Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 17 januari

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 17 april 2016

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Min tur har kommit nu för att berätta för Er vad som händer ute i världen idag. Valutaomvärderingarna har börjat sprida sig till fler länder. Fler och fler har börjat anpassa sig till det nya systemet. Det här kommer snart att leda till de regeringsskiften som vi så länge har talat om. Den guldbackade valutan är den som väger tyngst och fler länder inser att de måste frångå den fiat baserade valutan. Detta leder till de regeringskriser och regeringsskiften som vi förespråkat. En del vill inte acceptera det som sker, fast det nu börjar bli tydligt för alla som är insatta i de olika penningsystemen.

Världens folk är på väg att ta tillbaka makten över sitt liv och sin jord. Detta kan vi kalla ett paradigmskifte av aldrig skådat slag. Mörkret trängs alltmer tillbaka och ljuset träder in med full kraft. Många är det nu som har vaknat och förstår hur manipulerade de har blivit. De tar tacksamt emot de fonder och valutaomvärderingar som görs för att förbättra livet för dem själva och jorden. Fler och fler inser att det är som ett kollektiv de kan förändra saker. Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad i den värld vi lever i. En del teknologier har tagits fram på vissa ställen på jorden för att påskynda utvecklingen där. En viss balans måste uppnås mellan alla länder innan samarbetet på allvar kan sätta fart länder emellan.

Det här är bara början, kära Jordbor ändå kan man skönja förändringar både här och där. Många avslöjanden har också kommit ut i diverse media. Detta påverkar också uppvaknandet av mänskligheten. Fler läser och känner in vad som ska hända med vår kära planet. Gaia är otroligt glad och euforisk över vad som händer på hennes ytvärld idag. Ni har tagit ett stort steg framåt och det ena steget leder till det andra. Det är en intensiv tid och vi förespråkar att ni vilar så fort ni har möjlighet till det. Era kroppar utsätts nu för mycket ljus och har fullt sjå att anpassa sig till det. Olika åkommor kommer upp till ytan för att bearbetas och försvinna. Er kropp är på väg att bli lättare och ljusare. Den tunga känslan av problem och negativitet ska mer och mer lämna kroppen.

En ny lyhördhet för ljuset och den högre dimensionen kommer in i stället. Världen får en annorlunda ton och en helt annan färg av ljus. Dit är ni på väg nu, kära Jordbor. Det är dessa känslor och glimtar ni får till er, i era mest öppna och nu-varande tillstånd. Det är i dessa tillstånd ni ska stäva efter att vara i så ofta som ni kan. Ni drar då ner himmelriket till jorden. Ni manifesterar då ner denna verklighet i er verklighet.

Förstår ni nu betydelsen av ert arbete, kära Jordbor? Ni som kollektiv kan starta denna nya verklighet här och nu. Kalla på alla era bröder och systrar att hjälpa er att manifestera denna verklighet. Gör detta i era böner och meditationer. Allt kan gå fram med hjälp av ljusets påverkan idag. Ni har säkert lagt märke till hur många fler det är som har vaknat idag. Fler och fler som undrar och frågar efter vad det egentligen är som händer ute i världen nu. Internet har varit en stor bidragande orsak till detta, då den inte har varit lika lätt att kontrollera, även om vissa idoga försök därtill har gjorts. Den blev ett av deras fall och penningsystemet blev ett annat. En fiat baserad ekonomi var dömd att misslyckas eftersom det inte fanns något värde i det. Det nya guldbackade systemet kommer att hjälpa er längs vägen, tills ni inte behöver det längre. Det kollektiva medvetandet är då så starkt, så att inget mer behövs, utan alla upplever sig som ETT och tänker och handlar därefter.

Med dessa ord lämnar jag Er nu med Stor Kärlek.

Judas

 

Du gillar kanske också...