Behåll er kraft via Jamye Price 15 januari

images

Behåll er kraft via Jamye Price, 15 januari

Jamye Price – veckovis ljusexplosion (Lightblast)

Behåll kraften

 

Välsignade varelser, ni är unika gestalter, unika i tankar, unika i känslor, och därför; unika i era uppfattningar. Allt detta skapas av era individuella erfarenheter under detta liv och från pre-dispositioner från andra mänskliga inkarnationer.

Fri Vilja är en universell jordupplevelse, men den verkar inom fysiska begränsningar i er nuvarande jordupplevelse. Inom dessa fysiska förhållanden, formar den er inre ovillkorliga karaktär till den fysiska formen från era erfarenheter.

Pre-dispositionen är en grund/ ett fundament som ni etablerade under andra inkarnationer, som också kan bevilja att din omgivning till vissa delar medverkar under er livstid. Även er medvetenhet fortskrider bortom sina egna begränsningar, så är er medvetenhet när ni är ett litet barn, en tonåring, eller en vuxen faktiskt mycket olika. Därför är det en växling mellan ert inre och yttre som skapar era perspektiv och era erfarenheter.

Vi säger att den inre världen är villkorslös, men i verkligheten har den endast potentialen. Er Fria Vilja, ert val, avgör er nivå av inre villkorslöshet. Er inre värld, era tankar och känslor – är er fria vilja. När ni behåller integriteten i er inre värld, blir ni kraftfulla varelser.

”Maintain Your Inner World to be a Powerful Creator by Jamye Price”

Er väg till uppstigning handlar om att bli en medveten, anknuten, och kärleksfull varelse. Allt detta är medfött, men har till stor del omintetgjorts genom undervisning och erfarenheter från planeten jorden. Fulländningen av detta blir då den tar er till ett inre val och kraft. Nu använder ni er av kunskap (medvetenhet) i alla era interaktioner. Detta leder naturligtvis till mer anknytning, liksom fler kärleksfulla val och handlingar.

Vi frågar er nu – hur övertygade känner ni er inför att kunna Älska Ovillkorligt? Hur väl känner ni till friheten av era egna tankar och uppfattningar? Tvivlar ni på er perfektion, ert värde i denna stora värld? Ta en stund och tänk på er oskuldsfullhet då ni föddes. Välsignade varelser, ser ni detta i er fortfarande. Ren oskuld, ren kärlek, ren potential. Tidsmässigt, var det aldrig förlorat. I sak kan det ha glömts bort.

Nu observera er själva i er nuvarande form. Hur oskyldiga, hur rena, hur perfekta känner ni er? Kära ni, vi ger er denna medvetenhet, så att ni kan möta medvetenheten i er själva, om ni väljer det. Ni är ren oskuld, ren kärlek, ren perfektion. I sak kan detta ha glömts bort. Från ett icke-fysiskt perspektiv, är er ovillkorliga perfektion och potential tydlig.

När ni omfamnar er perfektion, kommer er rena potential att förstärka er kraft.

Omfamnar ni er kärleksfulla varelse? Gör ni det kan en mäktig kraft med fokusering på kärlek bli inkarnerad här på jorden. Låter ni er rädsla eller förbittring dominera er? Gör ni det kan en mäktig kraft med fokusering av rädsla eller förbittring blir inkarnerad här på jorden.

Vi talar ofta om vikten av äkthet. Det innebär att när ni har en äkta känsla av rädsla eller förbittring, är ni och allt i livet väl förberett för att ”omfamna” er kärleksfulla varelse. Se skillnaden mellan att älska er själva i ett ögonblick av rädsla och att lugna er oskuldsfullt till en ny potential – mot att undvika rädsla eller använda den för att motivera er separation eller brist på möjliggörande.

När ni väljer att älska er själva i dessa stunder kan ni omfamna er oskuldsfullhet och låta upplösning och omvandling inträffa. Då håller och förstärker ni er kärlekskraft. Detta är det passiva, osynliga arbetet som börjar göra en verklig förändring i byggstenarnas form. Ni ändrar er själva och ni ändrar er värld. Det är stor kraft.

Vi tar fram detta på ett sätt som kan att hjälpa er att känna igen att det är dags för er att älska er ovillkorligt.

Det är dags för er att föra era kärleksvibrationer in i er värld och förändra den. När ni blir tydliga med att bevara integriteten i er inre värld, håller ni en stor Kärleksfull kraft som formas i fundamentet, inte i fasaden. Ni börjar att filtrera era erfarenheter via er kraftfulla, anknutna kärlek. Alla ni möter kommer att känna dessa vibrationer. Även om de motstår dem, kommer de att lära sig. Det är verkligen en stor kraft, och den är inom er. Stanna upp. Och följden av det påverkar livet.

När vi sitter vid ”Blast Holding My Power”, upptäcker vi den kraftfulla kärlek som finns inombords och när den till stor styrka för Självet. Vi behåller vår integritet för de jordiska bristsystemen, och undervisar genom exempel – även om vi förändras i framtiden. Vi inser att alla varelser har samma potential att älska, och var och en är unik i sitt uttryck. Vi omfamnar våra talanger och våra svagheter, för båda visar oss möjligheter att ge mer kärlek. Vi ser på världen som perfekt i sin nuvarande form, och elektrifierar den med vår kärlekskraft. Explodera! (Blast On!)

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...