Arkturierna via Marilyn Raffaele, 10 september 2017

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 10 september 2017

Arkturiskt Grupp Meddelande 10 september 2017 | Marilyn Raffaele @Onenessofall.com

10 september 2017

Kära ni, vi kommer idag för att tala om kärlek och konsekvenserna av dess förnekelse och undertryckande. Kärlek är den sammanhållande energin i alla saker och är allestädes närvarande, men tills den är realiserad och erkänd som sådan kan den tyckas vara obefintlig. Glöm aldrig att ni är skapare.

Världen har en mängd begrepp om kärlek, alla reflekterande olika trossystem. Men även det mest täta och ouppvaknade medvetandetillståndet kan inte förändra det faktum att kärlek är och bara kan vara allt som finns. Kärlek är det energetiska limmet som binder alla levande saker tillsammans inom EN helhet.

Detta är anledningen till att kärlek söks på alla nivåer av alla själar, även i sina mest förvrängda former och ofta på varjehanda sätt. Även terroristen tror att han gör världen till en bättre plats för de som håller med honom. Alla söker acceptans och kärlek av enheten som ligger naturligt inombords, men kan bara tolka denna inre längtan efter deras uppnådda nivå av medvetenhet.

Gaia stiger upp tillsammans med alla som är förberedda för övergången till högre dimensionell energi vilken har börjat. Gaia är en levande själ, en medvetenhet som kärleksfullt har tjänat allt på henne med skönhetens skönhet, överflöd och kärlek. Eftersom mycket av mänskligheten fortsätter att betrakta Gaia som helt enkelt jord, med resurser som missbrukas och våldförs på för personlig vinning, har hon valt och är redo att göra sin egen uppstigning.

Bränder och översvämningar är några av de sätt som Gaia har för att rensa många lager av gammal tät energi som speglar andlig okunnighet. Hon har burit dem under eoner och väljer att släppa dem. Hon, liksom alla på henne, kan inte bära gammal och tät energi in i det som är högre och lättare, därav behovet att släppa och rensa det cellulära minnet som så många upplever idag.

Hela mänskligheten måste inse att planeten aldrig skapades för att människor själviskt skulle använda den och våldföra sig på den. Tanken om ”herravälde över” var resultatet av många förskjutningar av ordet ”ledsaga” för länge sedan. Det är dags för alla att förstå att alla, alla livsformer, liksom Gaia själv, är i och av det Enda Gudomliga Medvetandet samtidigt som de aldrig utesluter sig själva från denna totalitet genom någon falsk känsla av ovärdighet.

Det är en tid för förändring för alla, för de vakna såväl som de icke vakna. Långa etablerade manifestationer av dualitet och separering exponeras och löses av den ständigt ökande närvaron av högdimensionella frekvenser. Ljuset kommer alltid att tjäna för att exponera skuggan, mycket som skenet av en ficklampa i mörka hörn belyser det som tidigare var osynligt.

Personlig tragedi är ofta det enda sättet som vissa människor kommer att vakna av och förflytta sig från ett bekvämt men ovetande medvetandetillstånd. Ni bevittnar detta med bränderna och översvämningarna. Väderhändelser behöver inte alltid vara så destruktiva, men eftersom människor är okunniga om sina kreativa förmågor, utarbetar, diskuterar och fyller de atmosfären med rädsla och förskräckliga förutsägelser när dessa tillfällen uppstår. Kom alltid ihåg – ni är skapare.

Det kommer inte bli några destruktiva väderförhållanden när universellt medvetande är upplyst med sanningen om enhet mellan varandra och Gud, för den energetiska källan och substansen av dessa saker (tron på separation från fred, harmoni, fullständighet etc.) kommer inte längre att finnas. Idén om destruktivt väder existerar inte i Gudomlig Medvetenhet.

Alla andligt beredda måste släppa sina omoderna men bekväma falska trossystem. Väckningssamtal kan vara mycket smärtsamma, men är ofta nödvändiga för att väcka upp en motvillig själ till nästa fas av sin andliga resa. Alla på jorden kom för att lära sig, växa andligt och hjälpa till i världens uppstigning, inte bara för att luta sig tillbaka i illusioner av personlig betydelse.

Vissa (inte alla) som för närvarande lider av stor förlust levde från en känsla av separation där de trodde sig vara bättre än, mindre än, mer utvecklade, mer värdiga etc. än alla runt dem. Att plötsligt finna sig i samma situation som de som de kände sig överlägsna eller underlägsna mot, ger djupa attitydjusteringar och andlig tillväxt för dem som inte annars skulle vara mottagliga för idéer om samband och enhet.

Ni bevittnar upplösningen av många former av gammal energi och börjar förstå och acceptera att endast genom att tillåta förändring kan världen gå upp i sin högre verklighet. Vi talar om dessa saker för att ni mer fullständigt skall förstå att allt som äger rum på jorden just nu är en del av denna process.

Håll ditt Ljus och flöda detta ljus till Gaia och alla som lever på henne, för Ljus är frekvensen som löser upp skuggan. Var ljuset.

Vad är det här Ljuset som vi talar om och hur skickar vi det? Ljus är manifestationen av högfrekvent energi. Guds Medvetenhet, Källan, är rent diamant Ljus, omöjligt att se med mänskliga ögon. Ju närmare en själ kommer att vibrera som sitt Gudomliga jag, desto snabbare och högre (ljusare) vibration. När du blir alltmer upplyst börjar hela ditt energifält att vibrera med ljusare och ljusare färger.

När dina fysiska, känslomässiga, mentala och andliga kroppar börjar vibrera med allt högre frekvenser så blir de långsammare, tyngre vibrationerna lätt igenkännliga i jämförelse, varför vissa platser, människor, böcker, filmer, mat etc. som du kanske har alltid njutit, plötsligt inte resonerar på samma sätt.

Att skicka Ljus betyder att man erkänner varandras sanna natur, oavsett hur djupt den kan vara gömd. Att hålla Ljuset betyder att vila i Ljuset av ditt sanna jag. När du gör det eller skickar Ljus till en person eller plats, visualiserar du gyllene/vitt Ljus. Ha inget annat syfte än att skicka och omsluta en annan med högt resonant Ljus eftersom ljuset är medvetet och vet vad som behövs mycket bättre än något mänsklig koncept. Ljus skickas inte för att fixa något, utan snarare att belysa och släppa den dolda perfektionen som redan finns närvarande.

Var öppen och mottaglig. Du kan bli medveten om färger eller en kristallin effekt. Olika energier visas med olika färger. Om mer kärlek behövs kan du bli medveten om rosa färger. Om det behövs läkning av något slag kan du bli medveten om akvamarint/grönt. Låt visualiseringen utvecklas utan att försöka ”få någonting att hända” och alltid med avsikten att tjäna på det högsta och bästa sättet för alla inblandade.

Skicka ljus till de så kallade ”ledarna” och myndighetsfigurerna i världen. Skicka det till alla dem som lider, om det är av egen förskyllan eller på grund av omständigheter som uppenbarligen är utom deras kontroll. Visualisera och skicka ljus till Gaia och alla hennes kungariken, och erkänn och bekräfta deras Gudomlighet.

Var ljuset i varje konversation och aktivitet oavsett hur uppenbart vardaglig den är genom insikten att all aktivitet är andlig aktivitet, ingen mer andlig än en annan. Lev, rör dig och var den och det som du verkligen är. Detta är helande arbete och hur du tar med dig mer Ljus till en värld som är hungrig efter det. .

Ljusarbete kräver inte att du engagerar dig i rigorösa aktiviteter och tankar annat än ren avsikt och en aktiv vila i en sanningens medvetenhet. Riter och ritualer var nödvändiga en gång och är det fortfarande för de som är nya för energi och uppvaknande, men ni som är dragna till dessa budskap har kommit fram. Riter och ritualer tjänar bara till att hålla er i en känsla av separation.

Det är ingen skada med de små ritualerna du älskar, som att tända ljus, hålla favoritkristaller etc. men en falsk känsla av separation hålls vid liv när individer tror att de behöver dessa saker för att vara andliga eller att göra sitt inre arbete och att det kan inte uppnås utan dem.

Pilens spets genererar ofta värme och brännskador. Oavsett företeelser i dina liv, håll fast vid den du är, kommer att vara och alltid har varit – Gudomliga Varelser som har mänskliga erfarenheter. Det är därför du är på jorden vid denna heliga och mäktiga tid.

Detta är arbetet och du är redo för det antingen du känner att du är det eller inte. Du är hoppet, den första vågen av uppstigning som förbereder vägen för de som följer.

Med mycket kärlek, respekt och uppskattning för din vilja att uppleva och växa för att hjälpa andra –
Vi är den arkturiska gruppen.
Via Onenessofall.com

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...