Ärkeängeln Mikael via Ronna Vezane, 2 september 2022

Ärkeängeln Mikael via Ronna Vezane 
Ladda ner Din nya Gudomliga Plan
2 september 2022
Älskade mästare, glöm aldrig, din närmaste och käraste vän bör vara dig själv ~ din egen Själ ~ medvetande. Inom ditt Heliga Hjärta-center hittar du visdom, medkänsla, tålamod och viktigast av allt, obegränsad Helig Kärlek.
Från början av den kreativa upplevelsen in i tätheten har alla mänskliga livsformer utsatts för en pågående, kontinuerlig serie av uppenbarelser. Ett nyfiket, frågande sinne var en inbyggd, inneboende aspekt av den mänskliga naturen. Jorden förbereds återigen för en ny, högre evolutionär art av mänskligheten.
Alla ni, som StarSeed och världsservrar, är kodade med Memory Seed Atoms som ger er en brinnande önskan att delta i manifestationen av denna otroliga dröm om framtiden. Ditt personliga mål är att bli en självstyrd, själsinspirerad varelse mitt i kaoset i dagens nuvarande, tredje-/fjärdedimensionella verklighet.
En ny gudomlig blåkopia fylld med avancerade kreativa idéer bortom de vildaste drömmarna hos till och med dagens mest briljanta, avancerade sinnen strålar ner via de kraftfulla strålarna av gudsmedvetande på jorden och mänskligheten från den stora centrala solen i detta underuniversum. En avancerad själ, som trampar uppstigningens smala väg, måste lära sig att absorbera och integrera de tre stora Gudsstrålarna i den kommande tidsåldern, DEN ANDLIGA TRENIGHETEN, bestående av: GUDOMLIG VILJA / KRAFT * KÄRLEK / INTUITION / MÅLMEDVETET AGERANDE.
Varför inte flytta in i centrum av spiralen av uppstigande medvetande, in i dualitetens och polaritetens öga ~ där allt är lugnt och fridfullt ~ fyllt med ren kosmisk livskraftsubstans, Adamantinpartiklar, som bara väntar på att bli formade i din framtidsvision ?
Just i detta ögonblick, när du flyttar in i ditt Heliga Hjärt Center, kan du uppleva den djupa kärleken och medkänslan från vår Fader/Moder Gud och den Högste Skaparen. Vänligen acceptera denna oföränderliga sanning: du är en uppskattad son eller dotter på ett viktigt uppdrag, och ingenting du kan säga eller göra kan minska den kärleken. Det är dags att lösa upp membranen av Ljus som skyddar ditt Heliga Sinne och Heliga Hjärta, vilket kommer att ge dig tillgång till de högre frekvens minnesfröatomerna i din Över Själ-Högre Jag.
Alltför många av er bär fortfarande på stora bördor från det förflutna. Misstag du har gjort under denna livstid, och även många från tidigare betingelser och begravda minnen av smärtsamma händelser eller handlingar från alla dina tidigare liv. Att hålla fast vid dessa minnen eller bära bördan av orättvisa, tjänar dig inte längre. Det är dags för dig att låta oss hjälpa dig att läka de smärtsamma minnen som finns lagrade i ditt fysiska kärl och aurafält.
Precis som vi rensar bort förvrängningarna av de tredje-/fjärdedimensionella trosmönstren med kollektivmedvetenhet. Därigenom förs dessa dimensioner tillbaka till deras ursprungligen designade spektrum av dualitet. Rädsla är en primitiv kamp eller flykt-känsla, som kommer att hindra expansionen av ditt medvetande. Det är dags att rensa och programmera om de grundläggande, instinktuella komponenterna i din lägre mänskliga natur.
Det är viktigt att du förstår: även om du inte längre minns dina tidigare misstag eller de tankar och handlingar som fick dig ur balans. Dessa negativa tankeformer måste erkännas och omvandlas. Dessa energier är fortfarande närvarande i din cellulära struktur och väntar på att korrigeras och återgå till harmoni inom dig.
Genom din medvetenhet och genom att anpassa din vilja till ditt Högre Jags vilja och vår Moder/Fader Gud, kommer allt upp som inte är i harmoni med frekvenserna av de högre Fjärde/Femte Dimensionerna. De kommer upp inombords för att bli helade och återföras till harmoni och fridfull samexistens, glädje och kärleksfull avsikt. Detta är källan till så mycket av den inre turbulensen, utmaningarna och testerna som ni, de Självmedvetna sökarna av Ljus, upplever.
Vi har betonat om och om igen, en av de största utmaningarna, men ändå en av de viktigaste uppgifterna som ska utföras för att kliva in i uppstignings spiralen, är att upprätthålla en fokuserad punkt av medvetenhet inom ditt Solenergicenter. Genom att göra det kommer du att upprätthålla en öppen passage in i det heliga hjärtat; som därigenom låter Skaparljuset flöda fritt till och från dig. Detta i sin tur hjälper dig att förbättra och fullända din unikt vackra, harmoniska Själ Sång.
Under dessa underbara, men ändå prövande tider, ges ni en storslagen möjlighet att ta del av det kosmiska biblioteket, som rymmer detta underuniversums mysterier. Ni, StarSeed-själarna, blir gradvis utrustade för att ta del av de heliga förrådshusen och Ljuspyramider, där de universella lagarna och tidsåldrarnas visdom lagras. Genom att göra det kommer du att lära dig att du kan nå vilken höjd som helst, övervinna alla hinder och din uppstigningsväg kommer att uppenbaras med säkerhet. Du har aldrig förlorat din gudomlighet eller din gudomliga intelligens. Den har bara varit i förvar, i väntan på den tid då du, återigen, skulle vakna för att göra anspråk på din förstfödslorätt som ett gudomligt barn till vår Moder/Fader Gud.
Älskade, vi ber er att fokusera på er själva så att ni kan bli klara kärl för Ljusets förfinade frekvenser. Du har förmågan att bli en kanal för de Adamantin-partiklar av Skaparljus, som kommer att genomtränga ditt fysiska kärl och flöda ut i formvärlden. Du måste dock befria kraften från den Heliga Elden från ditt fysiska kärl, Kundalinielden som är lagrad i ditt Rotchakra, samtidigt som du drar fram en ny energi via de stora sjättedimensionella Ljusstäderna.
Andningen leder oss till denna livskraftsenergi.
Du måste lära dig att använda och fullända den perfekta rytmen av helig andning. Infinity Breath är en viktig komponent i transformations processen. Under de senaste åren har vi lagt till viktigare element till de avancerade teknikerna ~ som du måste införliva för att utveckla och göra anspråk på själv kontroll. Det är viktig information du ska integrera och sedan dela med dem på vägen som kommer efter dig.
Vi ber er att föreställa er att den violetta lågan strålar upp från under era fötter och helt omsluter er i denna vitala omvandlingsenergi, som kommer att påskynda processen att omvandla allt orent inom och omkring er, samt ge er skydd från negativa yttre influenser. När du utvecklas till en andlig/mänsklig varelse, kommer du att bli kapabel till mer djupgående tankar och komplexa koncept. Du kommer också att utveckla en större förmåga till djupare, mer intensiv kärlek.
När du har integrerat vibrationsformeln av överflöd, och accepterat den som din sanning, blir den en permanent del av din Energetiska Signatur. Därefter kommer dessa frekvensmönster av överflöd att stråla ut, från de främre och bakre portalerna på ditt Solenergicenter i ett oändlighetstecken, och därigenom skapa ett konstant flöde av överflöd i allt gott.
Kom ihåg att för att manifestera din andliga vision måste du definiera vad du vill skapa och sedan tydligt föreställa dig det. Först av allt, som en medveten medskapare, bör du fokusera på att manifestera ett förfinat, utvecklat tillstånd av att Vara och en harmonisk livskvalitet. Därför bör du söka ett överflöd av kärlek, glädje, frid, kreativitet, god hälsa, kompatibla tillfredsställande relationer och så vidare.
Att försöka införliva egenskaperna och dygderna hos Gudsmedvetande kommer att garantera framgång i att skapa alla materiella föremål du behöver för att leva i komfort. Du lär dig att bli ett med det oändliga flödet av överflöd, när du korsar skapelsens många nivåer och dimensioner. Ett av de viktigaste koncepten som du måste acceptera som din sanning är en kristallklar medvetenhet om att du är skaparen av den verklighet som du kommer att leva i nu och i framtiden.
Många av er frågar vad ert uppdrag är under denna livstid, och vi säger till er, ’Din själs största önskan är att du återerövrar de många aspekterna av dig själv så att du återigen kan bli den underbara mästare av medskapande som du var när du först förkroppsligades inom de materiella världarna. Uppstigningsprocessen är en pågående resa, inte en destination.
Försök varje dag att göra de högsta valen ~ stanna kvar i nuet, för det är den enda sättet du kan komma åt din gudskraft ~ inte fokusera på det förflutna och inte projicera in i framtiden, utan söka din högsta potential i varje ögonblick. Se utmaningarna i ditt liv som möjligheter när du lär dig att släppa taget om gamla självbegränsande sätten. Dessa är omistliga sanningar som du bör ingjuta inom dig tills de blir en inneboende del av din mänskliga natur.
Detta är en balanserande livstid för dig, StarSeed, där du försöker bringa alla aspekter av ditt väsen i harmoni. Djupt inom dig är du medveten om hur viktigt det är för dig att hedra och integrera din feminina natur, de milda, intuitiva, kreativa och inåtriktade energierna, samt att utveckla och använda dina maskulina egenskaper. Sträva efter att vara stark, men ändå mild, utåtriktad när du tar dig in i visdomens skattkammare inom dig.
Din gudomliga natur kommer att växa i styrka och medvetna uttryck när du lär dig att dra fram visdomen i ditt heliga sinne, upplyst av ditt heliga hjärtas medkänsla. Du måste lära dig att tala kortfattat, konstruktivt och självsäkert. Vet att om du förblir centrerad och fokuserad i ditt heliga hjärta, måste universum svara på ett positivt sätt, och din framgång kommer att vara säker.
När du blir anpassad till ditt Högre Jags intuition, kommer du att börja känna Guds Ljus pulsera i ditt Heliga Hjärta, och du kommer att börja fokusera på Skapelsens Gnista i det Heliga Hjärtatcentret för varje person du möter. Det kan vara mörkt i många kära själar, men det brinner fortfarande inombords, annars skulle de inte vara vid liv. När du gör det kommer du automatiskt att sträva efter att utöva icke-dömande, och du kommer att börja se den positiva naturen inom alla.
Vi ber dig att använda urskillning innan du tar någons läror som din sanning. Häng inte upp dig på teori eller komplex information. Ta bara det som resonerar djupt inom dig, det som är kärleksfullt, upplysande och utökar din medvetenhet. Det finns många halvsanningar i lärorna som nu förs fram till mänskligheten.
Kom ihåg att du är den som måste skapa frihet, överflöd och egenmakt i ditt liv. Ingen annan kan göra det åt dig. Urskiljningsförmåga är en viktig egenskap för dem på vägen till uppstigning och upplysning. Vad du än väljer som din sanning, måste du integrera och tillämpa i ditt liv genom fokuserad avsikt och handling. URSKILJNING / HJÄRTCENTERAD AVSIKT
 / SJÄLSFOKUSERAD HANDLING som resulterar i positiv manifestation.
Oavsett vilken ställning, omständigheter eller nivå av medvetenhet du antog för denna inkarnation, djupt inom ditt själs-jag fanns en brinnande önskan att integrera flera nivåer av fasetter i din Varelse. Men först måste de helas och harmoniseras så att de kan fyllas med de högre världarnas rarifierade Ljus.
När du tillåter ditt Högre Jag att vägleda dig, kommer fler och fler inspirerade tankar att komma till dig. Det finns många sätt att tillåta Anden att manifestera genom dig; låt det bara hända naturligt, kära ni. Vad får ditt hjärta att le och ger dig en djup känsla av tillfredsställelse? Hur vill du tjäna? Det finns många sätt, och du har många talanger (fler än du kommer att erkänna), men valet är alltid ditt.
Änglarikets mäktiga krafter, såväl som ett stort antal underbara ljusvarelser, är här för att hjälpa dig att ta dig igenom dessa tider av evolution och stor förändring med lätthet och nåd. Du måste dock be om vår hjälp, för vi kan inte inkräkta på din fria vilja. Det är dags att återta din rättmätiga plats som Ljusets Mästare, och kom ihåg att när du integrerar kunskapen om Anden och den upplysta sanningen är det ytterst viktigt att du går ut och delar med dig av din visdom.
Vet att testerna och möjligheterna framför dig kommer att ge belöningar utöver allt du kan föreställa dig, så var inte rädd för att ta dig ur din komfortzon när du sträcker dig mot stjärnorna. Acceptera din mantel av strålande Ljus, för du har förtjänat det. Följ din egen väg och var inte rädd för att vara annorlunda än de runt omkring dig.
Vi kommer att lämna dig med några upp-Lysande-tankar för att hjälpa dig att hålla dig fokuserad på det högre mentala planet av medvetenhet, med ett överdrag av kärleksfull avsikt. Ditt mål är att bli hjärtcentrerad och själsfokuserad.
RÄDSLA, HAT OCH DOM, – DELAR. KÄRLEK TRANSFORMERAR OCH FÖRENAR. Du måste lära dig att höja dig över vardagens stressiga situationer så att du kan förvandla stunder av oenighet till timmar av lugn. Kalla på oss så guidar vi och hjälper dig på alla möjliga sätt. Var djärva och orubbliga, mina tappra krigare. Vet att jag alltid är med dig. Du är djupt älskad.
Jag är Ärkeängeln Mikael.
Översättning, Marie-Anne

 

Du gillar kanske också...