Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 12 april 2019

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson

12 april 2019

Era Angeliska Stjärnportaler

Hälsningar och kärlek utsträcker jag, Ärkeängel Mikael, till er nu. Jag vill göra er medvetna om änglaenergierna som finns närvarande inom er varelse, speciellt inom ert aurafält, känd som er Änglakropp. Er Änglakropp håller upp heliga vibrationer från Änglariket och låter er få kontakt med och föra fram Änglarnas kvaliteter till er varelse, verklighet och andliga tillväxt.

Angeliska Stjärnportaler existerar inom er Änglakropp som är en nivå och dimension i ert aurafält. Angeliska Stjärnportaler kan ligga vilande tills de aktiveras. Det är inte lämpligt att aktivera alla Angeliska Stjärnportaler inom er Änglakropp om ni inte blir vägledda därtill, dock, genom aktivering av några av era Angeliska Stjärnportaler kan ni skapa en större Angelisk Stjärnportal besläktad med en portal eller öppning inom er varelse vilken aktiverar alla era Angeliska Stjärnportaler och orienterar er med dimensionerna i Änglariket. Genom aktiveringen av några av de mindre Angeliska Stjärnportalerna kan ni få tillgång till otaliga änglakvaliteter, vägledning, healing och mycket visdom ni kan förkroppsliga och uttrycka genom hela er varelse och verklighet. För att aktivera en Angelisk Stjärnportal måste ni först ansluta er till er Änglakropp, bli bekant med dess energivibration och påverkan på er varelse.

Angeliska Stjärnportaler håller upp den rena och osjälviska vibrationen hos Änglariket, bara högt vibrationellt ljus kan tillgås genom era Angeliska Stjärnportaler inom ert aurafält och från Änglarikets dimensioner. Dessa portaler kan också tjäna som en kortsluten eller fokuserad förbindelse med Ängladimensionerna så att ni kan få tillgång till Ängladimensionerna och bada i deras ljus med större lätthet. Angeliska Stjärnportaler kan accelerera integrationen till de högre dimensionerna i Skaparens Universum med ert förkroppsligande på Jorden.

Att få Tillgång till och Uppleva era Angeliska Stjärnportaler

Jag, Ärkeängel Mikael, inbjuder er att ansluta till er själ, och låter er uppmärksamhet och medvetenhet vila i närvaron och ljuset av er själ. Det spelar ingen roll om ni inte vet var er själ vistas inom er varelse eller kropp, er avsikt kommer att få anslutningen till stånd.

Be er själ föra er medvetenhet till er Änglakropp som existerar i dimensionerna inom ert aurafält. Alla människor har en Änglakropp, det betyder inte att ni är en ängel, det är bara en manifestation av er förbindelse med Änglariket och allt som är Skaparen. Be er själ att aktivera er Änglakropp så att ni får uppleva och acceptera dess närvaro inom er varelse.

Jag, Ärkeängel Mikael och Änglariket, kommer att sända ljus in i hela er varelse med fokus specifikt på er Änglakropp som är lik en ljuskropp fylld med änglafrekvenser och vibrationer. Låt er själva fokusera på att ta emot vårt änglaljus och expandera ljuset och närvaron av er Änglakropp. När ni känner er redo säg bara högt, ”Jag är i linje med min Änglakropp. Min Änglakropp häller sina ljusvibrationer i hela min varelse nu, jag ansluter till och förstår min Änglakropp lätt”.

Ju mer ljus vi förankrar in i er Änglakropp och ju mer ni fokuserar på att er Änglakropp emanerar och aktiveras, kommer ni att bli medvetna om era Angeliska Stjärnportaler.

Ni kan se, känna eller bekräfta en Angelisk Stjärnportal öppnas likt en portal. Bara observera portalen som är närvarande med den så länge som det känns lämpligt. När ni känner er redo kan ni låta er själva röra er genom den Angeliska Stjärnportalen. Sedan görs ni kanske, eller kanske inte, medvetna om en större Angelisk Stjärnportal vilken är huvudportalen som är i linje med er och stöttar er att få kontakt med Ängladimensionerna. När ni känner er redo, låt er själva röra er genom hjärtat på denna större Angeliska Stjärnportal, då inträder ni i Ängladimensionernas hjärta. Om ni inte blir medvetna om en större Angelisk Stjärnportal, vet bara att den mindre Angeliska Stjärnportalen kommer att ta er till en dimension i Änglariket där de lämpliga änglakvaliteterna är tillgängliga för er. Den större Angeliska Stjärnportalen kommer att styra er till kärnan och hjärtat i Änglarnas Rike och dimension.

Ängladimensionerna representeras av Ärkeänglarna då varje Ärkeängel håller utrymmet för en Ängladimension och änglarna fyller dimensionerna. Det finns 352 nivåer eller dimensioner i Änglariket. Ängladimensionerna går sida vid sida med Mahatma-energierna och dimensionerna såväl som med dimensionerna i Skaparens Universum. Det existerar mer än 352 Ärkeänglar i Skaparens Universum, så vissa Ängladimensioner övervakas av många Ärkeänglar.

Att Utforska och Arbeta med era Angeliska Stjärnportaler

Efter att ha tagit er tid med att utforska och ansluta till er Änglakropp och kanske en eller två Angeliska Stjärnportaler kan ni vilja sitta i meditation eller stillhet och kalla fram mina energier, Ärkeängel Mikaels, såväl som er gemenskap av Änglavarelser och er själ att vara närvarande med er. Då ni ansluter till alla som är närvarande med er, ställ nedanstående frågor högt, en efter en, och vänta på vägledning eller inspiration efter varje. Om information eller en medvetenhet flödar kan ni vilja dokumentera den. Om ni inte får ta emot några insikter, vet att frågorna har blivit ställda och att svaren kommer att gry i er medvetenhet i gudomlig tid.

Hur många Angeliska Stjärnportaler måste vara aktiverade för att stötta min andliga utveckling, såväl som förkroppsligande och uttryck för Änglarnas Rike och Dimensioner?

Kommer aktiveringen av den krävda mängden Angeliska Stjärnportaler att aktivera alla mina Angeliska Stjärnportaler och den större Angeliska Stjärnportalen?

Vilka fördelar såsom upplysning, ljusmallar, änglakvaliteter och så vidare kommer jag att få genom anslutning till min Änglakropp och Angeliska Stjärnportaler?

Vilka Ärkeänglar eller Änglaguider övervakar aktiveringen av mina Angeliska Stjärnportaler och stöttar min förbindelse med Ängladimensionerna?

Hur många gånger i veckan är det tillrådligt för mig att ansluta till mina Angeliska Stjärnportaler? Och i hur många veckor tills jag förkroppsligar Ängladimensionerna och låter mig själv vara ett uttryck för de heliga änglakvaliteterna?

Hur kommer anslutning till mina Angeliska Stjärnportaler att stötta min andliga tillväxt och healing av hela min varelse?

Ta er tid att begrunda dessa frågor och andra som ni kanske har. Att utforska er Änglakropp och era Angeliska Stjärnportaler kommer att lyfta er ljuskvot, väcka upp och fördjupa er förbindelse med Änglariket såväl som er medvetenhet om själv som en gudomlig helig varelse av ljus.

Ju fler Änglafrekvenser ni förankrar in i er fysiska varelse, desto mer kommer Änglaenergierna att vara närvarande på och inom Jorden, stöttande uppstigning av alla och Moder Jord.

Jag är för evigt närvarande för att stötta er.

Ärkeängel Mikael

Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...