Ärkeängeln Michael via Celia Fenn, 10 oktober

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael via Celia Fenn, 10 oktober

Ärkeängeln Michael via Celia Fenn: Dansa med Diamant Stjärnans Eld: The 10/10 och 11/11 Portaler och En Ny Början

 

Kära, Ni lever i intensiva och kraftfulla tider. Vid denna tidpunkt, Diamant Ljus och Diamant Koder aktiverar er Jord med en eldig form av Diamant Ljus, som vi kallar Diamant Stjärnans Eld.

 

Vad är Diamant Stjärnans Eld?

Det är innehållet i er Själs Kosmiska Väsen och Kreativitets Energi. Ni kan också kalla det ”Själs Elden”, eftersom det är en kraftfull elektrisk elds energi, som aktiverar den kosmiska önskan att dansa i ljuset av den Kreativa Processen. Det är vad vi kan kalla ”Ängla Eld” och det är där Själen erkänner sitt Gudomliga Väsen och accepterar Änglalik Stjärn Eld till sin Fysiska Gestaltning.

Det är ett Ljus och en Eld som brinner i det Kosmiska Hjärtat med ett rent vitt ljus. Och det är också Ljuset och Elden som brinner i era hjärtan och i era själar när ni går in i er Nya Verklighet.

Kära, många av er känner Diamant Stjärnans Eld, som dansar längs era Ljus Kropps Meridianer och genom era Fysiska Kroppar via nervsystemet och djupt in i cellmatrisen. Här dansar den med att aktivera ert DNA:s nya former och nya mönster.

Det är verkligen en tid då den Gudomliga Kreativa Intelligensen sänder Diamant Eld att bränna bort det som är gammalt och skapar vad som ska komma. Det är en tid att vara medveten om Diamant Stjärnans Eld, som flyter in i kroppen och är integrerad i er Ljus Kropp / Fysiska Kropp. Det är en tid att överlämna er till Magi och Dans och helt enkelt låta den Heliga Kreativa Kraften att skapa och manifesteras, som det Nya skapas.

 

10/10 och 11/11 Portalerna och ”Tändningen” av Diamant Stjärnans Eld

Kära, det finns två kraftfulla ögonblick, som snart kommer när Själs Elden kommer att aktiveras i er och på Jorden. Dessa är Tidsportaler, som vi kallar 10/10 och 11/11.

10/10 sker den 10 oktober och den bär energin av den Nya Början, som är 1/1/9 Tidsportal. Den dubbla 1 energin innebär en ny början, medan nio är i resonans med Mäster energin och Slutförande. Ni slutför verkligen er förvandling och bemästrar den Nya Energin, så att ni kan börja en ny cykel av tid och skapande i den Nya Verkligheten.

På denna dag, och efter denna tidpunkt, kommer ni att känna av ökningen av hur Diamant Elden rör sig genom kroppen och genom ert liv. Det är klokt att helt enkelt låta Diamant Elden att följa sin egen kreativa intelligens och se vad den kommer att skapa. Försök inte att kontrollera resultatet. Bara dröm och önska och låt Diamant Elden bära dessa drömmar och önskningar in i manifestation.

Den andra Tids Portalen den 11 november kommer att bli en mycket kraftfull övergång. Den 11/11 Portalen är en ”Mäster Aktiverings” portal och dess kraft 11/11/9, som är 2/2/9, aktiverar både kraften i Mäster Numren 11 och 13 och den Gudomliga Feminina visdomen 2 tillsammans med Mäster och Slutförande. Vid denna punkt förkroppsligar Diamant Stjärnans Eld den Gudomliga Feminina energin, vilket innebär att det kraftiga flödet av Stjärn / Själs Eld aktiveras genom tallkottkörteln och in i höger / vänster hjärnhalva i er egen ”bägare” av ”Kristall” Skallen och överförs sedan till kroppen via Hjärt Centret.

Detta kommer att bli en mycket intensiv aktivering och endast de som är fysiskt ”redo” kommer att tillåtas att göra detta genom deras Högre Jag. Det kräver att Höger och Vänster Hjärnhalva är i harmoni och balans och att Stjärn Elden kan föras ner genom ryggraden, hjärtat och ner i jorden via Jordens Stjärn Chakra, där den förenar sig med Jordens Eld i Jordens Hjärta.

Här kommer Diamant Stjärnans Eld att samlas i Jordens Hjärta och kommer att hjälpa till att ge kraft åt en Ny Matris för den Nya Jorden.

Så Kära, när ni drömmer era drömmar om ett nytt liv och en ny verklighet, drömmer ni också skapandet av en Ny Jord och En Ny Verklighet för Alla i ett Högre Medvetande.

 

Diamant Medvetande och den Nya Verklighetens Ljus Bärare

Vid denna tid av förändring och omvandling, kommer det att finnas tre typer av människor på jorden: de som fortfarande ”sover” i den gamla energimedvetenheten, de som är i uppvaknande processen och de som har förkroppsligad sitt Mästerskap och blir Bärare av Diamant Eldens Medvetande.

De som fortfarande försöker att leva livet i den gamla 3D-modell av dualitet och konflikt, kan betecknas som ”sovande”. De är vänster hjärnhalva och ”rationella” tänkare, som fortfarande är verksamma i linjära tidslinjer och ofta fastnar i prefabricerade versioner av verkligheten. De har ännu inte höjt sin medvetenhet till en medvetenhet om ett annat sätt att vara och en annan modell för anslutning och interaktion. Att vara ”sovande” i den gamla energin och ändå finnas i en femte dimensionell värld gör livet mycket svårt för sådana människor. För dem, verkar de djupa omvandlingsprocesserna hotfulla och kaotiska och de gensvarar ofta genom att bli mer aggressiva och mer konfronterande, skapa mer kaos, förvirring och ångest. De känner effekterna av Diamant Stjärnans Eld runt omkring sig, men kan inte utnyttja den eller flyta med sin egen kreativa potential.

Den andra gruppen är de som befinner sig i ”uppvaknande” processen och har kommit till insikt att det finns ett annat sätt att leva och att ett Nytt Paradigm håller på att födas på Jorden. De har rört sig bortom konflikt, dualitet, maktspel i den växande och nya medvetenheten om Kärlek och Enhets Medvetande. De söker, lär och letar efter stöd, när de utvecklar sin nya medvetenhet och aktivera sina ljuskroppar, så att de kan integrera och skapa med Diamant Stjärnans Eld.

Den tredje gruppen är de som har Bemästrat den Nya Energin och är i färd med att integrera och förkroppsliga Diamant Stjärnans Eld och leva i Diamant Medvetande. De har möjlighet att integrera och balansera Höger och Vänster hjärnhalvornas sätt att vara och agera utifrån sina Hjärtan och från Kärlek och Medkänsla. De flödar av Diamant Stjärnans Elds kreativa energi och kan skapa sin egna Tids Spiraler, när de ger uttryck för och skapar sina egna versioner av den Nya Verkligheten. De har integrerat Själ, Ande och Kropp i ett enda enhetligt uttryck för Gudomlig Kärlek på Jorden!

Kära, vi kan också här nämna, Diamant barnen, dessa magnifika varelser av Diamant Ljus, som har kommer till planeten sedan slutet av 2012. Dessa strålande själar föds med frekvensen av Diamant Stjärnans Eld, var de än är förankrar de Diamant Stjärnans Eld i sina själar och skapar möjligheter för dem runt omkring dem att öppna för detta nya flöde av Skapande Ljus.

Så Kära, man kan vid denna tid se att mänskligheten verkligen är i rörelse och flöde, när skiften och förändringar aktiveras djupt inne i Allas medvetande på Jorden. När ni interagerar med människor på en daglig basis, är det alltid bra att komma ihåg att alla inte är på samma nivå av medvetande. Om ni har nått den nivå av dem som förkroppsligar Diamant Ljus, då vet ni att ni sänder och förankrar ljuset var ni än är.

 

Hur kan man känna när ni Integrerar Diamant Stjärnans Eld?

När ni integrerar denna kraftfulla Diamant Stjärnans Eld, kommer ni att känna processen i hela kroppen. Er fysiska varelse absorbera mer och mer högfrekvent ljusenergi och vibrerar på allt högre frekvenser. Detta kommer inledningsvis att orsaka känslor av intensiv utmattning, som om ni bara vill sova hela tiden. I själva verket, Älskade, ni kan behöva vila ofta och ta hand om er fysiska kropp, som integrerar dessa brinnande energier.

Ni kan även ha ”brännande” förnimmelser i kroppen, särskilt i matsmältningssystemet och ni kan behöva ändra er kost till mycket mjuk och alkaliska livsmedel för en tid för att ge er kropp möjlighet att fokusera sin energi på övergångarna. Ni kan också känna smärta i kroppen när den högfrekventa energin kan skapa inflammationer och kan irritera områden av gamla skador eller svaghet i kroppen. Var noga med att dricka vatten när ni behöver, för att spola ut gifter och ”kyla av” systemet som kan bli ”överhettat” av processerna för ljuskroppen och fysisk integration.

Tillsammans med dessa känslor, kan ni också uppleva en känsla av ”oro” och främlingskap i kroppen. Det kan kännas, som om elektriska strömmar löper genom kroppen, för detta är i själva verket vad det är. Det högfrekventa ljuset använder ert nervsystem att strömma genom den fysiska kroppen och få tillgång till den fysiska matrisen. Detta kan få er att ibland känna er nervösa och ängsliga eller ni får svårt att ”stänga av” och somna. Eller ni kan vakna upp efter några timmar och känna er stressade. Eller ni kanske har konstiga drömmar när ert undermedvetna försöker förklara och integrera dessa processer.

I ert dagliga liv, kan ni ibland känna er desorienterad och förvirrade och ni kan glömma saker och ”förlorar” tid. Detta beror på att, i datortermer, hårddisken omformateras och en del ”information” förloras. Var bara medveten om att när processen är klar kommer ni åter att kunna fungera klart igen.

Ni kan också känna er ”frånkopplad” från verkligheten och från andra. Detta beror på att ni är det! Ni ges den magnifika möjligheten att återskapa både ert eget liv och verklighet och Jordens. Genom att drömma, skapa och hålla Diamant Elden i er egen varelse, arbetar ni med jordningen av detta kraftfulla nya ljus. Försök inte att ”återansluta” er, fokusera i stället på att skapa nytt och låt dem, som är mer i linje med ert nya Ljus och Frekvens att hitta er!

 

Att arbeta med Diamant Stjärnans Eld i integrationsprocessen

Det bästa och mest positiva sättet att arbeta med Diamant Stjärnans Eld är att engagera er i aktiviteter och processer, som gör att ni kan vara kreativa och få tillgång till er Själs och Andes kraft och visdom.

Genom att använda er Kreativitet kan ni också aktivera Högra Hjärnhalvan av ert väsen, vilket innebär att ni kommer att arbeta för att skapa balans mellan Höger / Vänster hjärnhalva som ger möjlighet till att ”bägaren” för Diamant Stjärnans Elds Ljus kan tas emot och sändas.

Kreativitet kan uttryckas i många former beroende på individuella önskemål.

Kanske det enklaste sättet att börja är att arbeta med er egen Själs Journal, genom att skriva ner era dagliga känslor, erfarenheter och visdom genom ord, poesi eller bilder som ni själv skapar.

Det är också en bra idé att samlas i grupper för att uttrycka er kreativa själs väsen genom musik, mantra, sång, dans, eller former av visuellt och konstnärligt skapande. Att vara i en grupp människor med liknande frekvens och resonans hjälper er att balansera och aktivera era egna kreativa flöden.

Efter ett tag, när ni arbetar med er stigande kreativitet, kommer ni att börja se sambandet mellan kreativitet och skapandet av ert liv och verklighet, när ni drömmer och väljer färger, ljud och smaker av era egna skapelser.

Vilket magnifikt äventyr detta kommer att bli, när ni väljer och uttrycker Färger och Toner av er Själ och Ande och bidrar till Skapandet av den Nya Verkligheten.

 

 

Du gillar kanske också...