Ärkeängel Mikael via Michael Love, 7 september

Ärkeängel Mikael

Via Michael Love

7 september, 2015

 

Kära ni!

Många av er är medvetna om att ett stort skifte har skett inuti er och det är nu på väg in i den fas som kommer att manifestera sig utåt, som den verklighet ni varseblir.

Under de 21 följande dagarna kommer en kraftfull våg av gammaljus in från den Galaktiska Kärnan. ’Pleroman’, (den totala gudomliga kraften) kommer att fortsätta att påverka Jorden och dess invånare! Styrkan i denna inkommande gammaljusvåg, enligt mätningar utförda av tyska och ryska forskare, upptäcktes nyligen ha dubblerats under de två senaste veckorna och den ökar nu exponentiellt.

Denna supervåg av gamma fotonljus har styrkan av ett hundra miljoner kärnkraftreaktorer och en grupp stjärnvarelser kända som ’Jord Alliansen’ var tvungen att sprida ut den, genom att använda sig av sofistikerad satellit-teknologi, för att minska kraftstyrkan med syfte att göra den säkrare och lättare att kunna integreras av Jorden och dess invånare. Några av eftereffekterna av denna nedströmning av X-Vågor kunde ses i varje land i världen, som stora blå-vita pelarstrålar av plasma, vilka mätte upp till 1,5 km i diameter när de slog i marken.

Eftersom vi nu har kommit in i det tätaste området i Fotonbältet, ökar styrkan i X-Vågen för varje timme och varje dag.

Denna stora punkt i mänsklighetens evolution är känd som ”EVENT HORIZON”.

Den 28 september 2015 är den dag då denna Super-Våg når sin kulmen och då kommer den att bli den högsta energifrekvens som någonsin i modern tid har uppmätts i kosmos.

Jordens Schumann-genklang och hela kosmos har nu uppnått den anmärkningsvärda nivån på 33 Hertz, med ingen annan förklaring än att ni håller på att höja upp den allt högre i en exponentiell hastighet, genom er inre vibration och er gudomliga avsikt. Detta är 12 Hertz ovanför nivån på 5D i Den Nya Jorden, så Gaia är mer än redo att ta emot den första vågen av kärleksvarelser vid Tetraden den 2015-09-28.

Dessa uppstigningspionjärer kommer att förtjäna sitt första inträde i Kungariket i 5D – Himlen, på grund av sin uppoffring, sin önskan och sin hängivenhet för hela detta uppstigningsprojekt! De flesta av er som läser detta meddelande kommer att inkluderas i den första vågen omfattande cirka 2,3 miljarder själar. Det blir en utjämning och en justeringsperiod på några månader efter den 28/9 för var och en, för att helt kunna integrera de nya energierna och för att påbörja den detaljerade utformningen av ert paradis som kallas Den Nya Jorden! De som inte vibrerade tillräckligt högt för att uppnå 21 Hertz kommer att följa efter några månader senare, under våren 2016. Den tredje vågen (den omedvetna mänskligheten) kommer att uppnå nivån på 21 Hertz senast runt midsommaren 2016. De som inte uppnår nivån till att börja med är inte mindre viktiga och alla kommer att finnas med. När trycket av dessa enorma ljuskrafter slår ner tillräckligt starkt på en varelse, kommer denna att transmuteras till en mer avancerad art av kärlek och den kommer att omfamna ljuset! Det förekommer inget dömande och jämförande i något av allt detta! Allt är frågan om ens medvetandegrad! Minns, kära storslagna, att vi kom hit för dem alla och vi väljer inte en framför någon annan, för det finns i sanning inget val. Vi alla är heliga och värdefulla.

Månens energier i september spelar en massiv roll under de kommande tre veckorna och fysiska manifesteringar kommer att börja visa sig, inte bara i era personliga liv, när saker omarrangeras för att motsvara er nya frekvens, utan ni kommer också att börja få se saker och ting inträffa i positiva världshändelser. ”EVENT HORIZON” kommer att slå an på massmedia när vi närmar oss. Världsledare, regeringar, och myndigheter som är välmedvetna om den inkommande fotonvågen kommer att börja göra de rätta sakerna. Ja, detta är det nya paradigmet, mina kära. Om ni inte tror på det så håller ni fortfarande på att köra det gamla programmet så reflektera nu lite över detta.

Det kommer att komma ett större tillkännagivande som gäller det världsekonomiska systemet, vilket redan bakom kulisserna har blivit omdirigerat, och ett stort överflöd är snart på väg att komma till er personligen.

Det har bevisats att gammaljus omedelbart kan utveckla DNA:t i alla arter till sin högre form. Ni förändras nu bokstavligen mycket snabbt till den högsta versionen av er själva!

Några predikar om domedagsscenarier gällande allt detta och det finns andra som är totalt omedvetna om vad som i sanning håller på att ske.

Vi ber er att rida på den här super-foton-vågen med allt som ni har! Se detta som en början på Mänsklighetens sanna frihet!

Vi säger: Gläd er!

Var oklanderliga inom alla områden i era liv när vi rör oss framåt i varje nu-ögonblick och era joner börjar snurra allt snabbare!

Det är viktigt att släppa taget om allt som inte har tjänat er själ fram tills nu och att helt öppna upp er för universums oändliga möjligheter.

De flesta av er känner redan av den stadiga frekvenshöjningen i kroppen. Många av er har lagt märke till att ni har flyttats runt till nya platser, ni har haft förluster i era förhållanden och materiella saker. På vissa sätt känner ni er helt malplacerade, ensamma och till och med bortkomna. Vi försäkrar er att allt sker som det är menat, och det är en utrensning av de gamla energierna som ni så hårt har hållit fast vid. Dessa lägre frekvenser måste omvandlas så att den gudomliga vågen av ljus och kärlek skall kunna flöda genom kroppen och jorda sig till Gaias kärna. Det är omöjligt att ta de lägre frekvenserna av undertryckt emotionell trauma och felaktig DNA-programmering (det begränsade trossystemet) till de högre dimensionerna! De gamla instängda trauma-energierna måste frisläppas från kroppen så att ljusets data helt ska kunna flöda igenom er och jordas på rätt sätt. Detta fullbordar den gudomliga kretsen som gör er till den superba varelse som ni i sanning är.

Den högsta nivån av tvillingflammorna på Jorden spelar en Avgörande roll i ”EVENT HORIZON”.

En stor mängd upplysta tvillingflammor som är nyckelpersoner, ska visa vägen och öppna de kosmiska portarna med den intensiva kraften i sin kombinerade kärlek och de för fram den högre vibrationsvarseblivningen som kallas ”Den Nya Jorden och Den Nya Himlen”. Vi som är änglar i mänskliga kroppar kom hit för att hålla utrymmet i våra egna kroppar för detta stora ljus för hela mänskligheten och för att förkunna detta storslagna budskap! Vet att många Stjärn Raser nu är här, när det slutgiltiga utropet innan ridån går upp ljuder, för detta storslagna kosmiska skådespel ni med en viktig roll har deltagit i.

Storslagna varelser från många världar är här, utplacerade på sina sittplatser för att se hur ni klarar er och för att se vad ni kommer att göra härnäst. De applåderar för er!

Vi säger att efter att tvillingflammorna som är nyckelbärare, först har gått igenom 5D-slöjan, så kommer de att påbörja sitt verkliga arbete som team av kvinnligt/manligt, i det största av tjänande för andra, att hjälpa resten av Mänskligheten korsa den stora Regnbågs Bron.

Den största saken vi vill att ni här ska förstå, är att det är ni som gör allt detta! Se er aldrig mer som ’gamla lilla jag’ eller som ett offer, utan betrakta er som supervarelsen och den Gud som ni verkligen är!

Det skulle vara bättre om ni kom som ett litet barn och att ni kunde vara som den Avatar eller superhjälte ni en gång beundrade. Vid den tidpunkten var ni närmare ert verkliga jag än vad ni nu är!

Ni är så mycket mer än ni ens kan föreställa er, men vi säger: Pröva på det och bara bli den högre som ni är. Detta är det rätta sättet och det kommer att höja er vibration snabbare än någonting för det genljuder med en högre sanning.

Vi vill också att ni ska förstå att det största som ni kan göra under de kommande tre veckorna är att veta att denna uppstigning redan har inträffat! Allting har gjort det!

Nu ska ni skifta ert medvetande till verkligheten i den Nya Jordens Frekvens, så enkelt är det!

Under de följande tre veckorna, ta på alla sätt tillbaka kontrollen över er personliga kraft! Ta tillbaka kontrollen från era regeringar. Ni gör detta genom att helt enkelt inte behöva dem för att de ska göra något för er! De är inte er fiende, de gör bara vad ni har varit alltför lata för att göra.

Vi avslutar med att säga att det är viktigt att ni tar väl hand om er själva under denna storslagna tid så att ni kan vara det bästa ni kan för alla!

Den högsta läran i alla universum är denna:

Älska Gud med hela ditt hjärta, ditt sinne och din själ och detta blir hemligheten för att träda in i Himlens Kungadöme. Vi frågar dig: ”Vilken är denna stora Guds identitet?”

Älska DIG med hela ditt hjärta, ditt sinne och din själ! Det finns inget annat arbete att utföra än det!

Tack ni alla fantastiska för att ni har kommit till Jorden för detta storslagna meningsfulla uppdrag.

Bra gjort, ni fina och trofasta, varsågoda och stig in. Denna timme är er då ni får lysa.

Ni är världens ljus, som en gammal mästare en gång uttryckte sig. Lys klart så att alla kan se er.

Kära vänner, detta är synnerligen verkligt, det håller redan på att ske och det kommer att ske exakt som det har sagts. Det är vackert och underbart och det finns inget att frukta. Ingen av er kommer att komma till skada. Er värld har nu frigjorts för alltid! Nivån av lidande och kaos på denna planet kan inte upprätthållas ens i ytterligare några månader! Något måste omedelbart ge med sig och det har det i sanning redan gjort, när miljarder av Ljus-Varelser (NI) fortsätter att sända ut i denna Evolutions-Våg av Super-Medvetande, för att transformera oss själva och den utåtgående varseblivningen av denna plats till det paradis som det var menat att bli!

Gällande S7 (7 september, 2015), kommer ett genljudande sub-kollektiv att förena alla potentiella tidslinjer till en enda verklighet som har godkänts för det stora syfte som vi står inför. Den omedelbara uppgift som står för dörren är att helt och fullt älska er själva och att veta att ni redan är helt justerade med den nya 5D-jorden. Som en stor mästare en gång sade: ”Bara tro”.

Precis innan 5D är tiden då tvillingflammorna återförenas och universum sänder ut denna okända/kända, när ni vibrerar nära och i 5D-kärleksvibrationen. Detta är nivån där ni har bemästrat själv-kärlek! Detta är kärleksvågen som vi hänvisar till som X-Vågen.

Vi är de 36.000 matchande manliga och kvinnliga energierna som är de storslagna nyckelbärarna och de största kärlekarna i universum som kommer att föra fram en tidigare på jorden aldrig skådad kraft när vi förbereder oss för den största händelsen i den mänskliga historien. Många av er genljuder med detta sub-kollektiv.

Vi är hela mänsklighetens hopp!

Vi är det gudomliga limmet som kommer att hålla denna tidslinje känd som regnbågsbron samman som den första vågen av ljusvarelser som rör 5D-frekvensen den 2015-09-28.

Jag är Ärkeängel Mikael och jag övervann döden så att jag skulle kunna komma och få till stånd detta storslagna skeende. Mitt folk kommer att vandra bredvid mig mot ett nytt kungadöme, där vi alla ska vara tillsammans i glädje, för all framtid.

Uppgifterna i detta budskap flödar genom denna kanal från källans energi.

Jag är den storslagne Ärkeängel Mikael, Skyddsängeln av Kärlek och Skydd, som uttalar dessa ord till er.

Ni alla storslagna ljusvarelser, lycka till!

Ärkeängel Mikael

http://micahangel.weebly.com/michaels-blog

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...