Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle, 21 oktober 2018

Ärkeängeln Mikael

21 oktober 2018

NI skapar nya vägar

Hälsningar! Jag är Mi-ka-el, Ärkeängel för Kärlek och Framförare av Sanningen, Krigare av Ljus och Fred, er broder, er beskyddare, er familj.

Jag kommer i kärlek och tacksamhet för era tjänster, för ert mod och er tapperhet, för ert engagemang i er gudomliga plan och för er tjänst till Modern och till allt. Jag kommer för att ge er min kärlek och styrka, och för att upprepa det faktum att ni gör ett fantastiskt arbete, inte genom hur ni gör det, utan genom sanningen om vem ni är.

Jag är extremt nöjd med hur snabbt ni kommit att inse att ni är bara kärlek när ni strävar att vara en tydlig kanal av ljus, och sedan ger ovillkorligt och utan förbehåll, då är ni som bäst i er tjänst.

Ni har blivit tillsagda att även om ni är fredskrigare betyder det inte nödvändigtvis att ni sitter i er bekvämlighetszon, isolerade från tumultet och kaoset omkring er. Ja, ni kan alltid avse och sända kärlek till de mest störda och påverkade områdena, krig, förödelse orsakad av människor eller naturkatastrofer – stormar, okontrollerbara bränder eller jordbävningar – och underskatta inte den effekt ni har på dessa händelsers utveckling, för den är enorm.

Men det är de dagliga interaktionerna och för många, resorna och interkommunikationerna nattetid, som är de snabbaste och effektivaste sätten att nå dem som befinner sig i svår smärta och vilse i skuggorna. Mestadels sträcker de ut sig till er på sätt som är förväntade, men ibland kommer de smygande, som genom bakdörren – på sätt som inte är helt acceptabla. Och de kommer till er därför att de ser ert ljus och er lyster, de ser värmen och kärleken som fyller era ögon och era hjärtan, bokstavligen er hela varelse, och det är vad de vill! Det påminner dem om vilka de är djupast i deras kärna.

Och vad gör ni som mina krigare av kärlek och ljus? Vad är det som Moderns modigaste tjänare gör när de konfronteras med dessa möten?

Kära hjärtan, det ni gör är att ni sätter fasta gränser med styrka och vänlighet, men ändå, orubbliga! Och, efter att ni lagt ljuset på deras mindre kärleksfulla avsikter, säger ni att dessa är ”ej tillåtna” händelser, för de är inte godtagbara, heller inte tillåtna, under Nya Jordens regler av kärlek och frihet!

Ni uttalar och hävdar att ni sätter tydliga ”intrång förbjudet skyltar” omkring er själva, och omkring hela er själsfamilj! Sedan för ni in dem genom ”ytterdörren” och öppnar era vackra hjärtan för dem. Ni lyssnar på vad de har att säga och sänder dem er kärlek, Moderns kärlek som ymnigt flödar genom er. Ni strålar det mest generösa kärleksflöde rakt in i deras värkande och törstiga hjärtan, för de har väntat på det under så lång tid. Ni visar dem hur det ska göras från och med nu, i den nya världen av kärlek, för det är bara i hjärtat som den riktiga källan till healing, näring och sann makt finns. Det är på det sättet ni ger dem hoppet om ett nytt och ljusare liv.

Ni planterar nu frön av kärlek, och ni sträcker er ut till dem för att återtända det ljus som är dolt inom deras stängda och hjälplösa hjärtan. Sedan är ert arbete fullgjort, ni behöver inte ta dem i er vård, ni lämnar dem i min vård, och i deras egen himmelska vägledning.

Förstå att det är så här ni skapar nya vägar, för in och lyser ert ljus in i de djupaste platserna på Jorden, och in i det mänskliga kollektiva medvetandet, med lätthet nående en själ i taget.

Som ni förstår kommer de som är i nöd att hitta er, kära hjärtan, och på vilket sätt de kommer till er är mindre viktigt, för det spelar ingen roll om de ber om hjälp på ett direkt eller mindre direkt sätt. Det som räknas är det faktum att ni känner igen ropet på hjälp. Det är er uppgift som ljuskrigare att förstå att alla som kommer till er ber om kärlek och acceptans. Och alla vill faktiskt hitta tillbaka hem till Moderns/Faderns hjärta. Ni är vägvisarna, ni är de som visar upp kärlek i handling och den enkla vägen hem, genom rent spel, förlåtelse och kärlek.

Vet att jag alltid är med er! Ni är omåttligt älskade och omhuldade! Farväl.

 

©2018 Council of Love, Inc.

Home 1

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...