Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 5 juli, 2019

Ärkeängel Mikael

Via Natalie Glasson

”Väck upp din Änglakropp av Kärlek”

5 juli, 2019

Jag är Mikael Ärkeängeln; jag räcker nu fram mina välsignelser och min kärlek till er, ifrån djupen av min själ, tillåt er själv ha friheten att bada i mitt ljus och den kärlek med vilken jag önskar omfamna er. Jag Ärkeängel Mikael, är änglarnas representant för den första ljusstrålen som håller Skaparens vilja och gudomliga plan, vid sidan av Ärkeängel Faith, min feminina aspekt. Ärkeängel Faith närvarar när jag tar kontakt med er och ni kanske vill be att hennes energier ska blanda sig med era egna och hjälpa er att med att framhäva er inre tillit till er själv samt allt som utgör Skaparen. Ärkeängel Faith väntar på att få hjälpa er och förmedlar alltid den renaste kärleksvibrationen till er.

Vi finns här för att stötta er och villkorslöst älska er, vi agerar som representanter för Skaparens kärlek; vi håller och kanaliserar Skaparens kärlek av den högsta vibrationen och de renaste egenskaperna genom våra varelser till alla. Kärlek är den enda sanningen; allting annat är helt enkelt en illusion. När ni låter er själva bada i kärlekens renhet så låter ni er transformeras likt en fjäril till allt som er själs andlighet önskar att ni i er pågående livstid på Jorden ska uppnå och förkroppsliga. Vi erbjuder er vår kärlek som en hjälp för sanningen för att höja er och inspirera er till att inse att Skaparen ständigt finns närvarande inom er.

Kärlek är Skaparens essens; det är ändamålsenligt att kärlek ska stå i mänsklighetens och alla ljusarbetares fokus så att samtliga fullständigt kan få upptäcka och förenas med Skaparens essens. Kärleken är helande, transformerande och upplysande, den ställer er i linje med allt som ni behöver och allting som utgör Skaparen.

Tolv faser i er Änglakropp av Kärlek

Vårt mål är idag att harmonisera oss med er, förankra och aktivera de tolv integreringsfaser som möjliggör förkroppsligandet av er Änglakropp av Kärlek. De tolv integreringsfaserna symboliserar tolv egenskaper hos Skaparens vilka Änglariket genom sin existens förmedlar. Varje egenskap – när den aktiveras inom ert väsen – gör det möjligt för er att ytterligare inse, förkroppsliga och ge uttryck för er Änglakropp av Kärlek. De tolv faserna i er Änglakropp av Kärleksförkroppsligande är:

Renhet – Att uppmärksamma renheten och enkelheten i er vibration, varelse och Skaparen.

Förbindelse – att Se, förnimma och uppmärksamma Skaparens återspeglande i er själv, andra och allting.

Inre Kraft – Att ta bruk av styrkan och gudomligheten inom er för att agera, reagera och existera utifrån platsen för kärleksfull kraft inom er varelse, vilket skapar storslagenhet.

Frid – Att ta sig bortom illusionerna av tankar, kaos och osäkerhet för att uppmärksamma närvaron av lugn och harmoni inom er; en inre visshet om att allting är väl.

Healing – Återställandet av hela er varelse på samtliga nivåer till ert ursprungliga tillstånd av harmoni med Skaparen, med förkroppsligande samt uttryck.

Enhet – Er naturliga enighet med allt som Skaparen omfattar, en känsla av likställdhet, respekt och harmoni med er själv, mellan er och alla, samt er och Skaparen.

Tillit – En osviklig visshet och intuition inom er som ständigt på ett ändamålsenligt sätt vägleder er för att med lätthet navigera ert liv och er andliga evolution.

Glädje – En känsla av eufori och lycka som föds inuti er gestalt, ofta utifrån en gemenskap och harmoni med allt som ni är i egenskap av Skaparen.

Expansion – Viljan att ständigt ta er bortom era begränsningar samt livets illusioner för att fokusera på den sanning som uppstår inifrån ert väsen och som den uttrycks för er från Skaparen.

Medvetenhet som Självet – Att uppmärksamma självet inte i egenskap av en individ, utan såsom hela Skaparens Universum.

Salighet – Euforin att finnas närvarande med Skaparen och att veta att Skaparen närvarar med er.

Villkorslös Kärlek – Osjälviskt ständigt uttryck för kärlek för sig själv och andra.

Ta er tiden att kontemplera över varje egenskap och fas, förstå hur entusiasmerande varje egenskap inom er varelse kommer att påverka ert liv och er andliga verklighet. Uppmärksamma hur vissa egenskaper mer än andra kan kännas förkroppsligade av er.

Syftet med att förankra och aktivera alla tolv faser och egenskaper i er Änglakropp av Kärlek är att balansera varje egenskap inom ert väsen. Därmed skapar ni en större jämvikt och harmonisering med er själv och Skaparen inom hela er varelse. Sålunda får ni uppleva er själv mer fullständigt såsom ett förkroppsligande av kärlek som existerar såsom en stråle av kärlek för er själv och andra på Jorden.

Väck upp de tolv Faserna i er Änglakropp av Kärlek

Jag, Ärkeängel Mikael, önskar dela med er en åkallan för att stötta er i att få uppleva ett uppvaknande och ett förkroppsligande av de tolv faserna i er Änglakropp av Kärlek och sålunda boosta er upplevelse och ert uttryck för villkorslös kärlek.

Uttala helt enkelt högt eller tyst:

’Jag åkallar Ärkeängel Mikael, Ärkeängel Faith och Änglarnas Rike att nu komma närmare mig. Stötta mig med att ta emot och med lätthet uppmärksamma era energier när de strömmar in i min varelse. Vänligen ladda hela min varelse med era närande och varsamma vibrationer av kärlek från Skaparen och Änglarna.

Nu tar jag varsamt emot, jag aktiverar inom mig och jag förkroppsligar egenskaperna av Renhet (andas djupt och ta emot), Förbindelse (andas djupt och ta emot), Inre Kraft (andas djupt och ta emot), Frid (andas djupt och ta emot), Healing (andas djupt och ta emot), Enhet (andas djupt och ta emot), Tillit (andas djupt och ta emot, Glädje (andas djupt och ta emot, Expansion (andas djupt och ta emot, Medvetenhet som Självet (andas djupt och ta emot), Salighet (andas djupt och ta emot), samt Villkorslös Kärlek (andas djupt och ta emot).

Jag tar emot egenskaperna och faserna av förkroppsligande från Änglakroppen av Kärlek. Låt dessa egenskaper vara framträdande i min verklighet, hjälpa mig på det mest positiva och saliga sättet medan de ändamålsenligt påverkar min andliga tillväxt. Tillåt mig uppleva integrationen av egenskaperna såsom en kropp av kärlek och även såsom Skaparens individuella egenskaper. Jag öppnar upp mig själv fullständigt för att nu få uppleva detta.

Jag upplever en fullständig sammansmältning av Änglakroppen av Kärlek från Änglarnas Rike med hela min varelse.

Jag upplever ett fullständigt uppvaknande och förkroppsligande av min Änglakropp av kärlek inifrån min essens, och jag låter kärleken pulsera genom hela min varelse. Jag är en stråle av kärlek, villkorslös kärlek.

Jag ber att ju mer kärlek jag absorberar och håller, desto mer kärlek håller Jorden för att framkalla en sann manifestation av kärlek för Moder Jord och mänskligheten.

Jag är de Tolv Faserna av min Änglakropp av Kärlek, låt detta nu ske.’

Att Fortsätta och att Ge energi till Ert Förkroppsligande av de Tolv Faserna av er Änglakropp av Kärlek

När ni väl har fullbordat denna åkallan så kan ni på morgonen helt enkelt kalla på Änglariket och be dem att under dagens lopp förankra den till er varelse och Jorden, för att de tolv faserna i er Änglakropp av Kärlek helt och hållet ska integreras. Genom denna integreringsprocess och ert arbete tillsammans med Änglariket kommer ni att bygga upp er egen kärlekskropp och börja förändra medvetandet och energivibrationen i hela er varelse till en kraftfull ren kärleksvibration, och sålunda göra det möjligt för er att existera i egenskap av Skaparen på Jorden.

Med djup uppskattning och Änglarnas egenskap av överflöd.

Ärkeängel Mikael och Änglariket.

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...