Ärkeängel Mikael via James McConnell, 30 juli 2017

Ärkeängel Mikael via James McConnell, 30 juli 2017

 

 

ÄRKEÄNGEL MIKAEL

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael. Som alltid för vi med oss ​​kärlek och ljus. Jag har med mig Sanningens Gyllene Svärd, när jag med er delar de sanningar som nu uppenbaras, de många sanningarna som kommer att uppenbaras och avslöjas.

Många är redan uppenbarade, men många är fortfarande inte medvetna om detta. De vet att något är på gång. De känner det. De känner det. Jag pratar nu om den allmänna uppfattningen. Inte media utan om huvuddelen av befolkningen på planeten; De ni kan kalla icke-ljus arbetare, även om alla är ljus arbetare.

Inte för att skilja er från alla andra. Ni är alla ljus arbetare förutom de, som vägrar se ljuset. Medvetet vägrar. De finns där ute. De kommer att få uppleva vad de ger ut, kommer de att få tillbaka. Bekymra er inte för dem. Bekymra er i stället över er själv och om era medbröder och systrar, eftersom ni alla är skapare, även nu när ni skapar världen rakt framför er.

Ni skapar den nya Gyllene Tiden med varje tanke, som ni har. Men ni måste förstå att när ni flyttar in i de högre vibrationerna, de högre frekvensdimensionerna blir era tankar så mycket kraftfullare och er visualisering blir mycket mer meningsfull. Allt detta ligger framför er.

Ta in det nu! Fånga dagen. Grip dagen, för det här är er tid, det här är er tid, ert ögonblick. Som ni har hört många gånger är det det här ni kom hit för.

Ni kom för att upprätta denna nya förståelse, den nya evolutionen eller detta evolutionära språng. Låt er inte bli lurade, det här är ett evolutionärt språng, som ni alla rör er mot. Det finns inte någon av er där ute, som är mindre än någon annan. Ni har alla en roll i denna process, denna uppstigningsprocess. Alla har en del. Några till synes större, vissa till synes mindre, men alla ses samtidigt av källan, av Skaparen. Alla är av samma betydelse eftersom ni alla är en.

Alla sitter vi tillsammans i samma båt. Jag, jag själv och alla ärkeänglarna, alla Änglarna, alla de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Agartherna och så vidare; Många, som ni inte ens har insett, är en del av detta uttryck. Vi är alla här för att vara en del av denna övergång, som utvecklas och utvecklas gör den.

Ni har hört talas om att tidslinjerna skiftar, tidslinjerna splittras och det har de gjort. Många, som är kvar på andra sidan uppdelningen, som har vägrat ljuset, har redan avlägsnats från planeten. Många av dem. Men inte alla utom många. De masshäktningar, som ni många gånger tidigare har hört talas om, behövs inte längre för det har blivit hanterat genom att många redan har tagits bort eller självmant gett sig iväg.

Nu säger jag inte att det inte finns hologram av många av de individer som ni känner till. Några ja, även vissa kvarstår, men de avlägsnas snabbt. Inte för att de straffas, utan för att de blir älskade. De är älskade tillbaka in i ljuset, om de väljer det. Eftersom ingen nekas ljuset. Oavsett vad de gjort har ingen någonsin förnekats ljuset och blivit mindre älskade, om de inte förnekar det själva.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael, det är alltid så underbart att vara tillsammans med er på detta sätt. Och på detta sätt är det fortfarande fram till denna punkt, som vi kan nå er.

Men som ni har hört många gånger dessa tider förändras. Snart kommer vi, Ärkeänglarna, att vara närvarande med er. Oavsett om det är på ett rymdskepp, eller i den ihåliga/inre Jorden eller här på planetens yta, kommer vi att vara här med er. Och ni kommer att se oss.

För kom ihåg det är alltid för de som har ögonen att se med och öron att höra med, som är medvetna om dessa många förändringar, som nu händer och fortfarande kommer att hända i framtiden.

All min frid och kärlek är med er. Håll alltid Sanningens Svärd framför er för det kommer alltid att skydda och styra er.

»Källa 1 – Källa 2 – Kanal: James McConnellArtikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida tydligt anges “De som tror de ser!”

 

You may also like...