Ärkeängeln Mikael, 1 april 2015

Ärkeängeln Mikael

1 april 2015

Kanal: Ronna Herman

Älskade mästare, låt oss stanna upp en stund innan vi börjar vårt samtal. Blunda och låt känslan av tid och rum att falla bort. Föreställ er strömmar av Kärlek / Ljus som strålar ut ifrån källan av ert hjärtas centrum, och se dem flyta ut för att omfatta allt och alla på jorden. Via er inre syn, titta på när miljarder av olika storlekars strömmar av Ljus strålar tillbaka till er från alla kännande Väsen på Jorden. Släpp på er rädsla, ert dömande och era olika övertygelser då ni ansluts till den Innersta Kärnan av era bröder och systrar runt om i världen.

Varje människa på jorden är unik, och ändå, djupt inom ert Hjärtas Kärna, är ni alla samma. Alla Kännande Varelser består av samma ämne som vår Fader / Moder Gud: den rena Gudomliga Essensen av den Högsta Skaparen. Ni, som manifesterade fysiska Gnistor av Ljus, är kodade med en gudomlig Blåkopia, som består av specifika vibrationella mönster och tillräckligt Gudomlig Ljus Substans för att uppfylla ert nuvarande jordiska öde.

Låt ert medvetande lyftas till en upphöjd plats där ni är svävande, strålande Varelser av Ljus, anslutna till alla andra Ljusvarelser inom detta solsystem. Det finns ingen separation. Det kan inte finnas någon separation, oavsett hur långt ni reser tillbaka från Skaparens Hjärtas Centrum. Det spelar ingen roll vilket uppdrag ni har accepterat genom tiderna, eller vilken skepnad ni har antagit; det spelar ingen roll hur många gånger ni har delat er Själs Stråle i mindre och mindre fragment, då ni alltid har varit anslutna till er atom av Guds kärna, er Gudomliga JAG ÄR Närvaro, och i slutändan, till Skaparen. Det finns också en mycket liten Ström av Skaparljus som ansluter er med varandra. ANSLUTNINGEN HAR ALDRIG BRUTITS, OCH KOMMER ALDRIG ATT BLI.

Andas djupt och långsamt, då ni känner mångfärgade, självlysande vågor av Ljus, fyllda med den Kärlek / Ljus och kraft av vår Fader / Moder Gud, som omger er. Inom dessa upphöjda strömmar av Ljus finns all den energi och de komponenter ni någonsin behöver för att bygga era drömmar; att etablera ert personliga fundament för den Nya Tiden att kunna återta ert Mästerliga Jag. Förstå att barriärerna mellan oss inte längre existerar, även om vi aldrig var riktigt åtskilda. På grund av den på förhand föreskrivna evolutionära process som pågår, sedan många år nu, har vi stärkt vår kontakt med var och en av er, ögonblick för ögonblick, dag för dag.

Ni är inte längre barn som snavar genom mörkret på en väg till ingenstans. Ni vaknar, och ni kommer ihåg att era många tidigare världsliga upplevelser har varit en del av ett stort experiment. Ni är medvetna om att eran av de senaste tusen åren snabbt närmar sig sitt slut. Ni känner inte längre som om ni är ödets brickor. När ni gör fullt anspråk på era Gudagivna rättigheter som medskapare, kommer ni inte längre att skapa det som ger smärta och lidande. Varför skulle ni det då ni lika lätt kan skapa glädje, frid och överflöd? Allt ni behöver göra är att ge oss tillstånd att bli en integrerad del av ert liv. Kommer ni öppna era hjärtan och sinne för möjligheten att vi är verkliga och att vi är redo och villiga att vägleda, leda, inspirera och skydda er till gränsen för den Universell Lagen?

Gör det till ert mål att flytta in det ofarliga magiska riket, där ni inte längre föder negativ energi, Astralplanets kraftfält av tredje och fjärde dimensionen. Lägg istället er levande, kärleksfulla energi på aurafältet av den Kärlek / Ljus som omger Jorden-det Skimrande, Kristallnätet av  Upplysning. Er gamla värld och begränsade verklighet glider snabbt bort. De negativa tankeformerna av det kollektiva medvetandets trosstruktur som var fast inom det lägre Astral (emotionella) Planet löses snabbt upp. Det bredomfattande spelet av dualitet / polaritet förlorar gradvis sitt grepp om er då ni sakta återvänder till balans och harmoni och därigenom lossar greppet om er skugg-jag, vilket gör att ni kan projicera ut mer och mer Ljus i mörkret. Reglerna i spelet förändras också när ni flyttar upp på vägen mot upp-Lys-ning. Det kallas ofta den smala vägen, och det är sant. Var och en av er hålls ansvariga (inte dömda), beroende på er nivå av medvetenhet. Era skyddsänglar och Högre Jag presenterar er ständigt möjligheter eller utmaningar för att hjälpa er i er uppvaknande process. Då ni blir observatörer och börjar verka inom de Universella lagarna av Skapelsen och reglerna för orsak och verkan, börjar ni se visdomen och rättvisan i allt som sker i ert liv.

Om ni tänker bli herre över er själva och er värld, måste ni börja finjustera er andliga medvetenhet. Ständigt kommer ni att presenteras för många nivåer av val. Förstå att inget val är fel, om det inte skadar er själva eller andra. Ni kommer att finna att det finns bra val, bättre val, och de högsta / bästa valen. Ert spektrum av val kommer att förändras när ni flyttar upp spiralen av högre medvetenhet.

Låt oss ge er flera exempel. Vi kommer att utse valmöjligheter (eller valspektrum) som en procent till hundra procent. Att bli en mästare av ert öde innebär att era val kommer att bli mer subtila, och inte så lätta att definiera. Därför måste ni vässa er urskiljning och objektivitet, och ta hänsyn till att ni kanske måste höja er över en situation för att få en större överblick och tydligare bild. Godhjärtad objektivitet krävs också.

Vårt första exempel kommer att vara en person som har valt en tillvaro av utslagning, och som fungerar främst inom frekvenserna för instinktiv natur/ det undermedvetna sinnet när han strävar efter att dra lärdom av den tredje och lägre Fjärde Dimensionen och när han kämpar för att överleva. Hans negativa val har en vibrationshastighet på upp till 50%, och hans positiva val i intervallet 51% till 70%.

Vårt nästa exempel är en person som har valt en livstid där det finns en möjlighet att uppleva rikedomar på det Jordiska planet, och hon är redo att påbörja processen med andligt uppvaknande. Hon har klivit in på Vägen mot högre medvetenhet, och som vi förklarade för en tid sedan i ett meddelande som kallas The Golden Promise, har hon dragit till sig en större mängd av Kärnan av Självet, vilket hennes Gud Själv / JAG ÄR Närvaro kommer att hålla i reserv tills hon är redo att börja integrera flera aspekter av hennes Högre Jag. På grund av detta, och gradvis över tid, ökar hennes valspektrum i förfining och vibrationer till, låt oss säga, 70% till 85%.

Större medvetenhet föder större möjligheter, men kräver också mer ansvar. Den stigande Resan hemåt kan vara en gradvis stigning eller en snabb en: dock, det innebär att göra rätt val inom er nuvarande nivå av upplysning, då ni strävar efter att förbättra er förmåga till högsta möjliga potential.

Vårt sista exempel kommer att omfatta de flesta av er som genljuder till våra budskap. I denna grupp ingår de av er som nu är stadigt på Vägen-ni som har upplevt många prövningar, tester och strider med den ego-önskande kroppen för att er personlighet ska bli finslipad och disciplinerad, och ännu en gång, bli en Själens tjänare. Ni har sökt, testat, avvisat och renodlat det ni nu accepterar till att vara era sanningar och därigenom skapat er nya verklighet på vägen. Genom försök och misstag, lär ni er att bli skickliga i användningen av de Universella lagarna av Manifestation. Resultaten av era val kommer snabbt till er medvetenhet så att ni vet att lagarna i orsak och verkan är oföränderliga, och att ni verkligen är skaparna av er verklighet, och världen omkring er. Då ni blir en Mästare av ert Jag och er värld, så ändras valspektrat så att frekvensområdet av val är av högsta rang: från 85% till 100%. När ni lyckas med detta, kommer välsignelserna av vår Fader / Moder Gud säkerligen att sköljas ned över er.

BRON TILL HÖGRE MEDVETANDE ÄR HJÄRTAT. DE TRE PLANEN AV HÖGRE MEDVETANDE UTVECKLAS ENLIGT FÖLJANDE:

~ EMOTIONELLA KROPPEN UPPLEVER UTVECKLING VIA SJÄLEN / HELIGA HJÄRT CENTRAT

~ MENTALA KROPPENS MEDVETANDE UTVECKLAS VIA DET HELIGA SINNET / SJÄLSMEDVETANDET.

~ ANDLIG MEDVETENHET BLIR DEN TREDJE KOMPONENTEN VIA SJÄLEN OCH DEN NUVARANDE INNEBOENDE, ÖVERSJÄLEN / HÖGRE JAGET.

När ni anpassas till de högre frekvenserna av Ljus, kommer ni vänja er vid flödet av Den Heliga Flammans Andetag, som har kallats Livets / Kärlekens / Ljusets Flod. Det finns en dold, kraftfull, strålande ström av kunskap kodad inom denna Levande Livsflod. Det är en kod för kreativ förmåga; dock måste ni utnyttja visdomen i det Heliga Sinnet och ert Själs Jag för att komma åt denna medfödda makt.

Vi vill också påminna er om att era händer är en av de mest utvecklade länkarna till er hjärna, för det finns eteriska energialstrande kristaller inbäddade i handflatorna. De var utformade för att vara några av de starkaste, elektromagnetiska impulserna i den fysiska kroppen. Det är därför som de som har aktiverat eller utvecklat den helande kraften i sina händer är så effektiva i helandets konst. I framtiden har ni potential att återutveckla minnescellerna i fingertopparna så att ni kan få tillgång till medveten och undermedveten information genom beröring.

En bra övning är att hålla en kristall som ni har Självprogrammerat som en alstrande helande kristall i en av era händer då ni fokuserar på att aktivera den helande förmågan på handflatorna. Via det Eviga Andetagets träning, så koncentrera er på att skicka / känna Adamantinepartiklarna av Ljus i handflatorna. Handflatorna kan bli väldigt varma eller börja pirra. Det kan ta ett tag för er att känna de känslorna; men, gradvis kommer ni få möjlighet att skicka helande Skaparljus till lokaliserade delar av er egna kropp. Framtida healing kommer att omfatta upp-Lysta-, dynamiska healers med möjlighet att skicka nästan laserliknande helande strålar av Gudomligt Ljus till sina patienter. Reiki och andra energiformer är baserade på denna gamla, esoteriska kunskap.

Ni, Stjärnfröna, vaknar till medvetenhet om ert Himmelska Arv, som har överförts inom Atom Frö Kristaller och lagras i era Heliga Sinnen. Tänk också på att det finns en magnifik historia av mod och förträfflighet invävd in i den våldsamma och ofta tråkiga resa av människans evolution. Ni upplever en återuppståndelse av  extra-sensoriska förmågor och högre medvetandes förmågor, som har varit vilande under många åldrar. Det kräver dock engagemang och ansträngning för att öppna den förseglade dörren till er inre visdom, det Heliga Sinnet. Det är mycket viktigt att ni lär er att lita på er egna inre vägledning än en gång. Ett kärleksfullt och tacksamt hjärta renar medvetandet och skapar lugn och sinnesfrid. Det utvecklas till ett konstant tillstånd av Varande och inte bara en tillfällig träning.

Det framgår i varje aspekt av jordisk existens att mänskligheten vaknar ur den illusoriska drömmen om gångna tider då det uppfriskande Ljuset av Guds-medvetande genomsyrar hela skapelsen. Ni lägger grunden för kommande årtionden av förändring. Som vi observerar, kan vi se de energier som utgör er troliga framtid, och hur de förändras med hjälp av er fria vilja. Det är därför som ingen, och vi upprepar ingen, kan förutsäga framtiden med säkerhet, för användning av fri vilja är alltid den avgörande faktorn. Vi ber er innerligt: ”Är ni villiga att dra full nytta av er gudagivna gåva av fri vilja? Är ni villiga att sträva efter att skapa det högsta tillgängliga val för er? ”På så sätt kommer ni lägga er energi till den högsta potentiella framtiden för hela mänskligheten. Ni är mycket mer kraftfulla än ni inser. Då ni förenas i bön för det högsta bästa, har ni de potentiella möjligheterna att avleda krig, stoppa den förödande förstörelse av jorden, och hjälpa till att skapa fred och överflöd för alla.

Var och en av er är ansvariga för den energi ni drar fram ur den Kosmiska Banken av Gudomlig Livssubstans, Admantinepartiklarna av Skaparljus. Hur ska ni spendera ert andliga arv? När vi går ombord på denna viktiga fas av evolutionen tillsammans, ta då tid att definiera ert engagemang för er själva, och till er andliga familj.

När ni tillåter bojorna av tid / utrymme, och tätheten av de lägre Dimensionerna att falla bort, blir era visioner skarpa och tydliga, och ni kommer inte att ha förväntningar eller restriktioner för hur eller när de kommer att manifesteras. Er beslutsamhet kommer att vinna styrka, och ni kommer självsäkert gå vidare med lätthet och nåd, för ert ständiga mantra är: ”Jag ber om det högsta goda för alla.”

Gå med oss, kära ni, i att manifestera de högsta valen inom Skaparens Gudomliga Plan för den kommande Tidsåldern. Vi började den här resan tillsammans i stor glädje och förväntan, och när vi möts igen i vårt segerfirande, kommer vi tillägga: Bra gjort, modiga krigare av Ljuset, bra gjort!

JAG ÄR Ärkeängel Michael och jag ger er dessa sanningar

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...