Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 12 februari 2021

 

 

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson 12 februari 2021

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

YouTube Channel

 

Ärkeängel Mikael

Uppstigningsgåva 6. Fortsättning på en Ny Början av Ärkeängel Mikael

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade ljusfyrar på Jorden. Jag är Ärkeängel Mikael; det är en ära att vara i er närvaro idag eftersom det händer mycket på de inre planen och på Jorden. Allt blommar, andlig utveckling går framåt och snabbas upp, er förståelse och ert minne av Skaparen utvecklas i hög hastighet. Det är viktigt vid denna tidpunkt att erkänna att ni 2020 embarkerade på en ny början med Nya Jordens Uppstigningsritning förankrad i Jorden och i era väsen. Denna har nu helt förankrats. Nästa steg och fortsättningen på denna nya början är att samskapa med Nya Jordens Uppstigningsritning, och aktivera Ritningen inom ditt väsen. Således skapar ni en ny jord, en ny verklighet, nya situationer, nya upplevelser, nya perspektiv, nya övertygelser och nya förståelser. Ni börjar på ett nytt sätt att vara, en ny början som kommer att utvecklas inifrån er varelse som en samskapelse med Nya Jordens Uppstigningsritning. Detta medskapande gör att du kan vara dig själv, din sanning, kraft, visdom och uttryck för Skaparen på Jorden.

Det är alltid viktigt att känna igen när du inte är ett uttryck för Skaparen i din verklighet och hur du agerar och reagerar. Det är viktigt att känna igen var du är ett uttryck för Skaparen eftersom det gör att du kan förstå, erkänna och känna igen hur det är att vara ett uttryck för Skaparen. Att vara ett uttryck för Skaparen är en naturlig aspekt av din varelse, något du kan uppnå utan att tänka på det och ändå finns det ett behov av att begrunda det, att bli bekant med det.

Ditt syfte år 2021

Ditt syfte under 2021 och därefter är att känna igen din sanning, kraft och visdom i ditt väsen, i vetskap om att du samarbetar med Nya Jordens Uppstigningsritning för att få fram ett nytt sätt att vara. Det är inte ett nytt sätt att vara för din själ, men det kommer att vara ett nytt sätt att vara för din personlighet. För att beskriva detta nya sätt att vara kan vi använda ordet uppfyllelse. Att komma åt, känna, erkänna och uppleva uppfyllelse är nyckeln för 2021 och därefter. Med varje upplevelse du börjar på, varje känsla, tanke, handling och reaktion är det viktigt att erkänna uppfyllandets energi. Fråga dig själv, upplever jag uppfyllelse just nu? För att uppnå detta finns det ett behov av att överväga och meditera över hur uppfyllandet skulle vara för dig, inom din varelse, i din verklighet, inom alla aspekter av din existens på Jorden.

Kan du beskriva färgen på uppfyllandet?

Kan du beskriva känslan av uppfyllelse?

Kan du beskriva känslan av uppfyllelse, som om du berörde uppfyllandet, hur skulle det kännas?

Kan du beskriva ljudet av uppfyllelse?

När du blir mer anpassad och bekant med din egen vibration av uppfyllelse inom ditt väsen, så blir du den.

Nya Jordens Uppstigningsritning vill skapa, den är född från Skaparen, den vill omsätta allt i handling. Det är viktigt att låta vibrationen av uppfyllande komma fram, för att förkroppsligas i din varelse. Dina handlingar, reaktioner och samskapande med Ritningen inom ditt väsen gör att du kan uppleva uppfyllelse fysiskt, emotionellt, andligt och mentalt. Detta möjliggör fortsättningen av en ny början för den här Nya Jorden som vi alla embarkerar på. Det kommer att skapa grunden för uppfyllandet och därmed frigöra rädsla och brist. Vi skapar uppfyllelse för dig, för varje varelse på alla nivåer. Du kanske tror att det inte är möjligt, hur kan varje varelse på Jorden uppleva uppfyllelse?

Uppfyllelse är en vibration av Skaparen, det är din naturliga existens, du är redan automatiskt i din själ och gudomliga självförkroppsligande uppfyllelse. Din själ bjuder helt enkelt in dig för att uppleva den i en fysisk dimension. Det är viktigt att inse att uppfyllelse för dig också är uppfyllelse för andra. Om det inte är uppfyllande för andra, är det kanske inte den verkliga vibrationen av uppfyllelse.

En annan aspekt att tänka på är att själens uppfyllelse kan vara annorlunda än vad personligheten önskar, och ibland är de desamma. Kanske önskar din personlighet överflöd, eller fler vänner, fler människor som älskar dig och förstår dig i ditt liv. Det är kanske också själens uppfyllelse. Det är viktigt att ansluta till kraften, sanningen och visdomen i ditt väsen och därför få tillgång till din själs oskuld. Din själ kommer då att tränga igenom din personlighet.

Du kanske upptäcker att det är en ny inriktning under det kommande året, var uppmärksam på nya inriktningar. Ditt liv kan gå i en ny riktning, dina tankar kan gå i en ny riktning, dina känslor kan gå i en ny riktning, kanske din läkning, hälsa, välbefinnande och upplevelser kommer att ta en ny riktning. Det kan vara ett litet eller stort skifte, du kommer att kunna känna igen nya riktningar där din själ, ditt Skaparuttryck, Ritningen, din sanning, visdom och kraft alla leder dig i en ny riktning. Din nya inriktning kan vara något du inte har tänkt på tidigare eller kanske något du har försökt uppnå under lång tid. Var öppen för nya idéer, nya sätt att vara, göra, se och nya övertygelser. Expandera ditt sinne, ditt hjärta och din själ, utvidga din kanal och låt Skaparens sanning tränga in, och viktigast av allt uttryckas genom din varelse.

2021 handlar om uttryck, Skaparens uttryck. När vi tänker på uttryck tänker vi ofta på kreativitet. Med denna nya energi och nya början finns det en ny riktning som har implanterats av den Nya Jordens Uppstigningsritning.

Hur kan du vara kreativ i din verklighet? Vad är kreativitet? Tanken som styrs från själen och ges kraft av energi, känsla och tro, det är kreativitet. Att flytta din fysiska kropp, det är kreativitet. Skapa, bygga, rita något, skapa ett nytt liv, flytta till ett nytt hus, promenera i ett nytt område, allt kan kallas kreativitet. Om det fyller dig med glädje, med kärlek och sanning, och du känner dig ansluten till Skaparen, är det kreativitet och förkroppsligandet av uppfyllelse.

De gamla energierna av brist och rädsla kan fortfarande vara närvarande, och du kan fortfarande bli ombedd att släppa, läka, låta dem gå, liksom att möta dem, kanske till och med utmana dem. Men denna energi från den nya början, den nya inriktningen, kreativiteten och uppfyllandet, den flyter med sådant överflöd nu och vill bära dig framåt för att känna igen var du är ett uttryck för Skaparen i din verklighet och var du inte är det. Tänk på vibrationen av uppfyllelse i ditt väsen, som flyter genom Skaparens uttryck inom ditt väsen. Hur ser uppfyllandet ut, hur känns det som, hur kan det manifestera sig i din verklighet?

Lägg märke till de nya riktningarna som visas för dig, bara för att det är en ny riktning betyder det inte att du måste förstå och följa den. Följ din egen intuition och förstå förstås var du är kreativ. Uppmuntra dig själv att vara kreativ i en form som verkligen utvecklar den inre känslan av uppfyllelse. Genom att göra det kommer du att fortsätta den nya början som vi alla inledde under 2020.

Det har varit en ära att få kontakt med dig idag,

Jag tackar dig,

Jag är Ärkeängel Mikael.

 

Archangel Michael

omna.co.uk

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...