Sananda via Kerstin Sisilla, 3 september 2019

Sananda 3 september 2019

Jag är Sananda. Jag är med er i dag och alla andra dagar och ger aldrig upp i mitt självpåtagna arbete att sprida Kristusenergierna in i alla hjärtan på Gaia. Kristusenergierna är Guds Faders och Moders skapelse, inte min som en del tror. Jag fick till uppgift att föra ner Kärleksenergierna/ Kristusenergierna till jorden. Mycket av det arbete som jag utförde som Jesus/Jeshua blev missuppfattat och annat blev förvanskat i olika skrifter. Man ändrade i Sanningar som mina vänner skrivit ner, likaså förminskades kvinnornas roll, inte minst Maria Magdalenas. Många var de män, kvinnor och barn som fanns runt omkring mig. Vi träffades i glädje och trivdes tillsammans. Kärleken fanns som ett band emellan oss. Tacksamhet för det vackra i livet och glädje över att känna gemenskapen mellan oss. Många av dessa mina närmaste vänner, ni vandrar nu på jorden i denna tid när Ljuset återvänder som förutspått är. Både ni och jag har väntat länge på detta, på att Kristusenergierna ska spridas jorden över. Som sagt, dessa energier har inte med mig Jeshua/Sananda att göra eller med kristendomen som religion. Jag vill ej förknippas med en religion som i sin, enligt mig, sämsta tolkning förtrycker, bestraffar och utövar makt över folket. Kärleken, endast den rena Kärleken var vad jag var ämnad att föra ner till Jorden.

Nu äntligen sker detta att Kärleken och Ljuset sprids och vår allas vackra planet Gaia stiger uppåt i dimensionerna. Jag vill tacka er alla förtrogna gamla vänner från min tid på jorden och de nya som hittat vägen till sitt eget hjärta tack vare Kristusenergierna. Ni är många, ofattbart många som nu strålar ert ljus över Moder Jord, djuren och era medmänniskor. Ni har förstått att allt är ett och endast kärleken i ert hjärta hjälper er på denna väg.

Minns att DU är Vägen, Sanningen och Ljuset (livet). Säg till dig själv: ”Jag är Vägen, Sanningen och Ljuset”. Ditt Jag, kunskapen om dig själv/ditt Högre Jag är ENDA vägen till upplysning. Alltså Hjärtats väg. Dit är ni alla på jorden nu på väg, i Sanningens namn når ni fram till Ljuset, ljuset i er egen Själ. När ni vågar släppa det förgångna och leva i nuet, i leken, skapandet, glädjen, skönheten och kreativiteten finner ni vägen till er själva. Lyssna ständigt på ditt hjärta och du finner den rätta vägen.

Det var allt jag hade på hjärtat denna gången. Alla här i den andliga världen är oerhört tacksamma och beundrande över ert gedigna arbete för Gaias framtid.

Minns att jag alltid finns vid er sida. Med stor Kärlek och mycket Ljus från Sananda

Du gillar kanske också...