en större förmåga till att få ta emot. Det råder en större bekvämlighet i att se visionen gällande ert liv, på sätt som ger er glädje och som känns bra, utan att ta det till kritikerns negativa utlåtande eller till rädsla.

När ni låter er själv lyftas till en ny känsla av ert själv, skapar ni ett medvetande för er identitet på ett sätt som låter mer att komma till er. Ni kommer att upptäcka detta i ert fysiska tillstånd, i era emotionella gensvar och mest av allt i de idéer som kommer till er.

Världen öppnas upp för er som tror på era drömmar, vilka omfamnar ert inre vetande, samt till er som är villiga att leva ut detta. Världen öppnas upp för er och det uppfyllande och det överflöd som ni visste att var möjligt när ni kom till Jorden, blir nu mer levande och verkligt.

Ni rör er bortom polaritet. Bortom uppfattningarna gällande vad ni borde göra och utmattningen av att göra vad ni känner att ni måste göra, medan ni samtidigt försöker vattna och ge näring till de strävande energier inom er som hör till er sanna form. Ert verkliga liv; det som är fordonet för er Själ, kommer fram inom er inre vision.

I och med att ni alltmer litar på er själv, lugnar ni ner er. Ni kan leva med mindre stress även när ni känner medkänsla för de ofantliga förändringarna och hur dessa energiförändringar spelas ut på världsscenen. Ni känner er allt oftare centrerad än inte och ni är redo för mer.

Det är korrekt – att ni är redo för mer. Ni har energimässigt byggt upp en struktur som kan ta er till nya sfärer inom den Skapelse som existerar här på Jorden.

Andens rena linje, uppstigningens väg, uppfyllandet av mänsklighetens livsöde, kallar på er och ni genljuder alltmer med denna linje av ljus. Ni bryter ner övriga paralleller i och med att ni ställer er i linje med vilka ni i sanning är.

Er varelses koncentration förstärks i och med att ni inte längre staplar upp alternativ av alla borde, och måste, och kan inte, och vill inte, och får inte, och fungerar inte… I och med att ni inte längre känner behovet av att leva i fruktan och att ge energi till tryggheten av att göra det som ni fick höra att var ert liv, så blir ni mer energiska och hela. Uppfattningarna gällande vilka ni är, att ni hållits fast inom begränsningar, får nu fäste inom er. Världen återspeglar denna transformation till er, i och med allt ökande möjligheter, skönhet, gemenskap och en manifesterad känsla av hopp inom er.

Hoppet ökar. Hopp samt en känsla av välmående utvidgar sig inom er. De mest genomgripande indikationerna på uppstigningen är en ökande, mycket verklig känsla av att allting är väl och att ni är kapabla. Det är förvånande att ni nu inifrån är medvetna om detta. Ni vet att ni är kapabla även fastän ni inte är säkra på hur ni ska öppna upp era förmågor. Det är hursomhelst annorlunda nu. Ni är medvetna om att ni har förmågan till mästerskap och ett liv av glädjefyllt överflöd, oerhörd frihet och kärlek. Ni vet det.

Det är denna säkerhet inombords som håller på att förändra era spelregler för er. Det gäller att på nytt harmonisera er med denna kärlek och att öppna upp det ljusfält som är ert förkroppsligande samt varseblivningarna inom det, för de nya energifälten. Denna absoluta vetskap gällande er inneboende kapacitet är faktiskt en nyckel till att öppna upp ljuskorridorer från er vidsträckthet samt till att belysa er mänsklighet med befriande medvetande och sammanhållning.

Integrerandet av detta påverkar nu i allra högsta grad ett flertal av er. Ni kan känna er spatiösa, yra, förändrade, expansiva, oförmögna att fokusera, eller på andra sätt; var medvetna om att en förändring, en djup förändring, håller på att ske och ni befinner er lite grann i limbo tills ni kommer in i ett nytt tillstånd av jämvikt.

Detta är vad som komma skall, mina vänner, en NY nivå av varande, en jämvikt som vibrerar annorlunda och med ett vidare spektrum av er helhet, som finns närvarande här.

Vi ser fram emot det sam-skapande som följer när ni dyker upp. Under tiden, omger vi er med kärlek. Vi ser er såsom de gudomliga varelser ni är och förstärker er helhet i och med denna vetskap.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael tillsammans med Rådet av Strålande Ljus och Elohim av Nåd.

 

 

Source – Channel: Ailia Mira

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...