Mika Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv, 26 oktober 2018

Mika Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv

26 oktober 2018

”Tiden väntar inte på någon” är verkligen sant nu när ni är inne i en period där saker rör sig mycket snabbt framåt. Ni kanske inte ser det från ert perspektiv men var säkra på att sedan den Nya Åldern började har saker ökat farten, trots illuminatis förseningstaktik. Deras förmåga att diktera händelsers utgång har tagits ifrån dem, och det började på sent 1980-tal när de gjorde upp planer på att förstöra Jorden. Sedan den tiden har Ljusets Styrkor framgångsrikt motverkat deras försök att dölja sanningen och hålla tillbaka era framsteg. Gamla problem blir sakta men säkert lösta och det har blivit ordentligt stadfäst att ytterligare ett världskrig inte kommer att tillåtas, inte under några som helst omständigheter. Ljusets Styrkor har verkligen varit så framgångsrika att det finns en växande rörelse för Fred på Jorden. Eran med Diktatorer som leder länder är nästan slut, och när den sista tagits bort kan planer för fredlig samexistens föras framåt över hela världen. Fortfarande återstår verkligen mycket arbete, men när vägen är banad kommer saker plötsligt att börja rulla på.

Förståeligt nog har ni ingen riktig uppfattning om vad som sker bakom kulisserna, och som vi tidigare påpekat, föreligger det ett behov av sekretess för att förhindra inblandning från negativa källor. Det är inte bara Blå Fågel Alliansen som finns på plats för att skydda Jorden och dess folk, det finns tusentals skepp som väntar på möjligheten att avmaskera och visa sig för er. Broderskapet för Rymdvarelser väntar på fred på Jorden så att de öppet han besöka er och utbyta idéer som hjälp i era förberedelser att bli Galaktiska Varelser. Ingenting kan förhindra Händelsen som kommer att äga rum när vibrationerna har nått den nödvändiga upplyftandenivån.

Ni går in i en period när temperaturen på Jorden gradvis ökar, men det är ett preludium till en annan världsomspännande förändring då processen kastas om och en Mini Istid börjar. Det blir inte något unikt skeende och har tidigare skett i ert förflutna. Det är dock något som redan diskuteras av ett fåtal av era vetenskapsmän. Ni får gott om tid för att förbereda er för en sådan förändring, så att ni kan klara av sådant som är av en extrem natur. Historiskt har dessa förändringar alltid inträffat på Jorden och är uppenbara i spår i jordlagren. Ni har levt genom dem förut, så på ett sätt är de inte nya för er.

Vi har länge förutsagt den nuvarande perioden av förändringar som resultat av att ni passerat markören. Era problem är oundvikliga sett till vad ni gjort de senaste hundra åren, och kan inte rensas bort eller förändras över natt. Det kan vara mycket krävande då ansträngningar görs för att göra förändringarna med ett minimum av olägenhet. Ni kommer alla att behöva göra uppoffringar för att låta det nya ersätta det gamla, men det är ingen lätt uppgift då det görs motstånd från dem som vägrar acceptera förändring. Emellertid är förändringarna redan i rörelse och kan inte hindras att manifestera. Det finns mycket som kan göras för att göra era liv mycket lättare och för att etablera en varaktig fred på Jorden.

Huvudkravet på Ljusarbetare i denna tid är att förbli fokuserade på framtiden och att inte distraheras av andra skeenden. Observera gärna dessa skeenden, men bli inte känslomässigt engagerade i sådana som är av negativ karaktär. De Mörka har så att säga sin sista ”släng” på Jorden, och mycket karma bearbetas fortfarande då de inte avser att vända sig till Ljuset. Som ni vet vid det här laget, kan de inte fortsätta mycket längre i er nuvarande dimension då vibrationerna blir för kraftfulla för dem. Deras framtid är att bli kvar på denna Jord, medan de som framskrider med Ljuset kommer att fortsätta till den nya Jorden. För dessa blir det en uppenbarelse och en underbar hemkomst när gamla vänner och familj träffas igen.

Ni är stora Varelser som precis börjar inse er sanna potential, och då de gamla vibrationerna tynar bort, kommer ni att befinna er i bekant territorium där harmoni och balans finns på dagordningen. Det kommer att bli en välförtjänt befrielse från den gamla dimensionen av dualitet, ändå har ni genom era upplevelser i den blivit motståndskraftiga, och kan konfrontera dem som utgör fara för era liv. Era vibrationer är så höga att själva er närvaro kan lugna dem som är oroliga och oförutsägbara i sina handlingar. Det kräver övning och uthållighet att uppnå det, men med beslutsamhet kan ni hålla ert eget oavsett vad som händer omkring er. Bonusen är att ni kommer att må bättre av det, och hjälpa andra genom ert exempel.

Kära ni, ni är beskyddade och vägledda av era Guider, och på en högre nivå har ni ert Högre Själv som väntar på erkännande. När ni väl kan ”tala” med denna länk kommer ni att se att livet går smidigare. Ni har en alltid närvarande vän som ni borde tala med regelbundet, så att det blir ett band mellan er. Ert Högre Själv är, som titeln antyder, en del av er som övervakar era liv och alltid försöker hjälpa er i enlighet med er livsplan. Ni har också andra hjälpare och då ni framskrider andligt kommer ni att lära er om dem och hur de arbetar för er. Om ni inte redan är medvetna om det, kommer ni att bli ganska överraskade över den enorma grad av hjälp och vägledning ni får.

Det är först nu som Anden har givits tillstånd att expandera er kunskap om Själv, och ni kommer att fortsätta lära er mer då ni framskrider. Arrangemanget är mycket större än ni kan föreställa er, och ni har så mycket hjälp och beskydd från de som reser med er. Emellertid, det kommer tillfällen när ni skapat en situation där det finns ett resultat som ni måste uppleva. Det är så ni lär er och utvecklas och det finns ingen bättre plats än Jorden att uppleva konsekvenserna av era handlingar på. Förstå att era Guider inte kan hjälpa er i sådana situationer, om de gjorde det skulle ni aldrig lära er av era misstag. Då ni framskrider kommer detta förhoppningsvis att sluta hända och ni får full kontroll.

Alla själar är lika älskade av Gud och det kommer aldrig att förändras, så ta inte åt er tanken på att Gud vill straffa dem som gör misstag. Gud är Bara Kärlek och oavsett hur långt ni faller, förändras inte er relation. Den Gud som bestraffar eller söker botgörelse är Människans uppfinning. Gud kommer att välkomna alla själar tillbaka, med öppna armar och kärlek.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fulländning. Det är verkligen behövligt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...