Ärkeängeln Gabriel via Shelly Young, 18:e februari, 2018

Ärkeängeln Gabriel ~ Identifiera var ni begränsar er tro

 

Genom Shelley Young

Det är helt normalt att känna ett visst obehag och ångest när ni presenteras för nya energier som rör sig snabbt. Det kan liknas vid att stå på skridskor och börjar åka innan ni fått balans.

Men om ni inte grips av panik utan börjar följa med energin, får kroppen att slappna av och hittar balansen, så kommer ni innan ni vet ordet av, att glida framåt med en skicklighet och lätthet ni inte kunnat tro vara möjligt.

Ni har anpassat och bytt enorma mängder energi, under de senaste åren. Ni förkroppsligar energier, som helt enkelt inte skulle kunnat existera i kroppen för bara tio år sedan. Ni har denna förmåga!

Lita på det faktum att ni har den gudomliga intelligensen i kroppen, för att kunna utvecklas – er kropp och er Ljuskropp vet exakt vad de gör. Ert jobb är att stödja dem i denna utveckling, genom att inte visa motstånd, utan att låta dem ta ledningen och hedra det de ber om.

Så flöda, Kära Ni! Fira när ni presenteras för nya energier, eftersom det är en indikation på framgång i integration, och det faktum att nästa nivå nu finns tillgänglig för er. Ha tro till er otroliga kompetens, och vet att ert energetiska bemästrande bara fortsätter att växa och slipar sig självt, när ni fortsätter att gå framåt på det mest anmärkningsvärda sättet.

Så många av er är bekymrade över då ni upplever blockeringar i ert liv. Vi förstår, att om ni har trosbegrepp som inte är i linje med det ni vill skapa, så kan det vara svårt att identifiera dem, eftersom de ofta kommer från ett tillstånd ni har haft under hela ert liv. Det känns normalt för er eftersom de funnits så länge. Vi skulle vilja föreslå en teknik för er idag, som kan hjälpa er att identifiera var ni begränsar er tro.

När ni har lite tid för er själva, rekommenderar vi er att sitta ner, och skriva ett brev som beskriver frustrationen i ert liv. Skriv från hjärtat, så att era känslor kan välla fram. Bry er inte om språket ni använder, stavningen eller grammatiken. Detta är en övning för att bara låta känslorna och frustrationen flöda, på ett rent och obesvärad sätt. Detta är en handling för att ära den del av er, som känner sig förvirrad och maktlös.

Sedan föreslår vi att ni lägger brevet åt sidan, och gör något som får er att må bättre. Ni kanske vill gå ut i naturen, utföra någon aktivitet ni tycker om, meditera, be, eller något annat som hjälper er att må bra.

Det är ingen brådska, men när ni mår bättre, se då över ert brev, och läs det som om någon annan skrev det. Ni ska inte känna det som om något i brevet är fel! Ni gör det inte för att döma det, utan för att istället helt enkelt se det ur ett annat perspektiv.

När ni läser igenom det, fråga er själva om det ni upplever kommer fram, verkligen är sant. Varför ni känner så? Fick ni lära er saker som inte är i linje med det ni vill skapa? Har den del av er som skrev brevet befogenhet, eller är den rädd? Hur kan ni gå in och hjälpa den del av er, som känner så mycket frustration och smärta?

Språket kan ge indikationer på begränsande påståenden från självet, eller från gamla själskontrakt. Fråga er själva om det är sant. Universum kommer alltid att hjälpa er med uppgifterna som är de rätta för er. Är de påståenden ni skrivit, det ni vill att universum ska bekräfta? Kan ni byta ert fokus till det ni vill?

Vilka nya tillvägagångssätt kan ni skapa för att ära de ni är, för det ni vill och förtjänar att uppleva? Hur kan ni skriva om gamla själskontrakt (eder eller uttalanden som försvagar), till nya positiva affirmationer, som bättre matchar det ni verkligen vill? Ett exempel på hur det skulle kunna skrivas är ”Jag kommer aldrig att känna tillit igen” till det betydligt mer stärkande ”Jag känner tillit genom vishet och omdöme”.

De flesta av breven kanske uttrycker tankar om separation på något sätt, om att ni tvingats att ensamma eller utan stöd, navigera genom livet. Hur kan ni ändra den tron till att acceptera kärleken och stödet från Källan, tillsammans med ett helt universum, som vill hjälpa er?

Ni vill kanske undersöka ert brev under flera dagar. Var uppmärksamma på hur det triggar er. Känn verkligen in var det är mest energetiskt laddat. Hur kan ni ställa upp för den delen av er? Hur kan ni erbjuda kärlek, stöd och omdirigering till det ni så desperat behöver? På intet sätt är denna övning en ursäkt för att straffa er själva. Detta är en fantastisk möjlighet för att göra nya upptäckter om er själva, så att ni kan visa och stödja er själva, med mer kärlek och förståelse.

När ni har utläst allt ni kan ur brevet, och mött den delen av er med er kärlek och medkänsla, kan ni utföra en ceremoni för att låta brevet försvinna. Ni kanske vill bränna upp det, eller något annat som känns rätt för er, för att släppa all frustration och förvirring förknippat med det.

Har ni tänkt på vad ni gjort? Ni har skrivit ett brev från ert lägre själv till ert högre, från den del av er som upplevelser sig som avskild, från den delen av er som alltid är ansluten, och på så sätt fått er egen gudomliga vägledning. Ni kanske vill skriva ett brev till ert lägre själv också, från ert högre!

Tacka er själva för att ni varit så modiga och ärliga, och för att ni visat upp er för er själva, så kärleksfullt och med så mycket förståelse och visdom, och ni kommer nu att vara redo att gå vidare på ett mycket starkare och överensstämmande sätt, som är så mycket bättre för att kunna få er dit ni har vela ta er hela tiden.

~ Ärkeängeln Gabriel genom Shelley Young

Source1 , Source2

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

 

 

Du gillar kanske också...