Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 26 februari, 2017

Ärkeängeln Gabriel, 26 februari 2017  

Via Shanta Gabriel

 

Ni tar alltid emot Guds Kärlek, vilket ni är ”intonade” eller inte

Guds kärlek är den energi som genomsyrar Universum. Det är den essens i vilken ni lever och rör er. Det finns ingen tid då ni är separerade från den Gudomliga Kärleken, vilket ni är medvetna om det eller inte. Guds Kärlek finns alltid där för er.

Om ni väljer att vara medvetna om att ni solar er Universums Ljus i varje ögonblick, kan ert liv förändras till det bättre. När ni kommer ihåg att ni alltid tar emot Guds välsignelser, då vet ni att ni är oändligt älskade. Oavsett vad ni har gjort, eller inte gjort, så är ni älskade. Det spelar ingen roll hur ofullkomliga ni känner att ni är, ni är älskade. Ni är de älskade barnen av en välmenande Gud, som vill att ni ska vara lyckliga, fria, välbärgade och fyllda med kärlek. Det är vad ni förtjänar, för att ni är ni.

Ni har kommit till den här platsen och tiden för att höra detta budskap. Ni behöver minnas hur värdefullt ert liv är för Skaparen av Allt Som Är. Fundera på denna möjlighet för ett ögonblick. Andas in det Gudomliga Ljuset och förstå, verkligen förstå, hur mycket ni är älskade.

Det finns ingen annan i världen med de gåvor, talanger och förmågor som ni har. När ni inser det kan ni tacka, i vetskap om att vägen nu är öppen för er att använda era gudagivna förmågor och talanger för att utöka och berika era liv. Det är det här kom ni till Jorden för.

Ni kom också till Jorden för att lära er de lärdomar er Själ valde att lära sig. Dessa lärdomar kan kännas svåra. Ni kanske inte ser något sätt att uppnå era drömmar? Ni kanske inte ens tycker att det är okej att ha drömmar? Men ändå finns det en gnista av ljus inom er, som vet att ni alltid tar emot Gudomlig Kärlek.

Denna Kärlek innehåller en energi som kan bära med sig era drömmar till världen. Denna Kärlek kan läka allt som orsakar er smärta. Denna Kärlek för med sig hopp och bär på fröet till sanningen i sin ljusfyllda energi. Den är här för er nu. Andas in Guds Kärlek.

Änglarna är Guds budbärare. De bär på Gudomlig Kärlek till dem som kommer att lyssna och ta emot allt som är tillgängligt för dem från den Universella Närvaron. Så be om att få denna Kärlek. Ni är värdiga att få Guds Kärlek på alla områden i era liv.

Oavsett vad ni gör eller var ni är under dagen, kom ihåg att:

Ni alltid tar emot Guds Kärlek, vilket ni är ”intonade” eller inte.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germaine.se

 

 

ShantaGabriel.com

Du gillar kanske också...