Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 juli 2019

Skifta från Egot till Högre Själv Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har varit intresserade av utvecklingen av ert medvetande under en tid och vi älskar verkligen när en eller flera av er gör ett gigantiskt steg framåt med att veta vem ni verkligen är. Detta är i huvudsak vad evolutionen av ert medvetande är. Det handlar om att gå utöver bara överlevnad. Det handlar om att se er själva som mer än bara individer i kroppar och på senare tid har vi märkt fler individer som finner denna mening inom sig, vilket givetvis leder till en uppvaknande upplevelse vars like aldrig kommer att hända igen.

Ni kan bara göra detta gigantiska språng en gång och när ni gör det enorma språnget i att veta vem ni egentligen är, är det enda som kvarstår att avlägsna alla aspekter, alla övertygelser och till och med de beteenden som säger er att ni inte är den ni verkligen är. Det här är den punkt på vilken varelser som oss själva kan komma in och ge er några idéer om hur man ska göra för att flytta från den egoistiska själsförmågan för att känna er själva som ert Högre jag.

En av huvudingredienserna i denna process är att släppa dömande. Ni släpper dömande genom att iaktta det först och sedan försiktigt släppa den dömande tanken eller övertygelsen. Och ja det är bara så enkelt. Därefter vill ni sträva efter förlåtelse. De som har skadat er på något sätt eller som ni har sett skada andra på något sätt är de ni behöver förlåta för att verkligen bli ert Högre jag. Den förlåtelsen ersätter förbittring, vilket är ett annat skikt som täcker er och avskräcker er från att veta vem ni verkligen är.

Och därefter vill ni aktivera medkänsla och ovillkorlig kärlek för alla varelser i er värld och bortom jorden. Det här är stora steg att ta, men när ni väl vet vilka ni verkligen är, så är detta de steg som ni kommer att ta här näst. Ni kan lika väl ta dem medvetet och när ni gör det blir allting en handling av tjänande. Även om ni bara sitter ensam i ert hem och erbjuder förlåtelse till någon som kanske inte ens lever, är ni i tjänst för alla på jorden. Ni leder vägen. Ni visar hur det görs.

Och resten av mänskligheten kommer att följa er, så småningom. Under tiden behöver ni bara fortsätta att utöva det ni vet är sant vilket är att ni är Källans Energi Varelser. Ni är ovillkorlig kärlek i köttet och när ni börjar tänka, tala och agera som sådan hjälper ni till att skapa skiftet i medvetandet. Det gör ni genom att visa alla andra hur det görs.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...