Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 29 november 2019

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 29 november 2019

 

29 november 2019, starquestmastery.com

https://tinyurl.com/yxxvlwcl

Älskade mästare, en underbar tid har kommit, en tid som vi länge har väntat på. Ja, du har också väntat på ankomsten av denna välsignade händelse även om du inte visste vad det var. Fokus i många tusentals år har varit på Gud som Fadern, och ni har försökt förkroppsliga hans dominerande dygder och attribut: kraft, vilja, visdom, sanning och värde.

Nu är det dags för Gudinnan, Er Moder Gud, att utstråla fullheten av hennes kärlek, medkänsla, kreativitet och visdom i hela detta Sub-Universum. Varje Fasett av Skapelsen berörs och påverkas av denna fantastiska gåva.

Lika säkert som när du kom ut i världen från värmen i din moders skötes vagga, sprängde vi alla ut som Ande från vår Gudomliga Moder Guds livmoder. Från vår Fader Guds Gudomliga Sinnesessens kom Fröatomer av Skapelsens Vita Eld, som strålades fram till hjärtcentrum/kärnan – den Kosmiska Livmodern – i vår Moder Guds väsen. Sedan strålades vi ut genom deras förenade önskan till individualiserat medvetande – andliga uttryck av så stor och komplex variation, att det är utan förståelse.

Vi har förklarat för er, under dessa många senaste åren, hur Strålarna i det kosmiska medvetandet har förändrat färger såväl som frekvenser under varje Rotras och Sub-Rotras Era ~ hur de har ökat eller minskat i kraft beroende på den nya Gudomliga Planen, vad som behövdes vid den tiden, eller vad som skulle upplevas och integreras i en viss era av mänsklighetens passage genom de många Tidsåldrarna.

Ni har också hört talas om den Gyllene Strålen, som representerar och bär utstrålningen, dygderna och attributen av vår Fader Gud, och om Silverstrålen, som utstrålar vår Moder Guds reflekterande dygder. Vi säger er nu, denna Silverstråle är bara en liten Fasett av hennes fantastiska kraft och utstrålning.

Den nya energi som nu strömmar ner på Jorden och mänskligheten har kallats Platina-strålen, Diamantstrålen och den Kristallina strålen, men oavsett vad ni kallar den, kan den inte beskriva storheten i denna mirakulösa gåva som ges till hela Skapelsen.

Det är minnet om din Moder Guds perfekta kärlek, beskriven av de forntida som den ”Helige Ande”, som ni har längtat efter och sökt i alla dessa tidsåldrar, dyrbara ni. En plats i ditt hjärtcentrum har värkt; en plats som inte kunde fyllas av något eller någon i det fysiska uttrycket.

Det är dags att den platsen ska fyllas till överflöd med hennes ovillkorliga kärlek, medkänsla, styrka och renhet. Allt du behöver göra är att ta bort isoleringen från hela ditt hjärta/din Själskammare – ditt Heliga Hjärta – och låta hennes utstrålning komma in.

Jag hör viskningarna i era sinnen, älskade, ”Men är jag värdig?” Vi säger till var och en av er, ja, du är värdig – inga reservationer, inga undantag. Ja, de Universella Lagarna verkställs här som i allt, lagar som avgör genom era vibrationsfrekvenser hur mycket av denna energi ni kommer att kunna integrera.

Men utan undantag är den tillgänglig för alla, och så småningom kommer en Fröatom av Vit Eld av denna speciella kärleksdryck att antändas inom varje hjärta, och i varje hörn och Fasett av Skapelsen. Det kan inte vara annorlunda, för den har alltid funnits där; emellertid minskade den i utstrålning varje gång ni sjönk djupare i tätheten av de materiella planens medvetande.

Ni förstår, det är dags för återförening på alla nivåer, från det högsta till det lägsta; därför kommer Moderskaparens attribut, aspekter och dygder att vara den dominerande kraften i detta Sub-Universum tills en balans mellan er gudomliga maskulina och feminina Natur återigen uppnås.

Ert DNA är kodat med Gudomlig kärlek, medkänsla och kreativitet, såväl som styrkan, kraften och viljan att skapa, vilket överfördes till alla kännande Varelser av våra andliga föräldrar. Detta är en viktig komponent för att uppnå Enhetsmedvetande igen.

Vi har fokuserat på och försökt förklara varför så många av er upplever nöd, obehag och osäkerhet, och ändå, vid andra tillfällen en känsla av stor glädje, förundran och förväntningar väl upp inifrån. Vissa kallar det Ljusarbetar-syndromet, och detta är en lämplig titel. Här igen kan ni inte ens börja förstå vad som händer med er och er Jord, såväl som detta Sub-Universum och hela Universum.

Du muterar när dina DNA-strängar är obundna och aktiverade, och din hjärna förädlas långsamt och uppgraderas. Du ansluter dig också igen till din kosmiska härstamning när du rör dig längs tidens härvor, tillbaka till den tid då du separerade dig från din Femtedimensionella Heliga Triad och började din resa till tätheten i den Fjärde/Tredjedimensionella världen av materia.

Föreställ dig den Ljuskolonn som din ryggrad har blivit, eller blir, och se den röra sig ned i den kristallina kärnan av Jorden. Observera sedan den utvidgade känslan du känner när den sträcker sig ut ur ditt kronchakra tills den ansluter till din Femtedimensionella Heliga Triad. Föreställ dig nu andra mindre strålar som projiceras ut horisontellt från din Ljuskolonn när de berör och smälter samman med enskilda Själar i fysisk form – din Själ/Stjärn-familj här på Jorden med dig.

Dessa energiprojektioner är inte desamma som de du sträckte ut till andra i det förflutna i det Tredjedimensionella uttrycket. Dessa projektioner var bilagor som var avsedda att kontrollera, besitta eller stråla ut energi. Ljusstrålarna som du nu projicerar bär på dygderna av ovillkorlig kärlek och enhet.

Titta på de strålar av energi du har projicerat, som är en del av dig och den utstrålning du återtar, när de kommer i kontakt med din Själsfamilj i de högre områdena, såväl som med mästarna, änglarna och de som du har en stor affinitet till. Ja, se din Ljusstråle ansluta och smälta samman med min energi och med den från de andra älskade ärkeänglarna, liksom de i varje stort Väsen du känner och känner igen, och till och med några som du inte kommer ihåg.

Tiden kommer när du kommer att vara redo att sammansmälta, i fullt medvetande, till hjärtcentrat av vår Fader/Moder Gud inom detta Sub-Universum. Detta kommer att inträffa i en avlägsen framtid, men vi försäkrar er att det kommer att hända. För nu låt er vänja er vid idén att ni blir flerdimensionella Ljusväsen

Du projicerar din essens, den unika Varelsen du har blivit, till riket i de högre inre Dimensionerna och ut i solsystemet och galaxen. Du följer din egen individuella väg hemåt – reser tillbaka genom det förflutna mot din lysande framtid.

Älskade ni, när någon talar om en kommande eller förutsagd händelse på ett negativt sätt, varför inte ge dem en annan utsiktspunkt, en annan möjlighet eller sannolik framtid? Be dem att hjälpa oss att manifestera det högsta resultatet så att ni kan uppleva denna övergång till ljuset med glädje, lätthet och nåd.

Det är en tid med gyllene möjligheter – missa inte gåvorna som erbjuds dig. Vet att jag är med dig när du expanderar till Ljuset och återvinner din rättmätiga plats som ett älskat barn av vår Moder/Fader Gud.

~ Jag är Ärkeängel Mikael.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...