Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 15 april, 2016

 

ÄrkängelM

Upplev Din Inre Sanning

Din inre sanning; dyrbara upplevelser av Skaparens essens.

Sökandet efter transformation och uppstigning bor i sinnena hos många människor på Jorden. Det finns många vägar som leder till att uppnå uppstigning och en fullständig transformering av ens varelse, några följer en väg, medan andra rör sig genom flera tillvägagångssätt. Några människor genomlever svårigheter, medan andra trivs med att bli vägledda av en redan upplyst varelse. Oberoende vilken väg man medvetet eller omedvetet väljer, blir resan mot förverkligandet av ens uppstigning för varje person unik, där varje ögonblick tjänar ens själ. Uppstigningen och transformationen har redan ägt rum inom varje själ på Jorden, det är endast frågan om att man måste inse och minnas detta. Att bli bekant med sig själv och att tillåta sig själv att smälta in i varje nivå av sitt varande och sitt medvetande, speciellt bortom den Jordiska nivån, kommer att tillåta utrymme för en djupgående hågkomst och ett förankrande av ens inre sanning.

Det finns många nivåer och lager i den inre sanningen. En av den inre sanningens nivåer är de känslor som du upplever i varje ögonblick, om de så är kärleksfulla eller kritiska, de är din sanning, essensen i din upplevelse i detta ögonblick. Det är viktigt att uppskatta dina inre känslor, om du så ser dem som sanningsenliga eller inte, de är ett uttryck av dig som med hänsyn och acceptans kommer att leda dig till en transformation. Dina känslor påverkas av dina upplevelser, din personlighet, ditt ego, dina minnen och ditt medvetna och omedvetna sinne. Vare sig du upplever att dina känslor blir påverkade av illusion, rädsla eller kärlek, så fungerar de som en viktig portal och ett uttryck för din inre essens. Ju mer du förstår och utvärderar dina känslor, så väl som att du frambringar ett helande, desto mer kommer dina känslor att harmoniseras med Skaparen. De är emellertid redan harmoniserade med Skaparen och är ett uttryck för det gudomliga. Dina känslor låter dig få åtkomst till din inre gudomliga sanning. När du rensar ut och helar dina känslor upptäcker du faktiskt i högre grad att dina känslor återspeglar sanningen inom ditt innersta väsen. Även en negativ känsla är i den stunden en del av din sanning.

Din inre sanning är din upplevelse av Skaparen i varje nuvarande ögonblick.

Nästa nivå i din inre sanning finns inom din medvetna hjärna och inflytandet från ditt gudomliga medvetande på din hjärna. Inspirerande tankar och guidning, som genomströmmar din varelse, kan kännas igen som din inre sanning, det spelar ingen roll om guidningen gäller din andliga eller fysiska verklighet, inspirerar skapande projekt eller tillåter dig att arbeta med att tjäna andra. Den inspiration som du dagligen får ta emot är din inre sanning.

Varje person på Jorden blir från födelsen och alltigenom sin barndom programmerad med information, för att upprätthållas och bli stöttad i sin Jordiska existens. Denna programmering kan igenkännas på två nivåer; den fysiska programmeringen från föräldrar, kärleksfulla nära och omgivningen, samt den andliga programmeringen, som består av helig information, medvetande, själens färdigheter och förmågor, vilka ligger inbäddade inom ditt aurafält, speciellt i din andliga kropp. Varje person, om de så sysslar med andliga övningar eller inte, upprätthåller bägge programmeringarna inom sina varelser, vilka kan bli aktiverade i olika hög grad. Fysisk programmering kan kännas igen som en persons sanning, för själen har valt denna programmering, därför finns det en anledning och ett gudomligt syfte till programmeringen, som kan påverka personens verklighet på ett betydande sätt, samt uppmuntra personen att känna igen djupare nivåer av sanningen. Den andliga programmeringen är en grundval som kan förstärkas och utvecklas, den är en återspegling av personens anledning till sitt förkroppsligande på Jorden och sin insikt om sanningens djupare nivåer. När en persons andliga programmering väl börjar aktiveras och förstås av personen, så stiger nya andliga insikter och uppvaknandet fram.

En ytterligare nivå i din inre sanning är din själ; hur du än väljer att benämna denna aspekt i din varelse, så är den en återspegling av Skaparen, likt en bit av en större källa. Din själsgrupp, som också är din sanning, är en större bit av källan. Din allra mest omfattande sanning är naturligtvis Skaparen, källan till allt som är. Skaparen är den essens av allt som är, inom Skaparens universum, och finns inom Skaparens kärna. Skaparen är en essens som bor inom allt och alla varelser. Inom varje nivå av sanning har jag gjort dig uppmärksam på närvaron av Skaparens essens. Varje aspekt i din varelse upprätthåller en varierande grad av Skaparens essens, varje nivå av den inre sanningen vägleder dig till att känna igen Skaparens essens inom dig.

Skaparens essens är inget som ens går att beskriva, den är densamma inom varje varelse och ändå blir den genom varje själ uttryckt på unika och annorlunda sätt. Att ens försöka definiera Skaparens essens vore att skapa en illusion. Kärlek, ljus och frid är alla en Skapar-essens och ändå beskriver de inte och kan inte beskriva Skaparen helt och hållet, de är uttryck som leder dig djupare in i den kända och tillika skenbart okända Skapar-essensen. Med detta i sinnet kan vi se att genom att du upptäcker varifrån du härstammar, tillåter detta dig att harmoniseras med din sanning och få tillgång till visdom och förståelse, men det kommer inte att representera en fullständig beskrivning av din sanning. Förståelsen av ditt syfte på Jorden och inom de inre planen, tillåter dig att harmoniseras med din inre sanning, din essens, men det visar bara för dig en aspekt i din inre sanning. Varje upptäckt gällande din inre sanning kommer att befrämja en djupare insikt om harmoniseringen med Skaparen och essensen; i sanning din ursprungsenergi. Din ursprungsenergi är Skaparen, det är ur Skaparen som du i sanning blev född och därför är detta din essens och inre sanning, som flödar alltigenom hela din varelse.

Skaparen, din essens, kan bara upplevas genom ditt uttryck och förkroppsligande av alla de många aspekterna i din inre sanning. Förkroppsligandet är nyckeln och ändå är det mer sanningsenligt att inse att du redan förkroppsligar Skaparens essens, därför är upplevelsen den sanna nyckeln till att du ska upptäcka och förstå din inre sanning. Det är att inombords få uppleva mer än vad du gör utanför dig. Att få uppleva är att inombords få bli bekant, involverad med och få möta Skaparens essens, som är din inre sanning.

Medan vi upptäcker de många nivåerna i din inre sanning, uppstår ändå frågan: vad är din inre sanning? Vi kan se den som Skaparen, men ens att ge en benämning som Skaparen till din inre sanning, beskriver eller definierar inte din inre sanning, utan gör det mer utmanande att förstå vad din inre sanning egentligen är. Din inre sanning är allt som Skaparen består av, såsom ljusfrekvenser, medvetande, kärleksvibrationer, ljudfrekvenser och så mycket mer. När du känner igen de många nivåerna i din inre sanning, såsom i dina känslor, ditt sinne, din själ och din själsgrupp, så börjar du känna igen en liknande energi som är närvarande inom varje nivå i din varelse. När du blir bekant med denna ständigt inneboende energi, så börjar du harmoniseras med den och utforska den ytterligare. Ju mer bekant du blir med energin, desto mer förstår du dess kraft, hur den befrämjar transformation, känslor av enhet med Skaparen och insikter eller mer sanningsenliga medvetna upplevelser om Skaparen.

Erkänn samtliga aspekter i din varelse, såsom varande din sanning i nuet, vet att din sanning kommer att ändras och transformeras när du utforskar den djupare och den blir transformerad, men din inre sanning är huvudsakligen din upplevelse av Skaparen i varje nuvarande ögonblick. Varje ögonblick är en upplevelse av din inre sanning, för du är närvarande med Skaparen i varje ögonblick av din verklighet på Jorden och de inre planen.

’Jag är ständigt närvarande i min upplevelse av Skaparen’.

Låt dig själv få uttala denna affirmation och se hur den påverkar din varelse och de insikter som stiger fram från ditt inre. Se alla insikter som din inre sanning; en värdefull upplevelse av Skaparens essens.

Med gudomlig kraft som uppstått i kärlek och Änglars välsignelser.

Ärkeängel Mikael.

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...