Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 10 januari

kanalsol

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

10 januari, 2016-01-12

Vi i den Arkturiska Gruppen vill tala om uppfattning av det nya. Allting vanligt verkar snabbt flöda över till någon form av nytt(annorlunda) som gör många rädda att förlora vad som kan kallas deras ”komfortzon”. Över tid blir även de mest otrevliga omständigheter i dagligt liv bekväma genom vana. Många är bara trötta och tycker det är lättare att fortsätta göra vad de alltid gjort på det sätt de alltid gjort det. Rädslan för det nya kan vara mycket subtil. Den ger sig inte tillkänna direkt, utan kommer oftare bara som en känsla av otillfredsställelse och motstånd.

Några har funnit sig själva bli tvingade att acceptera det nya genom en till synes tragisk händelse medan andra kan omfamna yttre och inre nytt enkelt och utan någon ansträngning. Varje individ väljer på en djupare nivå de lektioner och upplevelser som är nödvändiga för deras andliga utveckling. Eftersom de flesta människor är medvetet omedvetna om detta gör de ofta bara motstånd när de nödvändiga upplevelserna kommer. När en individ andligen är redo för någon ny medvetenhet eller utveckling kommer det att hända på ett sätt eller annat, med eller utan medvetet stöd.

Att vara öppen för det nya ligger i förmågan att observera det vanliga och det ovanliga från ett mer utvecklat tillstånd av medvetande. Medvetandet fastställer den yttre bilden, inte önsketänkande.

På grund av detta måste allting automatiskt förändras när världsmedvetandet utvecklas. Många börjar minnas vilka de är och var de kommer ifrån, medan andra börjar få upplevelser av psykisk/andlig typ vilket får dem att omvärdera fakta som tidigare ansetts vara sanningen.

Då medvetandet utvecklas, utvecklas också sinnets tolkningar och manifesterar på högre nivåer. Nostalgi för det förflutna och dess uppfattade perfektion är en mycket begränsande aktivitet. Reklam och media ger ofta en bild av det förflutna som en bättre tid, en tid av fred och enhet. Men det förflutna bar lika mycket, om inte mer, mörker och frustration som idag, för allmänheten var inte lika utvecklad då och det mörka var ofta dolt och aldrig omtalat. Idag blir allting omedelbart känt genom moderna media som låter påskina att det förflutna var fredligare.

Utmed samma linjer vill vi tala om en upplevelse de flesta människor är bekanta med – längtan. Längtan efter någon person, plats, omständighet, väg man ej följt är faktiskt Själens inneboende längtan att bli erkänd. Längtan på det tredjedimensionella sättet baseras på den falska tron på separation – ”Jag är åtskild från den person, plats, eller situation som skulle göra mig hel”.

Läxa aldrig upp er själva för att ni känner längtan, det är mänskligt och har varit en normal del av livet i livstid efter livstid. Emellertid har vi nu en ny, mer utvecklad, aldrig tidigare upplevd, energetisk tid på jorden,

Kanske ser ni på ett lyckligt par och börjar känna sorgsenhet och en längtan efter detta för er själva eller ni ser och beundrar någon annan person och längtar efter att vara som den. Filmer och böcker skapar ofta längtan i individer som finner brister hos sig själva jämfört med fiktiva hjältar och hjältinnor. Mycket av det som presenteras via media representerar den längtan som de som skapar filmerna, böckerna, tidningarna osv. framställer för att bevara idén att helhet, fullkomlighet och lycka kan hittas genom den perfekta partnern, jobbet, kroppen eller talangen.

Stå aldrig emot längtan eller något alls för den delen, för motstånd ger saker en makt de inte har. Bekräfta istället bara; ”Jag är redan fullkomlig och hel därför att jag finns”. Använd vilka som helst ord som står i resonans med er personligen och som kan föra er in i detta djupare medvetande. På så sätt etablerar ni nya vanor, övar sinnet och rör er in i nya tillstånd av medvetande.

Utvecklingen leder mänskligheten bortom separation och uppfattad nöd, till ” Jag Är redan”. Var mycket medvetna om alla ord ni sätter ihop med ”Jag är” för ”jag är” bär en kraftfull energi av sanning och när ni uttalar eller tänker orden ”jag är” kommer sinnet, i sin perfekta funktion som en aveny av medvetande, att börja forma det för er.

I sin renaste bemärkelse, ” jag är det jag är” – Gudomlig Varelse, fullkomlig och hel på alla sätt därför att jag är gjord av den enda materia som finns – Gudomligt Medvetande. Dock representerar dessa ord det absoluta och många har, i sin andliga entusiasm, gjort misstaget att försöka leva absolut innan de uppnått medvetandet för det. Att uppnå ett medvetande av absolut sanning är den evolutionära resan. Det är vad ni nu är redo för, att utöva och röra er in i. Sanning börjar som intellektuellt vetande men kan inte manifesteras i uttryck innan den förstås.

Var medvetna om att ni skapar med varje till synes oskyldigt ord och tanke. De nya och kraftfulla energier som flödar in i denna tid låter er, som andliga varelser, att manifestera mycket snabbt. Det är dags att acceptera och leva i detta vetande istället för att tycka att det bara är en flyktig idé och sedan undra varför ni har problem ni inte vill ha i era liv.

Istället för att säga ”jag är pank, jag är utan vänner, jag är oälskad”, ändra det till ”jag är substansen från vilket alla facetter av överflöd formas” eller ”jag är ett med varje levande varelse för vi är alla i och av samma Gudomliga Medvetande. Således kan jag aldrig vara åtskild från kärlek, för kärlek är den sammanhållande energin av alla inom det Enda”.

Begrunda ofta och djupt vad det egentligen betyder att vara Gudomligt Medvetande – ”Om jag är formad i och av Gudomligt Medvetande, hela substansen av allt som är, hur kan då brist eller begränsning av någon sort vara annat än illusorisk?

Den ouppväckta världen har alltid skapat från en nivå av koncept baserad på dualitet och separation och lär sedan ut från den nivån – vad man måste ha, vara, eller göra, för att vara fullkomlig. Skapande från en mer utvecklad nivå av förverkligad fullkomlighet resulterar i former, idéer och situationer som representerar fullkomlighet för er personligen, och kanske inte är vad ni, med ert begränsade tänkande, tror ni behöver, men blir istället nytt och bättre.

Även då längtan efter materiella ting blir uppfylld kommer individer ofta att uppleva tomhet och en fortsatt känsla av otillfredsställelse. I sin frustration kommer dessa kära att fortsätta söka med ökande intensitet och till och med på våldsamma sätt. Eftersom så många ännu inte förstår att denna känsla är Själen(riktiga själv) som försöker bli erkänd så går de genom livet alltid sökande men aldrig finnande, i det yttre.

Vi vill bara enkelt och kärleksfullt påminna er alla om att vara vaksam på längtan som kan, och ofta är, mycket subtil och kan gå obemärkt förbi. Viss längtan är mycket oskyldig och har ingen riktig kraft(som längtan efter lugn och ro i ett hus fullt med människor) men även enkel längtan kan växa och bli allvarlig när den får individer att söka lösningar på sätt som håller dem i de gamla energierna eller orsakar smärta och lidande för andra.

Ni är nu alla vid en punkt när kopplet har blivit mycket kort. Tankar och handlingar som inte var så viktiga i tidigare liv eller tidigare i detta har blivit kraftfullare och mer kreativa därför att er energi har utvecklats. Kom ihåg att ni är skapare.

Förbli medvetna, begrunda alltid handlingar och avsikten bakom dessa handlingar.

Vi är den Arkturiska Gruppen

http://www.onenessofall.com/newest.html

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...