Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 26 oktober, 2018

Ärkeängel Mikael

via Natalie Glasson

26 oktober, 2018

”Skapa din sanning”

 

I kärlek, sanning och välsignelser, sträcker jag, Ärkeängel Mikael, ut min energi för att den ska sammansmälta med er. Vi är alla ett i Skaparens Universum. Vi alla håller nyckeln för att låsa upp Skaparens sanning, samt att ta sanningen in till vår medvetenhet, vårt uttryck och våra gärningar. Sanningen finns närvarande inom samtliga själar och varje själ kan få tillgång till Skaparens fullständiga och hela sanning. Det finns inga gränser för Skaparens sannings överflödande och expansiva natur, därför finns det inga gränser för att ni ska kunna få tillgång till Skaparens sanning.

Föreställ dig en energi eller ett medvetande som är långt mer expansivt än vad du någonsin skulle kunna föreställa dig, det innehåller allt som du önskar förstå och så mycket mer. Föreställ dig att du har förmågan att förkroppsliga denna energi eller detta medvetande och fullständigt kunna förstå det. Detta är Skaparens sanning. Detta är Skaparens sanning. Det är din gudomliga rättighet att acceptera och uppmärksamma Skaparens fullständiga sanning inom ditt nuvarande förkroppsligande.

Välj att Se, Förnimma och Uppmärksamma Skaparens Sanning

Jag, Ärkeängel Mikael önskar bemäktiga dig för att inse att allt som du söker finns inom dig och att du kan få tillgång till det när du så väljer. Att rensa och rena din varelse stöttar öppningar inom dig som leder dig till att välja att få tillgång till ny visdom och nya förståelser. Ofta är det inte fasthållandet vid vissa energier eller blockeringar som hindrar din medvetenhet om Skaparens sanning inom dig, i stället är det att du väljer att distrahera dig själv. När du väljer att se, förnimma och uppmärksamma Skaparens sanning i varje ögonblick av din verklighet, så skapar du ett kraftfullt löfte till dig själv och en osviklig harmonisering med Skaparens sanning. Ditt löfte är att inse när du distraherar dig själv, ifall något behöver healas, att då skrida till handling för att de nödvändiga healing-åtgärderna ska kunna äga rum. Låt dig själv hållas fokuserad och uppmärksam på din varelses behov, när skiften behövs och när det är nödvändigt med healing. Detta innebär att du förmår stanna kvar ditt utrymme gällande ditt löfte till dig själv av att se, förnimma och uppmärksamma Skaparens sanning. På det här sättet kommer nya öppningar för sanningen att manifesteras inifrån din varelse och du kommer lättare att kunna få tillgång till Skaparens fullständiga sanning.

Du, Skaparen.

Jorden är en planet som är hängiven Skapelsen, varje själ som kommer till Jorden tar värvning i processerna av skapande; att lära sig och komma ihåg hur man ska skapa sin existens och världen utifrån den källa av allting som utgör Skaparen. Detta innebär att ditt syfte på Jorden är att skapa för dig själv och att stötta andra. Det som du väljer skapar du. När du väljer att se, förnimma och uppmärksamma Skaparens sanning i vartenda ögonblick av din verklighet, så bemäktigar du dig själv och din skaparförmåga. Du blir en skapare, du manifesterar och uttrycker sanningen på Jorden. Detta är oerhört kraftfullt, eftersom du kan skapa oändliga möjligheter på grund av att Skaparens sanning är oändlig.

Det sätt på vilket du väljer att se, förnimma och uppmärksamma världen runtomkring dig ger bränsle till det sätt på vilket du skapar ditt liv och din existens i världen. Om du väljer att se negativitet i världen, så kommer du att skapa mer negativitet. Om du väljer att uppmärksamma en närvaro av ljus, kärlek och sanning till och med i det djupaste mörker, så kommer du att skapa ljus, kärlek och sanning för dig själv och din verklighet.

Vad du väljer att tänka, känna, se, förnimma, uppmärksamma, kommunicera och uttrycka i varje stund skapar den verklighet som du upplever och påverkar andras verklighet.

Att verkligen förkroppsliga detta är att ta ansvar för vem du är i världen, medan du också uppmuntrar dig till att verkligen acceptera din makt och hur mäktig du kan vara utifrån en plats av kärlek och sanning. Makt är att inte ta kontroll över dig själv, livet eller andra, det är att ta vara på allt som står tillgängligt för dig genom att använda det till att skapa godhet för dig själv och andra.

Att ta emot Skaparens Sanning

Det är viktigt att ha förståelsen om att du har tillgång till, kan ta emot och förkroppsliga Skaparens hela och fullständiga sanning. Med denna visshet blir du kraftfull och öppen för att ta emot allt som finns tillgängligt för dig.

Det finns en annan betydelsefull förståelse att acceptera och uppmärksamma, som innebär att du har ett syfte av att framkalla vissa aspekter, kvaliteter, visdom och vetskap genom din varelse från Skaparens källa. Det är ditt syfte att ställa dig i linje med Skaparens hela och fullständiga sanning, samt ditt syfte att genom din varelse ge uttryck för en aspekt om Skaparens sanning som är relevant för och står i linje med dina inkarnationer. Dessa två syften är olika, de erbjuder dig tillgång till kraften i Skaparens helhet och fullständighet medan de tillåter dig inse att du kan fokusera på att leverera en liten portion av sanningen alltigenom din varelse och in till din verklighet, vilket kommer att kännas som ett gigantiskt uttryck. För dig gäller inte att uttrycka hela sanningen, helt enkelt vad som är relevant för din nuvarande inkarnation. Din själ kom till Jorden för att minnas och få uppleva en aspekt, kvalitet eller upplevelse med Skaparen. Du behöver inte ens veta vad det är som din själ vill minnas och uppleva. Genom att helt enkelt ställa dig i linje med Skaparens hela och fullständiga sanning, kommer du att tillåta dig själv få tillgång till den sanning som nu är väsentlig för din existens. Den kommer att strömma till dig och igenom dig, inspirera din existens på Jorden.

Ditt största uppdrag är att ställa dig i linje med, ta emot och agera på vad du får ta emot från Skaparen, i vetskapen om att du har allt som du behöver tillgängligt för dig. När du förverkligar detta uppdrag, flödar allting med lätthet och perfektion, medan det manifesterar uppfyllande.

’Ärkeängel Mikael, vänligen ställ hela min varelse i linje med Skaparens hela och fullständiga sanning. Låt mig uppleva Skaparens sanning pulsera genom min varelse. Jag väljer att se, förnimma och uppmärksamma Skaparens sanning i alla aspekter av min varelse, verklighet och hela världen.’

Ta djupa andetag och låt mig, Ärkeängel Mikael, arbeta med dig för att bemäktiga din inriktning på Skaparens hela och fullständiga sanning.

’Ärkeängel Mikael, jag bjuder in dig till att förena dig med min själ, vänligen stötta mig i att förena mig med den Skaparens sanning som är viktigast för mig att nu ta emot, för att förstärka min varelse och verklighet, samt göra det möjligt för mig att existera inom och i egenskap av mitt syfte på Jorden. Jag är nu öppen för att få ta emot.’

Ta djupa andetag och låt mig, Ärkeängel Mikael, arbeta med dig för att stötta dig i att ta emot sanningens mest betydelsefulla delar för ditt förkroppsligande.

Ärkeängel Mikael, jag väljer att se, förnimma och uppmärksamma Skaparens sanning i allt som jag är, världen runtomkring mig, samt allt som jag skapar. Detta är mitt löfte till mig själv. Jag väljer att tillåta att healingar behöver äga rum för att snabbt och med lätthet bli upplevelser, och att de ständigt tar min fokus tillbaka till närvaron av Skaparens sanning. Ärkeängel Mikael, vänligen stötta mig och förstärk mitt löfte. Tack så mycket.’

Ta dig tid för att andas in det som du väljer och ditt löfte, såväl som de energier och det ljus som jag, Ärkeängel Mikael, delar med dig i och med att jag förstärker din varelse.

Jag delar med mig av Skaparens välsignelser, sanning och fullständighet med dig.

Arkeängel Mikael

 

Channeled through Natalie Glasson – 26th October 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...