Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag,4 september 2020

 

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag

den 4 september 2020

 

För alla som hoppas att saker och ting på Jorden ska återgå till det normala så som de varit, så är detta en dyster förhoppning; emedan en viss del av normalitet kommer att återkomma, så är faktum att många förändringar kommer att bestå för evigt. Det kommer att förefalla kaotiskt, men i och med att saker och ting lugnar ner sig så får man inse att allt som sker leder till nödvändiga förändringar. Evolutionen måste fortgå så att framsteg ska kunna göras, vilka förbereder själarna för ett nytt paradigm. Ni kan inte bara bli stillastående, fastän det måste sägas att ert behov av att ta ett evolutionssprång beror på att ni avsiktligen har hållits tillbaka av de Mörka.

Nu när ni har trätt in i en högre vibration är förändringarna oundvikliga, men alla är för det godas skull. Vi har tidigare talat om för er att syftet med dem är att jobba i riktningen mot ett liv i små självförsörjande grupper, samt vad det anbelangar, vad ni nu ser såsom hinder för detta uppnående så kommer dessa sakta att övervinnas. Vi nämner ofta ”fri energi” och det är väsentligt om ni ska skapa självständiga självförsörjande grupper. Den är på väg och den kommer att komma, eftersom detta inte ligger så långt i framtiden som ni tror. Det kommer att förekomma motstånd från de stora konglomeraten, men sådana förändringar är oundvikliga.

Det är inte bra att blicka bakåt på det som varit och hoppas på att det fortfarande hade stannat kvar, eftersom framstegen är oundvikliga och borde välkomnas. Känn er försäkrade om att ni får ta emot hjälp, när ni väl tar beslutet att inrätta er själva i den Nya Tidsåldern. Detta är er naturliga väg i evolutionen och vårt inflytande säkerställer att rätta beslut kommer att fattas. Vi skyndar oss att tillägga att vi inte tvingar förändringarna på er, men tidvis behövs större förändringar för att hjälpa till med att få er att ta er i rätt riktning. Ni kommer oundvikligen att märka att det alltid finns själar som har inkarnerat specifikt för att hjälpa er igenom de här speciella tidsperioderna.

Problemet med de tusentals migranter som dyker upp i de mer stabila länderna och letar efter barmhärtighet och hjälp tilltar, och detta är en test av er attityd och sympati för deras svåra situation. Mänskligheten har tillåtit så stora olikheter mellan dem som lever bekvämt, i motsats till dem som blir nedtryckta och illa behandlade. Det är inget under att de söker skydd och hjälp från dem som i jämförelse har ”bekväma liv”, men hur kommer ni att svara an? Världen som helhet kan rätt enkelt klara av flyktingarna som kommer till er, de är desperata för att få mänsklig vänlighet, men ändå är dörrarna endast tillräckligt breda för att släppa in ett fåtal och ofta förbittrar man sig även över dessa.

Vi måste ställa frågan till er hur ni skulle känna er i deras position, skulle ni förvänta er och hoppas på förståelse och sympati, samt hjälp för era behov? Inse att det krävs verkligt mod att lämna sitt land och det lilla man hade bakom sig, i vetskapen om att man inte har den blekaste aning om vilket slags mottagande man kommer att få. Det finns många, många kära själar som ger av sin tid för att hjälpa dem som är i desperat behov, men problemet har blivit så stort att det behövs en mer bestämd inställning gällande att ge hjälp till dem som söker en tillflyktsort och skydd från vedervärdiga förhållanden. Nyckelordet för den Nya Tidsåldern är ”sympati” och ibland finns inte mycket av den, men kanske när man reflekterar över den tragedi som vecklar ut sig, så kommer fler människors hjärtan att beröras.

När vi ändrar vår ton till en med stort hopp om framtiden, kan vi se att de yngre grupperna av människor alltmer börjar kräva valfrihet och yttrandefrihet, och till deras fördel är att de är förberedda att stå upp och ”slåss för” vad de tror på. I en demokrati borde man inte behöva ta till sådana nivåer för att få rättvisa. Men rättvisan kommer att råda och det dröjer inte alltför länge förrän ”valfrihet” blir det normala. Det är dags för ledarna som följer en sann väg till friheten att stiga fram i förgrunden och det kommer de att göra. Ni har trätt in i en ny era och de gamla sätten tjänar inte längre människornas behov. Er väg till frihet utgör vägvisaren och de som har den medvetenhet som behövs, kommer att följa den.

Livet på Moder Jord kommer att bli mer angenämt och tillfredsställande för alla, i och med att ’Landet av Överflöd’ blir er verklighet. Förändringarna som ska förverkliga det håller på att formas och kommer att säkerställa att det blir er verklighet. Därför ber vi er att tänka positivt och projicera era idéer om framtiden till etern och att hjälpa till med att få detta att bli till ett fönster till framtiden och vi upprepar att inget nu kan hindra detta från att manifesteras. Tacksamt nog har de Mörka förlorat sin makt att diktera vad som ska ske, eller att förhindra framstegen till den Nya Tidsåldern.

Ni är likt skådespelare på scenen som väntar på att få uttala era repliker, genom att få en situation ”på låtsas” bli verklighet. I verkligheten är ingenting verkligt, för det har framkallats enbart för att skapa ett scenario för er, för att ni ska få spela upp den roll som ni har fått er tilldelad att spela. Det ultimata målet är tillräckligt verkligt och det är att ge er en upplevelse som expanderar er vetskap och hjälper till i er evolution. Ni alla har levt så många liv i flera världar, vilka i vissa fall har varit så annorlunda än ert nuvarande liv. När varje liv har avlutats och en ny cykel har tagit vid, har ett beslut tagits gällande vad ni behöver från ert nästa liv, för att ni ska kunna fortsätta med er utveckling. Allting är planerat och det visste ni innan ni påbörjade ett nytt liv, då detaljerna normalt sett tillfälligt är dolda för er. Ni alla har gått igenom detta för att komma dit där ni nu befinner er och många av er har utvecklats så långt längs er väg att ni är redo för fullbordandet samt Uppstigningen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...