Ärkeängel Mikael via Leslie Anne Menzies, 13 juni 2017

Ärkeängel Mikael via Leslie Anne Menzies

13 juni 2017

Kära Ni

Varje dag blir ni mer och mer ren Energi från Källan.

Era kristallina kroppar omvandlas bit för bit till de mest fantastiska kroppar av Ljus.

NI ÄR LJUSET, OCH LJUSET ÄR NI.

Ni och det Gudomliga är ETT.

Kära Hjärtan, låt med dessa nya referenspunkter denna information genomsyra era celler tills detta är ALLT NI VET.

Ni kommer att leva som en Mästare lever, och tala som en Mästare talar.

Som blivande Mästare ligger det på er att stråla ut den KÄRLEK NI ÄR till alla varelser på Planeten.

Då fler av er förmår omfamna de förändringar som nu snabbt flödar in i er dagliga medvetenhet är det nu tid att hjälpa andra som stapplar fram längs vägen. Så många stapplar…

Då allting snabbas upp har tiden ALDRIG varit så brådskande att omfamna dessa förändringar, att låta dem flöda genom er, och sedan inkorporera den vunna kunskapen och visdomen till ert eget medvetande.

Det är ”LJUSETS” hastighet som gäller i dessa dagar. Snabbt skiftar och förändras alla – era vackra kroppar kan kännas överladdade, överväldigade av sådan hastighet. Att andas in LJUSET, att andas in KÄRLEKEN hjälper ert fysiska fordon att hålla dessa nya mönster och nedladdningar som var och en av er tar emot.

Detta fortsatta inflöde av energier kommer att öka och många känner accelerationen i det Stora Skiftet, som ALLA på Planeten upplever.

För en del är detta inte vad de önskar uppleva, och ni kommer att få se massor lämna Jorden, de Själar som inte vill deltaga i denna nästa nivå av Uppstigning. Allt och alla är perfekt tajmade.

Storslagna Varelser kommer att utvecklas ur detta, och NI, mina Kära, är DESSA.

Det som ligger framför er är bortom det spännande, mystiska och magiska.

Som alltid, mina Kära, finns det VAL. Ni får alltid VÄLJA de energier ni vill leka med.

Alla kommer inte att göra samma val och det är bra – var tillfreds med andras val. Denna livstid ni valt att uppleva är ett experiment och många väljer olika facetter av det experimentet. Det finns inga felaktiga val, mina Kära, på det ultimata smörgåsbordet.

De som väljer KÄRLEK OCH LJUS har arbete att utföra. Var och en av er har en roll att spela i arbetet med att lägga Kärlek, Ljus, Fred och Överflöd i linje på er Planet av Fri Vilja.

Kliv fram, Kära Ni, känn in ert hjärtas energi – vad är det ni vill skapa och lägga fram på Smörgåsbordet?

Var och en av ER Har en unik gåva ni kan föra fram. Handen på Hjärtat, Kära Ni, be om vägledning om ni fortfarande söker er ultimata sanning.

Kära Ni, som alltid finns svaret inom ER. På er djupaste nivå av Varande VET NI.

Nu är tiden inne att MINNAS, och röra er in i er unika SANNING.

Älskade Hjärtan, som alltid är vi hedrade att få stå vid er sida i denna högst unika tid på Planeten Jorden.

Ni är älskade bortom allt förstånd, Kära Vänner.

JAG ÄR ÄRKEÄNGELN MIKAEL.

Source – Channel: Leslie Anne Menzies

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...