Ärkeängeln Michael

Framträdandet av den Inre Krigaren av Ljuset

Stå i Kraften och Kärleken och Var ett Fokus av det Strålande Ljuset för Jorden Övergång

Förmörkelserna i oktober 2014

Ärkeängel Mikael genom Celia Fenn

 

I perioden efter det Planetära Nyåret och den Globala Dagjämningen, har Förändringens energier fortsatt att vara kraftfulla på Jorden. Vågor av Ljuskoder, Solimpulser och Diamantljus har fortsatt att pulsera genom Galaxen, och aktiverar djupa förändringar för alla livsformer och strukturer. På Jorden integreras dessa Ljusimpulser i Ljusnätverken (Light Grids) och in i Medvetandet hos dem vars Ljuskroppar är redo att ta emot dem. Och när de är mottagna hjälper de till att initiera mycket djupa förändringar som fortsätter med processen att bryta ner de gamla tre-dimensionella mönstren och att väcka upp det nya multi-dimensionella medvetandet på Jorden.

 

De inkommande energierna hos Diamantbarnen förenas med Kristallbarnens energier, och förser Hjärtats Nya Krigare och Ljusets Krigare, med en kraftfull impuls. Dessa unga människor går in i tiden i sina liv då de kommer ihåg vilka de är och varför de är här. De har kraftfulla uppdrag att vara ankarpunkter för energin för Inre Kraft, Kärlek, Styrka, Ärlighet och Öppenhet. De har mod och fokus, och de börjar låta sin närvaro kännas på Jorden. Ni ser detta i Kina nu, där majoriteten av de som går ut på gatorna och protesterar är i åldersgruppen 17 till 22. Dessa är Kristallbarnen, och de känner att det är tid för dem att står upp och säga vad de behöver för sin framtid på Jorden. Det är inte bara i Kina det händer, utan på många platser på Jorden, det är de unga människorna som finner sin Inre Kraft och sina Inre Krigare av Ljus och kliver fram.

Då denna energi intensifieras på Jorden, kommer alla de som är i resonans med de inkommande Ljuskoderna och Diamantljuset att känna att deras Inre Krigare av Ljus aktiveras och kommer att känna behovet att uttrycka en kraftfull Hjärtkoppling med Jorden och med hennes folk. Denna energi kommer att uttryckas på olika sätt; för de unga kanske det blir att protestera och att organisera sig, för andra kan det vara på mer tysta sätt och fokuserade aktiviteter som meditation och andra energiaktiviteter i grupp. Hur som helst, det som nu föds, när ni går in i denna månad oktober med sina Sol- och Månförmörkelser är framträdandet av den Inre Krigaren av Ljus, ett kraftfullt uttryck av det Gudomliga Ljuset som finns inom, som låter er skina fram och stråla Ljuset ni har så att alla kan se det. Ni kommer inte längre vara rädda för att vara de ni är, utan kommer att få styrka att med glädje uttrycka Kärleken och Medkänslan som bor inom er.

Detta kommer ni göra på sätt som är unika för er, då ni uttrycker er unika och vackra essens som Själ och Ande i Mänsklig Form.

 

Framträdandet av energin av Krigarna av Diamantljuset kommer att föra mer Ljus och Mer Skimmer till Jorden, och det låter er börja se sanningen om vad som händer på Planeten. Ni kommer inte längre att vara förblindade av förvirring och vilseledda av nyheter från dem som försöker manipulera känslor och skapa förödelse och krig. Ni kommer snarare att se ansträngningarna och modet, skönheten och inspirationen, hos dem som redan är igång med att skapa och manifestera den Nya Jorden. Även om era Media vägrar att dela dessa nyheter och försöker leda er till rädsla och ilska, kommer ni att vara Ljuskrigare och vägra att lyssna på dessa gamla nyheter och leta upp nyheter från Nya Jordens Diamantsamhällen, som redan hittar nya sätt att leva och nya lösningar på problem som skapats av de gamla energierna och uppfattningarna. Det är här ni lägger er energi, och det är här ni kommer att känna er mest tillfreds som Ljuskrigare!

 

Månförmörkelsen 8 oktober 2014: Galaktiska och Soltids Portaler och Jordens ”Omstart”

 

Den 8 oktober, när Fullmånen är i Väduren, kommer det också vara en Total Månförmörkelse. Detta kommer att vara årets andra Månförmörkelse, som kommer efter den första Månförmörkelsen den 15:e april 2014. Denna första Månförmörkelse var i Vågen, och så de två förmörkelserna förbinds genom att vara motsatser och genom att aktivera energierna i Vågen och Väduren. Dessa två Månförmörkelser är Galaktiska- och Soltidsportaler, och de möjliggör skiften i Tids/Rums-väven i er Jordliga Verklighet.

 

Den första omkodningen av Tidsportalen möjliggör framträdandet av Diamantkrigaren. Väduren är Krigarens hus, och även Barnets. Denna energi kodar för en Krigare som bär Diamantljuset och uttrycker en Högre ”oskuld” som är i linje med Den Gudomliga Blåkopian för Planeten Jorden. Kristallbarnet är också Diamantljuskrigaren, och Ljuset skiner klart vid denna tid! När ni är i linje med denna nya frekvens, kan ni inte låta bli att känna vågor av inre kraft liksom en djup känsla av att allt kommer att bli bra på Jorden. Då Diamantljuset förankras och Diamantkrigarna aktiveras blir den Nya Jordens blåkopia aktiverad i era Hjärtan, i era Ljuskroppar, och i Ljusnätverken på Planeten.

 

Det andra området där denna omkodning kommer att kännas starkt är i Relationer. Alla relationer som inte är i ”balans” har varit under press under senaste året. Och i Diamantljusenergin betonar denna balans aspekten av ömsesidig respekt, ärlighet och integritet på ett förstärkt sätt.

 

I Diamantljuset är det ”Gudomligt Styrda” förhållandet som håller det högsta medvetandet och det mest intensiva energin. Detta är när två partners dras till varandra på en Själsnivå för att uttrycka sina inre Ljus och Stråla genom förhållandet och partnerskapet. Båda parter är fullt balanserade och självstyrande inom sig själva och har skapat en kärleksfull primärt förhållande med sin själ och sitt högre jag. Detta kärleksband i det inre kan sedan reflekteras och manifesteras på de yttre nivåerna.

 

De två parterna kan smälta samman sina själsenergier i en extatisk själsunion, men kan också leva individuellt och fullt i sin egen rätt. De kan arbeta tillsammans, eller de kan välja att ha ett arbetsliv utanför förhållandet. Hur de än väljer att uttrycka partnerskapet, kommer det att skapa ett Ljusfält och Skimmer som för med sig Glädje och Helande till andra genom själva kraften av dess reflektion av den Gudomliga Flamman av Kärlek och Medkänsla.

 

10/10 Rekalibrering

 

Den 10:e oktober, den 10/10, kommer ni ha möjlighet att passera genom en Planetär Tidsportal, där de nya Koderna kommer att rekalibreras och aktiveras inom Ljuskroppen hos individer på Jorden.

 

Detta kommer att representera en möjlighet till en ”ny början” på en högre medvetandenivå. Vad betyder detta? Det betyder att vid denna tidpunkt kommer många av ”blockeringarna” och ”svårigheterna” som funnits under de senaste 6 månaderna kommer att försvinna, och det kommer vara en tid när ni kommer att kunna gå framåt åter igen.

 

På den individuella nivån kanske ni känner som om att det som har hållit er tillbaka har tagits bort, och ni känner er fria att börja skapa på ett nytt sätt och i en ny riktning. Detta kommer att vara en högre medvetandenivå än vad som var möjligt tidigare, och det kommer att bli enklare att skapa i linje med era hopp och drömmar.

På Planetnivå kommer de som har försökt att ”Tids Anstifta” det kollektiva medvetandet mot krig och konflikt att märka att deras planer inte kommer att lyckas. Det högre medvetandet som nu finns tillgängligt kommer att göra det mycket tydligt att deras motivering och uttalanden inte är för mänsklighetens bästa och för mänsklighetens framtid.

Åter igen kommer ni kunna vända er uppmärksamhet till att skapa Himmelriket på Jorden som är ert ”hem” på denna Planet, och ni kommer att känna att era skapelser kommer att stödjas på ett nytt sätt.

 

 

Vid tiden för de nästa två Planetära Tidsportalerna, den 11/11 (11 november) och 12/12 (12 december), kommer dessa rekalibreringar vara ”finjusteringar” när ni flyter framåt in i er Nya Verklighet.

 

Nymånen i Skorpionen och Solförmörkelsen den 23:e oktober.

 

Nymånen i Skorpionen den 23:e oktober och Solförmörkelsen kommer att möjliggöra att dessa nya energier kan kännas på Jorden som förändringar och skiften i det Ekonomiska Systemet. Nu, och i oktober månad, kan det förekomma djupa spänningar inom finans- och banksektorn på Jorden. Dessa spänningar uppkommer för att det kommer nya energier in i finans- och affärsfältet som kommer att börja ersätta de gamla systemen. De nya Ljuskoderna som kommer att förankras vid Solförmörkelsen kommer att hjälpa till att aktivera dess skiften och förändringar.

 

På ett personligt plan kommer det att vara ett bra tillfälle att fundera över er finansiella situation och om ni inte vill omorganisera och ”rekalibrera” ert arbete och era finanser på ett sätt som reflekterar er önskan att leva i harmoni med Jorden. Ni kan känna behovet av att söka upp och stödja andra som också har denna djupa önskan att leva i harmoni med Jorden och att skapa ett Fredligt och Harmoniskt liv på Jorden i alla aspekter av livet.

 

Det kan också vara tid för att fundera över ett annat sätt att bemöta livet, och hur ni bättre kan uttrycka er passion och er glädje när ni samtidigt stödjer ert liv finansiellt. I detta nya Diamantljus, kommer ni att bli visade med stor klarhet var ni behöver lägga er energi för att vara i linje med den framväxande Nya Jorden och Diamantljuset.

 

Älskade Ni, använd Skorpionens energi för att gå genom vilket mörker det än kan finnas, och för att se klart vad som måste göras så att ni kan agera som en Krigare av Diamantljuset och stråla ert Ljus till Världen. Låt inget hålla er tillbaka, låt inte rädslan hålla er tillbaka, när ni sår skapelsens frön till nästa cykel av Ljus.

 

Älskade Ljusfamilj, vi önskar er ett glädjefyllt äventyr in i Ljuset av oktober månad!

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...