Ärkeängel Mikael via Kerstin Sisilla, 2 september 2019

Ärkeängel Mikael 2 september 2019

Jag är Ärkeängel Mikael med kärlekens svärd i handen. Du har nått insikt om att allt är kärlek. Allt som finns och någonsin har funnits är skapat av Gud Faders/Moders kärlek. Du har många gånger fått budskapet ”Av Ljus är du kommen och Ljus ska du åter bli”. Du uträttar under när du låter ditt ljus stråla. Under till hjälp både för Moder Jord och för människorna. Detta för att du med ditt gedigna arbete transformerar mörker till ljus, på olika nivåer.

Du är naturligtvis inte ensam, ni är många på Jorden som nu gör detta arbete tillsammans. Ni har en telepatisk kontakt med varandra, medvetet eller omedvetet. På så sätt håller ni energinivån uppe, när en faller något i energi hjälps den genast av en annan som strålar mer i den stunden. Minns det om du någon gång åter faller i energierna. Du har stödet av dina vänner Ljusbärarna och Ljuskrigarna eftersom ni stöder och lyfter varandra.

Faller någon av er i rädsla för ett ögonblick, minns då att även DU bär rättvisans och kärlekens svärd i din hand. Det får användas i Ljusets namn därför att Kärleken alltid må segra. Med kärlek i ditt hjärta må du svinga svärdet och du får all hjälp du behöver av mig i Guds namn. Minns att ni aldrig är ensamma. Jag finns alltid när ni behöver mig i Kärlekens och Ljusets namn. Alla de andra hjälpare som arbetar i Guds Faders och Moders namn här i den andliga världen (som ni kallar det) finns ständigt vid er sida för att ge stöd och kärlek när ni behöver det.

Jag älskar er alla så mycket. Ärkeängel Mikael.

Du gillar kanske också...