Ärkeängeln Michael via Christine Preston, mars 31

ÄrkängelM

Avslöjande – Guds Väg

Christine Preston

 NewSunUnity.com

31 Mars 2016

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Från kärleken av två flammor, en fallande och den andra stigande, båda i linje med sina högre Själv, är hur detta meddelande manifesteras. Med dessa rörelser av Ljus kommer ett meddelande av stor betydelse som gäller avslöjandet av det viktiga som kommer att ske. Det har påpekats många gånger att det är en del av processen i Uppstigningen, eftersom uppvaknandet till full medvetenhet innebär en frigörelse från mörkret som har skapats för att hålla mänskligheten ovetande om dess potential. Avslöjande kommer att ske genom en Gudomlig Befallning som en manifestation av den Gudomliga Viljan. Uppenbarelser av alla sanningar som har undertryckts måste ske. Ingenting kan stoppa det. Det är nödvändigt för att skapa nya Gaia och ingen uppskov, eller försök, av de mörka krafterna med att införa ändringar i programmet kommer att tolereras. De krafter som har kontrollerat mänskligheten, som nu är upplösta, har undertryckt sanningar och har också gjort det genom att förfalska all kunskap och även historien.
Det kaos och den turbulens som är en del av de politiska scenernas händelser, är de sista försöken av ett döende odjur, som nu vill ha vedergällning och hämnd, eftersom tyrannerna i århundraden och årtusenden haft kontroll och under hela den tiden skrev om historien för att hålla er i okunnighet om er potential för anslutningen med den gudomliga Närvaron, som var allt ni behövde för att skapa ett paradis i den Gyllene Tidsåldern, men som var en utopi under miljontals år. I sin oändliga nåd, skapade den Allsmäktige en plan, men måste vänta in rätt tid för den att utvecklas, och fram till dess har mänsklighetens själar i cykler fängslats och hållits i fångenskap, vilket tagit dem i en nedåtgående bana till djupa nivåer av de tredje dimensionerna. Herdarna kom dock efter det förlorade fåret, inklusive dem som hade reinkarnerad på Jorden från Maldek. Under dessa årtusenden av tid, kunde endast ett fåtal stiga upp tillbaka till de högre dimensionerna efter döden. Den Karma som måste balanseras var alltför stor tills Saint Germain fick en dispens, så att det skulle vara möjligt med en återbetalning av endast 51%. Nu vet ni att paradiset fysiskt på en högre nivå av vibration eller dimension, är syftet med den Gudomliga Viljan. Arbetet de själar lagt ner i kraft av rekonstruktionen i civilisationen de levde i, fram till förstörandet av världen, bibehöll sin påverkan från astralplanet där de placerades efter Atlantiskatastrofen, är ogjort i slaget om psyket. Ett krig har pågått till följd av attacken av de mörka krafterna på Ljusbärarna i varje nation. Mörkrets krafter har skapat scenarier för att starta krig och försöker fortfarande hetsa till konflikter, men misslyckas.
Jag vill försäkra er om att processen för Avslöjande är på väg, och att det är oundvikligt eftersom mänskligheten påverkas av en magnifik koncentration av Ljusstrålning, eftersom jorden och solsystemen har utrymmen som ansluter med Fotoniskt Ljus. Avslöjandet är den stora vågen av upplysning som kommer att orsaka enorma förändringar i hela världen. En avslöjande handling kommer att äga rum, som tidigare har beskrivits, ett avslöjande med alla uppenbarelser och återställande av kunskap, som förekommer inom alla områden, inklusive det som har inverkan på de villkor som orsakar misär och fattigdom hos mänskligheten. Det är aspekter relaterade till teknik, bättre hälsa, och förekomsten av mänskliga varelser i Solsystemet och i Galaxerna.
Processen för Uppstigning innebär så småningom att varje person kommer att ha en inre lärare, och det kommer inte att finnas något utrymme för skepsis, och vissa psykiska förmågor utvecklas, däribland telepatisk kommunikation.
Jorden och dess folk bestrålas med en ström av ljusa partiklar, elektromagnetiska energier och gammastrålar. Det finns inga negativa effekter från dessa, på grund av den teknik som används för att sprida och fördela detta ljus, via många kanaler i det mänskliga psyket. Tekniken är avancerad och utomjordisk. Den har tillhandahållits av varelserna ni nu börjar känna igen. De har kallats de Blå Fåglarna. De arbetar tillsammans med den Galaktiska Federationen av Ljus och Ashtar Command, luftdivisionen av det Stora Vita Brödraskapet, som de definieras. Detta Brödraskap är den Andliga Hierarkin i detta Solsystem. Galaktikerna eller den Intergalaktiska Federationen är en organisation som grundades för mer än 4,5 miljoner år sedan. Inom dess Råd är många nationer representerade, såsom nationen i Konstellationen Sirius, som Jorden och Solsystemet nu är anslutna till. De övervakar processen för Uppstigningen och ni är i deras vård.Ärkeänglarna och de Uppstigna Mästarna samarbetar med dessa Råd av Himlen eller i högre dimensioner, och följer unisont de måldirektiv som alltid manifesteras genom den Gudomliga Viljan. De låter det visas i den materiella världen, som en blåkopia fallande som en bild från de himmelska rikena. Processen för Uppstigning av psyket hos mänskligheten, formas i enlighet med den bilden och förändringar äger också rum i era DNA. Ärkeänglarna är sändebud av begrepp och tankeformer, liksom sätten att vara, eller medvetandet, som håller på att födas i det materiella universumet.
Sedan den 20 mars 2016, har Jorden navigerats genom ett område i rymden som är av högpotent Ljus. Ni har upplevt den högsta toppen i er mottagning av strömmar med partiklar av Ljus sedan Solsystemet trängde in i Fotonbältet 1996.
Ni har hört talas om en tidigare fas som möjliggjorde att en första Våg av själar kunde penetrera Void, denna barriär eller klyfta som håller de högre dimensionerna säkra. De har upplevt högre vibrationer eftersom deras fysiska kroppar nu förankras i den 5:e dimensionen, kroppsligen. Denna resa började den 28 september 2015. Era fysiska kroppar har ständigt förändrats under årtionden.
Vissa DNA-förändringar hade redan gjorts på dem under många år och årtionden, men förfarandena har intensifierats på senare tid. Det finns också förändringar som är resultatet av er rörelse mot Ljuskroppen eller Kristusmedvetandet. Det är också den himmelska motsvarigheten av er själva som fanns kvar i himlen när ni inkarnerade. Det är anledningen till att uppvaknandet äger rum. Det finns en rörelse nedåt av Anden mot mänskligheten och en rörelse uppåt av Själen med önskan om återförening, liksom en strävan efter förändring och en manifestation av en gyllene tid.
Kungariket av Änglar arbetar med omvandlingen av er fysiska struktur för att göra den mer lämplig för det ultimata målet med en högre form av kroppslighet, som alla kan uppnå inom en tid som inte är alltför långt borta, då varken sjukdom eller död kommer att spela någon roll. Er molekylstruktur har redan omvandlats till kristallin men arbetet med att omvandla den från en kolbaserad struktur är ännu inte avslutad. Det är till 90% färdigt för några av de själar som kategoriserats som Våg 1, men mindre för de andra. Ni kan lyfta upp er genom meditation, med hjälp av de verktyg som finns för alla åldrar hos de Uppstigna Mästarna och Ärkeänglarna, till högre höjder på stegen av medvetenhet. Ni kan vibrera, höja era frekvenser av vibrationer och resonans, som en reaktion på tillströmningen av andliga energier, kärlek och partiklarna från Fotoniskt Ljus som ni bokstavligen är indränkta i, då Jorden passerar detta utrymme av ett tätt Ljusskikt.
Ni är förankrade i den 5:e dimensionen och har fått sällskap av själarna från den andra vågen av den 20 mars, och ni har redan börjat kartlägga er resa till Uppstigningen mot den 6:e dimensionen. Det kommer att bli en tredje energitopp i slutet av detta år, då en tredje grupp av själar kommer att uppnå samma sak. De kommer att dra nytta av den kunskap som fåtts genom de två första Vågorna, på grund av förbindelsen mellan varelserna, och kommer att ha ändrats och förberetts för denna förändring under de närmaste månaderna.
Det som också kommer att ha förberett dem, är den gradvisa omvandlingen till följd av Avslöjandet om hur de två första vågornas själar fungerar i en värld av vaknat medvetande, som påverkar media och den politiska scenen. De krafter som arbetar bakom dessa externa scener är oerhört kraftfulla. Det beror också på läget av Solsystemet med vad som kallas den Galaktiska anpassningen. Det finns olika krafter som påverkar mänsklighetens psyke, och en del är av den astrologiska naturen. Miljontals galaktiska varelser bistår i processen av Uppstigningen med sin teknik.
Kungariket av Änglar och Uppstigna Mästare, sveper in Jorden med sina Strålar och sina krafter till hjälp. Ljusarbetarna bidrar också, eftersom de samtalar om viktiga dispenser och interventioner. Det arbete som nu återstår, är relaterat till frisläppandet av de själar hos mänskligheten som fortfarande behöver gå igenom processen för Uppvaknandet. De är fortfarande fångna av mörkrets krafter och måste befrias från bojorna av sin egen skapelse. Det är en exorcism av något slag som genomförs i samband med besegrandet av de mörka krafterna som har styrt världen, och som har undanhållit sanningen. De himmelska varelserna gör detta på ett sätt som befriar dem från denna fångenskap utan våld. De ändras genom att negativiteten skalas bort, när så är möjligt.
Våra cirklar och svärdet från den Blå Flamman – Jag och de från Mighty Astrea och Herkules – till exempel – är intelligenta fyrar som transformerar det mänskliga psyket. Men kvaliteter och dygder visas då det finns vilja och hängivenhet. Magnetiseringen av Ljuset sker på ett naturligt sätt när ni lever era liv och gör era val, och denna tid i Uppstigningen är då denna process aktiveras och accelereras. Om en människa har magnetiserat mörkret, eller ska vi säga, om detta väsen består av mer mörker än ljus, när den passerar genom klyftan, och detta mörker avlägsnas, och det inte finns tillräckligt med ljus i denna själ, kan denna varelse inte överleva, kan inte passera. Det motsvarar den karma som måste balanseras för att kunna göra Uppstigningen.
Detta är en av anledningarna till att Solsystemet inte penetrerade Stjärnporten för att transporteras till den bestämda platsen inom systemet av stjärnbilden Sirius tidigare. Jag har sagt att det var på grund av en viss teknik som gjorde det möjligt att vi kunde gå in denna Stjärnport den 28 september 2015. Det förväntades vara möjligt i december 2012, men försenades i hopp om att fler själar skulle vara redo, och processen äger nu rum under tre faser eller vågor.
Avslöjandet har påbörjats och det sipprar in till massmedia. Allt är på plats, så att det kan fortskrida som fyrverkerier under många år framöver, eftersom Pandoras Ask som nu öppnas, är mycket djup. Dess betydelse måste utforskas och analyseras, och det är många frågor som ska behandlas. Många förändringar finns i horisonten, kära ni, eftersom denna händelse är av sådan omfattning att det inte finns ord nog kraftfulla för att förmedla de underverk som denna nya era kommer att medföra.
Den stora Profetian om ärkeängeln Michael, som är Jag, är mycket nära sin fullbordan. Jag är alltid med er. När ni har återfått full medvetenhet, kommer ni att kunna uppskatta vad detta innebär. Freden kommer att vara för evigt.

CHRISTINE: Vi är verkligen tacksamma för detta stora perspektiv över vad som händer,  tack Ärkeängel Michael.

Av Christine Preston

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

You may also like...