Uppstigna Mästare Kuthumi & Lady Claire via Kamala Everett och Sharon Rose, 9 juli 2017

 

Ascended Masters Mystery School (channeled information)

Leva Bortom Övertygelser

 

Del 1 ~~ Juli 2017

En del av ditt utträde från den begränsade tredimensionella världen innebär att du lämnar bakom dig alla de minnen som har spelat en alltför betydande roll för att definiera både dig och världen runt omkring dig. Dessa minnen och alla de trossystem som skapades kring dem bildade så småningom grunden för din mänskliga identitet som har maskerat din sanna identitet, som ett unikt uttryck för den förkroppsligade Gudsnärvaro i tusentals år. Nu är det dags att flytta ut från att ge dina minnen och dina övertygelser otillbörlig betydelse.
~ Uppstigna Mästare Kuthumi & Lady Claire

Du uppmanas att leva och lära dig på helt nya sätt som aldrig kommer att bero på vad ditt ego tror att det vet, baserat på dina minnen, dina övertygelser eller något av de gamla begränsande sätten du lärde dig att få tillgång till och spela in information från. Du uppmanas nu att lära dig nya sätt att koppla in på vad som behövs i varje ögonblick – sätt som du har använt i tidigare Gyllene Åldrar, vilka inte involverar din sökning efter information som du har lagrat i dina minnen eller i ditt begränsade sinnes ego.

Ni är alla i färd med att bli utbildade av er egen Gudsnärvaro och era andliga övervakare för att utforska den mångdimensionella information som har lagrats i det lysande tillståndet i ert gamla, pre-separations-DNA. Dessa strängar öppnas nu för att ge er en mycket större tillgång till all information som nu kan hjälpa er att övergå till den femte dimensionen.

Ju mer du får tillgång till den multidimensionella informationen i ditt DNA och från det oändliga sinne du delar med Skaparen, ju tidigare kommer du att släppas från att behöva källinformation från antingen din tro eller dina minnen. Ingen av dessa källor kan faktiskt ge dig de expansiva, obegränsade områdena med information du behöver för att leva i den femte dimensionen.

Dina minnen, och de övertygelser som har följt dem, skapade så småningom grunden för din falska identitet. En identitet som egentligen bara kan erkännas av dina tredimensionella sinnen eftersom allt är baserat på den falska tron ​​att du helt enkelt är en kropp som lever i en fysisk värld. De som kände att de måste styra mänskligheten skapade så småningom paradigmer som återspeglade dogmer som i själva verket endast var projektioner av deras egna ideal, åsikter och begränsande uppfattningar. Dessa dogmer grundades uteslutande på deras falska övertygelser, uppfattningar och deras egoskapade ideal.

Det är denna typ av tänkande som vi nu uppmanar dig att värdera och släppa och det här kommer bara när du verkligen är redo och villig att slå dig samman med din egen Gudsnärvaro och att acceptera din sanna identitet som en obegränsad varelse som har tillgång till Jordens kristallina DNA, som är kopplat till de många universum.

Du är så mycket mer än en kropp som klamrar sig fast vid en identitet som du uppfann för att känna dig trygg och kopplad till ett större syfte än att bara överleva i en hård värld. Ändå förstår du att ditt verkliga syfte är att belysa Guds närvaro och uppmuntra andra att komma ihåg vilka de verkligen är så att så många som möjligt kan frigöra sina falska identiteter och deras ohälsosamma, icke stödjande minnen.

Må alla i din värld komma ihåg sin sanna identitet samtidigt som de är djupt överens om att fortsätta att släppa allt de någonsin trodde att de var, så de nu är beredda att acceptera och slås samman med sitt kristallina DNA, vilket redan är en oskiljaktig del av deras Gudsnärvaro. Ju mer du samtycker till att göra detta, desto mer kommer du att finna dig själv att bli inbjuden till nya sätt att leva, älska, tänka och känna. Din själ har länge uppmanat dig att släppa ditt gamla jag så att du helt kan slås samman med din Närvaro och känna det som ditt enda SÄKRA JAG.

De flesta av er vet på er själsnivå att ni har haft alla erfarenheter i den begränsade 3: e dimensionen som ni behöver för att helt övergå till den obegränsade 5: e dimensionen. För att göra detta till er verklighet måste ni åstunda denna uppstigning med hela ert hjärta, sinne och själ och nu låta er egen Gudsnärvaro vara er guide.

Den kodade information som är en del av ditt expanderade kristallina DNA kommer att komma till dig när du specifikt frågar efter det, älskvärt tar emot det och sedan tackar djupt för vad du har fått. Detta kommer då att öppna dörrarna för din förmåga att leva på jorden som ett 5: e dimensionellt sändebud, vilket skapar Himlen på Jorden.

http://walktheearthasalivingmaster.com/PMM.htm

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...