Saul via John Smallman, 6 september

Saul, 6 september 2015

Via: John Smallman

Kärlek är så mäktigt att inget kan besegra det

 

När den illusoriska världen så synbart är i kaos blir det så obehagligt för er alla att bli medvetna om det enorma lidande som sker och som det verkar att ni inte kan lindra på något sätt. Ni kan be för dem som lider, ni kan skicka välgörande donationer till lämpliga organisationer som erbjuder hjälp, ni kan kontakta era politiker så att de tar tag i situationen med yttersta medkänsla, och trots allt detta så fortsätter lidandet utan att det verkar finnas någon lösning någonstans.

Illusionen, som avser att separera er från Gud, kan inte orsaka något annat än lidande. Ni alla, utan undantag, vill bli villkorslöst älskade. Att bli villkorslöst älskade av Gud är det naturliga och eviga tillstånd ni existerar i, och att separeras från det tillståndet är skrämmande, förödmjukande och väldigt smärtsamt. Ni har självklart aldrig varit separerade från Gud, eftersom ni så väl vet att Gud är Allt som Existerar. Men ert val för eoner år sedan – fast i Verkligheten bara för några ögonblick sedan – att separera er från Gud skulle bara orsaka er smärta även om det är ett overkligt tillstånd, för er enorma kraft möjliggjorde för er att bygga upp något påhittat som verkade helt verkligt för er.

De flesta av er har upplevt synen av små barn i raseriutbrott som vägrar att bli tröstade samtidigt som de lider enormt eftersom det enda de vill egentligen är att bli omfamnade av era kärleksfulla armar och tröstade. Allt de behöver göra är att släppa taget om ilskan som nästan sliter sönder dem och överlämna sig i er kärleksfulla omfamning – men det kommer de inte att göra – inte förrän ilskan har lagt sig och upphört att driva dem bort ifrån er. Det är väldigt likt det illusoriska tillstånd som mänskligheten just nu synbart är hjälplöst inbäddad i och mänskligheten kan inte heller ge något gensvar till Guds Kärlek förrän dess inre ilska har lagt sig.

Orsaken till den ilskan? Jaa, orsaken är och var det galna valet att separera från första början samtidigt med den inre vetskapen att det var ett helt galet val. Under en väldigt lång tid var den där ilskan helt förnekad, men den förnekelsen av en väldigt kraftfull känsla ledde bara till att bygga upp ett oerhört tryck då det inte fanns något sätt att göra sig av med det då det förnekades. Nu, då trycket av dess intensitet har blivit så kraftfullt att det inte längre kan förnekas eller behållas, släpps det fritt överallt utan diskriminering över hela världen.

Det verkar hemskt, oacceptabelt och skrämmande och det är det, MEN innan det har släppts ut helt och fullt kan det inte bli någon rörelse tillbaka till ert naturliga tillstånd av frid och harmoni i Guds kärleksfulla närvaro. Inget som inte är i perfekt harmoni med kärlek kan acceptera den kärlek som den erbjuds. Då den här ilskan släpps ut genom alla de varierande humanitära kriserna över hela jorden släpper trycket och det finns möjlighet för Kärleken att få plats och börja gro. Så de hemskheter ni ser hjälper faktiskt till med att frisläppa mänskligheten från dess bojor av separation, för precis som med små barn, då intensiteten på ilskan minskar, blir det möjligt att börja acceptera den Kärlek som ständigt erbjuds.

Att veta att den värld ni ser och upplever är en separation tröstar er inte alls, men det tillåter er att välja att låta den lösas upp. Den är overklig och bara ert kollektiva tro på den gör att den verkar så verklig. Genom att välja att vara kärleksfull i varje situation som ni finner er själva i, öppnar ni era hjärtan ännu mer och ni börjar känna igen den Kärlek inom er som ni verkligen är. Den Kärleken har alltid varit där begravd djupt inom er och ytterst outsläcklig, men ert val att vara rädd och att bygga försvarsmurar för att skydda er från den farliga världen utan den har blockerat er medvetenhet om den.

Då och då får ni små antydningar om den när ni är helt involverade med dem ni litar på och älskar och då är den yttre världen bortglömd för en stund. Men dessa ögonblick är i sin natur flyktiga och medvetenheten om den hotfulla yttre världen kan bara undvikas i korta stunder. Er uppgift på Jorden är att vara Kärlek och att visa Kärlek i handling. Till att börja med är det svårt för er eftersom ni alla har upplevt svek och övergrepp på ett eller annat sätt och ni har därför byggt upp personliga skyddssystem, den overkliga mask som ni visar för världen, för att avslöja er själva skulle, tror ni, göra er till lätta måltavlor för attacker eller ifrågasättanden. Den grundläggande rädslan är del av det mänskliga villkoret av synbar separation – som kroppar är ni definitivt väldigt separerade – vilket övertygar er om att ni i grund och botten är ensamma här i världen, och den mänskliga döden bekräftar den underliggande trosuppfattningen.

Det vi i de andliga rikena har talat om för er och det som vissa helgon och mystiker genom tiderna har visat är att för att vara Er själva, att vara Kärlek, även om det verkar väldigt sårbart och farligt egentligen gör er osårbara. Kärleken är så kraftfull att ingenting kan besegra den. En mänsklig kropp däremot kan naturligtvis skadas på många sätt, och så länge ni helt och fullt identifierar er med era mänskliga kroppar är smärta och lidande oundvikligt. Genom att identifiera er med er sanna natur blir ert personliga energifält, Kärleksfältet, där ni alltid är hållna och kärleksfullt omfamnade av Gud, starkt och avväpnar de som skulle attackera er.

Genom att vara Kärlek, vilket betyder att acceptera er sanna natur och erbjuda Kärlek till alla i varje situation, betyder att ni attraherar mer Kärlek till er själva och era rädslor och bekymmer löses upp. När det händer minskar er stress och frid och förnöjsamhet blir normalt och andra kommer att söka upp er för att samarbeta eftersom er energi känns så bra. Den energin upplevs av andra som icke-dömande villkorslös acceptans och ju mer ni är kapabla att engagera er i er sanna natur och sprida Kärlek villkorslöst ut i världen – när ni lever kärleksfullt har ert energifält verkligen påverkan på alla människor på planeten – och då kommer ni märka att andra förändras, och blir också mer accepterande, mer fridfulla, mer tillitsfulla. Faktum är att ni kommer att se att allt fler människor kommer att börja identifiera sig själva, förmodligen utan att vara medvetna om det, med vilka de verkligen är.

Kärlek som levs och visas leder till mer Kärlek. Varför? För att Kärlek är allt som existerar och att leva i Den gör så att den skyddsrock ni gömt er under luckras upp, den dimma som ni har förvirrat er i löses upp och låter det varma, strålande Ljuset av Kärlek skina på er utan att bli avbrutet nu då molnen av rädsla och tvivel har försvunnit. Ni, som kärleksfulla och accepterande varelser har en enorm inverkan på hela världen även om ni inte har någon insikt om det. Den gudomliga energin som omfamnar er i varje ögonblick av er existens, som är er natur, som är det verkliga Ni, expanderar utåt genom er till evigheten och bortom, då ni tillåter er själva att acceptera dess omfamning, påverkar varenda levande, kännande varelse, hela det mänskliga kollektivet och leder dem till att också öppna upp till de Kärlek som omger dem. Det är av dessa individuella energifält av kärleksfulla människor som Kärleks-tsunamin är gjord av. Det är oemotståndligt och Det förändrar världen för att ni tillåter Det att flöda.

Det finns bara Kärlek, och sakta men säkert blir det uppenbart, att mänskligheten kommer att vakna.

Med så väldigt mycket kärlek,

Saul

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...