Ärkeängel Mikael via Celia Fenn, 31 december, 2016

Ärkeängel Mikael

via Celia Fenn

31 december, 2016

2017: Nya begynnelser och Den Heliga Jordens År

Välkomna till 2017! Välkomna till den Nya Begynnelsen! Välkomna till den Heliga Jorden!

Älskade Familj!

När ni framskrider in i det Nya Året 2017 vill vi välkomna er alla till en Ny Begynnelse, en Ny Tidscykel och en mycket speciell tid för Planeten. Detta kommer att bli året då energin för ”den Heliga Jorden” alltmer blir manifesterad och när de som har vaknat upp och lever i ett Högre Medvetande engagerar sin Skaparkraft och Avsikt i att hylla Livets Heliga Natur och självaste den Heliga Jorden.

Under denna tidsperiod alltsedan Lejonportens portal i augusti, har Jorden gjort ett större ”Tidslinje-Skifte”, som under de senaste månaderna har förorsakat stora vågrörelser och tumultartade skiften. Detta har åstadkommits för att harmonisera Jorden och Mänskligheten med den väg som leder till Jordens förnyelse och återupprättandet av Heliga Vägar på Planeten.

Hur kan detta vara möjligt? Det kan ni fråga er, när ni ser er omkring och ser kaos och förändringar som inte verkar vara för det högre godas intresse. Men vi ber er att ni ska veta att detta är den väg framåt som kommer att tillåta alla Krigare av de Inre Planens Hjärtan och Krigarna av Regnbågsjorden att resa sig och stå upp för Jordens och Mänsklighetens högsta goda, ävenså för alla Varelser som bor på Jorden.

Under denna Nya Tidscykel som nu inleds, tar vägen er framåt till en orörd och pånyttfödd Jord. Men det kommer inte att ske utan era ansträngningar att manifestera och skapa. Nu är den tid inne, för vilken ni blev födda, nu är tiden inne när ni måste förena er med er Själ och Ande och med er stora Passion för Livet och utplacera era avsikter och skapa den slags Jord som ni önskar.

Vi önskar att ni gör detta på ett heligt sätt. Inte med våld och aggressivitet, utan med styrka och kraft och med att ständigt vandra med Spirit. Kom ihåg att ni under den förra Tidscykeln fick träna på att bli Hjärtats Krigare. Nu, under denna Tidscykel som ni ska skapa, är ni de Inre Planens Hjärt-Krigare och Skapande Konstnärer. Ni bär och överför Energi-Signaturen av de Inre Planens Stjärnas Glöd och varhelst ni befinner er så kommer denna kraftfulla energi att utföra sitt transformativa arbete.

Älskade ni, underskatta inte den transformativa kraften i den uppvaknade närvaron och i de Inre Planens Glöd. När ni harmoniserar er med ert Hjärta och er Själ och ni bär De Inre Planens koder i er Ljuskropp och ert energifält, så blir ni en mäktig energi för förändring och transformation, helt enkelt genom att låta er Energi-Signatur ”prägla” er omgivning.

Energi-Signaturen: Det Heliga Jaget, Den Heliga Platsen, Den Heliga Jorden

När vi framskrider mot den Nya Begynnelsen och som vi benämner den, den stora Återställningen, låt oss ett tag betrakta egenskapen i den Energi-Signatur som bärs av uppvaknade Medvetna Varelser.

Denna Energi-Signatur börjar med det arbete som ni inombords har utfört under den senaste 9-års-cykeln. Ni har lärt er att fokusera inåt och finna den Gudomliga Essensen och den Gudomliga Skapar-Energi som bor inom var och en av er. När ni har arbetat för att ”förkroppsliga” Själ och Ande, har ni upptäckt att sann Frid bor inom er och inte utanför er.

Så har ni arbetat för att förena er med Själens djupa frid och att identifiera det skugg-jag som kanske håller er tillbaka. Så har ni anlänt till den punkt där Ljuset inom ert Hjärta, er Själ och er Kropp är så kraftfullt att ni blivit en Förmedlare av det Gudomliga Ljuset.

Denna oavbrutna följd av Ande, Själ och Kropp är mest kraftfull när ni ber, antingen på egen hand eller i grupper, när ni mediterar och när ni utför en Helig Ceremoni för Jorden.

Så vi ber er förstå att som en enskild Varelse är ni mycket kraftfull när ni upprätthåller och överför de Inre Planens Ljus. Ni skapar ett Kvant-Energi-Fält, som är av en så hög frekvens att det påverkar och förändrar energifältet runtomkring er. Ni behöver inte göra någonting, annat än att säkerställa att ni kan upprätthålla denna frekvens inom ert Hjärta och er Ljuskropp. Genom en process av enkel resonans, kommer ni att lyfta det energifält som omger er.

Men under det kommande året kommer det att vara nödvändigt att också minnas att ni till och med som en enskild människa även kan skifta er omgivning genom er avsikt, fokus och insats. Er omgivning är en återspegling av er själva och är skapad av er. Om ni känner att er omgivning är kaotisk och av låg frekvens, arbeta då för att förändra den där ni kan. Skapa ordning och harmoni och en frekvens av Skönhet. Ja, detta kräver fokus och en insats samt energi, men det är hur ni skapar en Helig Plats.

Börja med ett litet område, skapa eventuellt ett altare. Skapa kanske sedan ett enda rum som är en Helig Plats. Och skapa kanske sedan ert hela levnadsutrymme som en Helig Plats. När ni gör detta signalerar ni till Jorden och till andra att ni är redo att transformera er omgivning, ert samhälle och själva Jorden till en Helig Plats.

Under loppet av denna Nya Tidscykel kommer många av er att få komma samman inom Själsfamiljer och Själsgrupper, för att samlas och utföra meditationer och Heliga Ceremonier, som kommer att generera energi för att återupprätta ett Heligt Jord-Medvetande i er Värld.

Det som har gått förlorat kommer att bli återfunnet och återupprättat. Den Heliga Jordens Medvetande kommer att börja med er, med era grupper och samhällen och med det Heliga arbete och de Ceremonier som ni genomför.

Låt 2017 bli en tid då ni ”lyser upp” era Inre Plans Energi-Signatur och samlas i grupper för att utföra Heliga Ceremonier och skapa en Helig Plats. Jorden är redo att förankra dessa nya energier på sin egen Resa tillbaka till en Helig Plats.

Ett Heligt Äkta Själv: Vem Är Jag i denna Nya Cykel?

Många av er har den senaste tiden levt med känslan av att ni inte längre ”hör hemma” på denna plats och att ni är trötta på och uttråkade av livet i den gamla typen av 3D-matris. Nåväl, nu är det dags att acceptera utmaningen av det Nya och börja skapa ett liv som i sanning uttrycker vilka ni är, på ett äkta sätt.

För att kunna göra det, Älskade Ni, så måste ni känna er själva och känna vilka ni är på en mycket djup nivå.

Vilka är ni … utanför den ekonomiska matrisen av socialiserande och arbete? Är ni bara en ”enhet” som arbetar, lever och fortplantar er, eller finns det en djupare och mer själsbaserad innebörd för ert liv på Jorden? Har ni ett ”Själsuppdrag” och om ni har det, vilket skulle det vara?

Minns ni att ni är en Galaktisk Varelse, en Varelse av Ljus och Energi och att Stjärnorna är ert hem? Kommer ni ihåg att ni valde att komma hit och att ni hade ett syfte för att vilja vara här på Jorden vid den här tiden?

Varje levande varelse som inkarnerar på Jorden kommer med en önskan om att få växa, utvecklas och få uttrycka sin Själs Energi eller ”Själs Signatur” på ett nytt sätt. Men Älskade Ni, för att kunna förena er med vilka dessa kunde vara, krävs det att ni ”drar undan slöjan” så att säga, och förenar er mer er Själs kreativa energi.

Här kommer ni att finna att ni är en Varelse av Ljus och Spirit och att ni är oändliga. Ni kommer att upptäcka att er ”essens” är Ljus, Medkänsla och Kreativitet och att er längtan i denna inkarnation är att trivas, få uppleva överflöd och skapa i enlighet med mallen för er Själs manifesterande.

Att nå denna plats av ren Kreativ Essens, innebär att ”känna er själva” och förmå uttrycka er äkta själsessens. Oberoende av vad som händer ”därutanför” i de lägre frekvenserna av er upplevelse, förblir ni förankrade och centrerade i er egen Högre Medvetenhet om Kärlek, Medkänsla och Frid.

Ni förstår att ni är en ”Helig Plats” som har inkarnerat i en Mänsklig Kropp och ni kan insupa denna Heliga energi för att kunna leva i Gudomlig Nåd. Vi vill definiera Gudomlig Nåd som en djup känsla av Förening med det Gudomliga Hjärtat och en känsla av fortlöpande välmående. I vetskapen om att Ni är Kärlek och att Ni ständigt blir Älskade!

Så, Älskade Ni, när ni går in i 2017 och denna Nya Begynnelse, önskar vi er Skapande Glädje, Överflödande Manifestering och de Inre Planens Ljus på er Heliga Väg på denna Heliga Jord.

Den Heliga Jord-Kalendern 2017

1 januari: Den Nya begynnelsen. Början på en ny cykel omfattande 9 år som kulminerar år 2026.

11 februari: Ringformig Månförmörkelse.

26 februari: Ringformig Solförmörkelse.

20 mars: Solstånd.

21 juni: Solstånd.

26 juli: Planetariskt Nyår.

7 augusti: Partiell Månförmörkelse.

8 augusti: 8/8 Lejonportens Portal.

21 augusti: Total Solförmörkelse.

22 september: Solstånd.

11 november: 11/11 Portal.

21 december: Solstånd.

 

 

 

“Archangel Michael ~ 2017: New Beginnings and the Year of Sacred Earth,” Channeled by Celia Fenn, December 31, 2016, at http://starchildglobal.com/channels-and-articles/2017-new-beginnings-and-the-year-of-sacred-earth/

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

You may also like...