Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 31 december 2019

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 31 december 2019

 

31 december 2019, starquestmastery.com

https://tinyurl.com/uap9d6h

Älskade mästare, glöm aldrig, din närmaste och käraste vän borde vara du själv – ditt eget Själs-medvetande.

Inom ditt Heliga Hjärtcenter hittar du visdom, medkänsla, tålamod och viktigast av allt, obegränsad Helig Kärlek. Från början av den kreativa upplevelsen in i densitet har alla mänskliga livsformer utsatts för en pågående, kontinuerlig serie avslöjanden.

Ett nyfiket, undersökande sinne var en inbyggd, inre aspekt av människans natur. Jorden förbereder sig än en gång för en ny, mänsklig högre evolutionär art. Alla ni, som Stjärnfrön och världstjänare, är kodade med Minnesfröatomer vilket ger er en brinnande önskan att delta i manifestationen av denna otroliga framtidsdröm.

Ditt personliga mål är att bli en Självstyrd, Själsinspirerad entitet mitt i dagens kaos och oro i den Tredje-/Fjärdedimensionella verkligheten av i dag.

En ny gudomlig plan fylld med avancerade kreativa idéer bortom de vildaste drömmarna av till och med de mest lysande, avancerade sinnena i dag strålas ner via det kraftfulla Gudsmedvetandet till Jorden och mänskligheten från den Stora Centrala Solen i detta Subuniversum. En avancerad själ, som beträder den smala vägen till Uppstigning, måste lära sig att absorbera och integrera de tre stora Gudsstrålarna för den kommande Tidsåldern, Den Andliga Treenigheten, som består av: Gudomlig Vilja * Kärlek/intuition * intelligent, målmedveten handling.

Varför inte flytta in i mitten av spiralen av stigande medvetande, in i ögat av dualitet och polaritet, där allt är lugnt och fridfullt, fyllt med ren kosmisk livskraftsubstans, Adamantinpartiklar, som bara väntar på att bli formade till din vision om framtiden? Just i detta ögonblick, när du flyttar in i ditt Heliga Hjärtcenter, kan du uppleva den djupa kärleken och medkänslan hos vår Fader/Moder Gud och den Högsta Skaparen.

Acceptera denna oföränderliga sanning: du är en uppskattad son eller dotter på ett viktigt uppdrag. Ingenting du kan säga eller göra kan minska den kärleken. Det är dags att öppna hjärnans passager till de högre frekvenskoderna för din Översjäl/Högre Jag.

Alltför många av er bär fortfarande stora bördor från det förflutna. Fel som ni har gjort under denna livstid, och också många från tidigare konditionering och begravda minnen från smärtsamma händelser eller handlingar från alla era tidigare liv. Att hålla fast vid dessa minnen eller bära ojämlikhetens bördor tjänar er inte längre.

Det är dags för dig att låta oss hjälpa till att läka de smärtsamma minnen som lagrats i ditt fysiska kärl och aurafält – precis som vi rensar förvrängningarna av det Tredje/Fjärde-dimensionella, kollektiva medvetenhetsmönstret; och därigenom för tillbaka dessa dimensioner till deras ursprungligen utformade spektrum av dualitet.

Rädsla är en primitiv kamp eller flyktkänsla, som kommer att hindra utvidgningen av din medvetna medvetenhet. Det är dags att rensa och omprogrammera de grundläggande, instinktiva komponenterna i din lägre mänskliga natur.

Det är viktigt att du förstår, även om du inte längre kommer ihåg dina tidigare fel eller de tankar och gärningar som kastade dig ur balans, tills dessa negativa tankeformer erkänns och överförs, dessa energier finns fortfarande i din cellstruktur och väntar på att bli tillrättade och returnerade till harmoni inom.

Genom er medvetna medvetenhet, och genom att anpassa er vilja till ert Högre Jags vilja och vår Moder/Fader Guds vilja, rullas allt som inte är i harmoni med frekvenserna för de högre Fjärde/Femte dimensionerna upp inom för att läkas och återgå till harmonin i fredlig samexistens, glädje och kärleksfull avsikt. Detta är källan till så mycket av den inre oron, utmaningarna och testerna som ni, de Självmedvetna sökarna av Ljus, upplever.

Vi har betonat om och om igen att en av de största utmaningarna, men ändå en av de viktigaste uppgifterna som ska utföras för att kliva in på uppstigningsspiralen, är att upprätthålla en fokuserad medvetenhetspunkt inom ditt Solkraftscenter. Genom att göra det kommer du att hålla en öppen passage in i det Heliga Hjärtat – och därmed låta Skaparljuset flyta fritt till och från dig. Detta i sin tur hjälper dig att förbättra och fullkomna din unika vackra, harmoniska Själssång.

Under dessa underbara, men ändå påfrestande tider, ges du en fantastisk möjlighet att utnyttja det kosmiska biblioteket, som innehåller mysterierna i detta Subuniversum. Du, Stjärnfrö, blir gradvis utrustad för att utnyttja de heliga templen/Ljuspyramiderna där tidsåldrarnas universella lagar och visdomar lagras. Genom att göra det kommer du att lära dig att du kan nå vilken höjd som helst, överträffa alla hinder och din Uppstignings väg kommer med säkerhet att avslöjas.

Du har aldrig förlorat din gudomlighet eller din gudomliga intelligens. Den har bara varit i säkert förvar, i väntan på den tid då du återigen skulle vakna för att göra anspråk på din födslorätt som ett Gudomligt barn av vår Moder/Fader Gud.

Älskade, vi ber er att fokusera på er själva så att ni kan bli klara kärl för de raffinerade Ljusfrekvenserna. Du har förmågan att bli en kanal för Skaparljusets Adamantinpartiklar, vilka kommer att genomsyra ditt fysiska kärl och flyta ut i formens värld. Men du måste befria kraften av den Heliga Elden från ditt fysiska kärl, Kundalini-Elden lagrad i ditt Rotchakra, samtidigt som du drar fram en ny leverans via de stora Sjätte-Dimensionella Ljusstäderna.

Andningen är ledaren för denna vitala Livskraftsenergi. Du måste lära dig att använda och fullkomna den perfekta rytmen för Helig Andning. Gränslös Andning är en viktig del av omvandlingsprocessen. Under de senaste åren har vi lagt till fler viktiga delar till de avancerade teknikerna som du måste införliva för att utveckla och göra anspråk på Självbehärskning – viktig information som du ska integrera och sedan dela med dem på Vägen bakom dig.

Vi ber dig att föreställa dig den Violetta Flamman som strålar upp från under dina fötter och omsluter dig fullständigt i denna vitala energi av transmutation, som kommer att påskynda processen att omvandla allt orent ämne i och runt dig samt ge dig skydd från utifrån kommande negativa influenser.

När du utvecklas till en Andlig/Människa blir du kapabel till djupare tankar och komplexa begrepp. Du kommer också att utveckla en större kapacitet till djupare kärlek.

När du har integrerat vibrationsformeln för överflöd och accepterat den som din sanning, blir den en del av din Energetiska Signatur. Därefter kommer dessa frekvensmönster av överflöd att stråla fram, från de främre och bakre portalerna i ditt Solkraftscenter i en oändlighetssymbol och därigenom skapa ett konstant flöde av överflöd i alla goda saker.

Kom ihåg att för att manifestera din andliga vision måste du definiera vad du vill skapa och sedan tydligt föreställa dig det. Först och främst, som en medveten samskapare, bör du fokusera på att manifestera ett förfinat, utvecklat tillstånd av Varande och en harmonisk livskvalitet. Därför bör du söka ett överflöd av kärlek, glädje, frid, kreativitet, god hälsa, kompatibla tillfredsställande relationer, och så vidare.

Att försöka integrera Gudsmedvetandets egenskaper, attribut och dygder kommer att säkerställa framgång med att skapa alla de materiella föremål du behöver för att leva i komfort. Du lär dig att bli ett med det oändliga flödet av överflöd, när du genomkorsar de många nivåerna och Dimensionerna av Skapelsen. Ett av de viktigaste begreppen som du måste acceptera som din sanning är en kristallklar medvetenhet om att du är skaparen av verkligheten i vilken du kommer att leva, nu och i framtiden.

Många av er frågar vad ert uppdrag är under denna livstid, och vi säger er, din Själs största önskan är att du återvinner de många aspekterna av dig själv och återgår till att bli den underbara mästaren av samskapande som du var när du först förkroppsligades på det materiella planet. Uppstigningsprocessen är en pågående resa, inte en destination. Försök varje dag att göra de högsta valen – stanna i ögonblicket, för det är den enda gången du kan komma åt din Gudskraft – och fokusera inte på det förflutna och projicera inte in i framtiden, utan sök din högsta potential i varje ögonblick.

Se utmaningarna i ditt liv som möjligheter när du lär dig att släppa gamla självbegränsande sätt. Detta är oföränderliga sanningar som du borde infoga inom dig tills de blir en inre del av din mänskliga natur.

Detta är en balanserad livstid för dig, Stjärnfrö, varmed du försöker föra in harmoni i alla delar av din varelse. Djupt inifrån är du medveten om hur viktigt det är för dig att hedra och integrera din feminina natur, de milda, intuitiva, kreativa och inriktade energierna, samt att utveckla och använda dina maskulina attribut. Sträva efter att vara stark, men ändå mild, utåt fokuserad när du utnyttjar visdomens skattkammare inom dig.

Din Gudomliga natur kommer att växa i styrka och medvetet uttryck när du lär dig att dra fram ditt Heliga Sinnes visdom, överlyst med ditt Heliga Hjärtas medkänsla. Du måste lära dig att tala tydligt, konstruktivt och med självförtroende. Vet att om du förblir centrerad och fokuserad i ditt Heliga Hjärta måste Universum svara på ett positivt sätt och din framgång kommer att vara säkrad.

När du blir anpassad till ditt Högre Jags intuition, kommer du att börja känna Gudsljuset som pulserar i ditt Heliga Hjärta, och du kommer att börja fokusera på Skapelsens Gnista i Det Heliga Hjärtcentrat i varje person du möter. Det kan vara svagt i många kära Själar, men det brinner ändå inom dem eller så skulle de inte vara i livet. När du gör det kommer du automatiskt att sträva efter att utöva icke-dömande och du kommer att börja se den positiva naturen i alla.

Vi ber dig använda urskillning innan du tar någons lärdom som din sanning. Fastna inte i teori eller komplex information. Ta bara det som resonerar djupt inom, det som är kärleksfullt, upplysande och utökar din medvetenhet. Det finns många halvsanningar i lärorna som nu förs fram till mänskligheten.

Kom ihåg att du är den som måste skapa frihet, överflöd och kraftfullhet i ditt liv. Ingen annan kan göra det åt dig. Diskretion är ett viktigt attribut för dem som går på vägen till Uppstigning och upplysning. Vad du än väljer som din sanning måste du integrera och tillämpa i ditt liv genom fokuserad avsikt och handling. Diskretion/hjärtcentrerad avsikt/fokuserad handling resulterar i positiv manifestation.

Oavsett vilken station, vilka omständigheter eller vilken medvetenhetsnivå du antog för denna inkarnation, så fanns det djupt inne i ditt Själsjag en brinnande önskan att integrera de olika fasetterna i din varelse. Först måste de emellertid läkas och harmoniseras så att de kan fyllas med det sällsynta Ljuset från de högre rikena. När du tillåter ditt högre jag att överlysa och vägleda dig kommer mer och mer inspirerad tanke att komma till dig.

Det finns många sätt att låta Anden manifesteras genom er; låt det bara hända naturligt, kära ni. Vad får ditt hjärta att le och ge dig en djup känsla av tillfredsställelse? Hur vill du tjäna? Det finns många sätt, och du har många talanger (mer än du kommer att erkänna); valet är dock alltid ditt.

De mäktiga krafterna i Änglariket, liksom ett stort antal underbara Ljusväsen, är här för att hjälpa dig att gå igenom dessa tider av utveckling och stora förändringar med lätthet och nåd. Du måste dock be om vår hjälp, för vi kan inte kränka din fria vilja. Det är dags att återkräva din rättmätiga plats som en Ljusets Mästare, och komma ihåg, när du integrerar kunskapen om Anden och den upplysta sanningen, att det är mycket viktigt att du går vidare och delar din visdom.

Vet att utmaningarna och möjligheterna framför dig kommer att ge belöningar utöver allt du kan föreställa dig, och var därför inte rädd för att gå ut ur din komfortzon när du sträcker dig efter stjärnorna. Acceptera din mantel av strålande Ljus, för du har förtjänat den. Följ din egen väg. Räds inte att vara annorlunda än de omkring dig.

Vi kommer att lämna dig med några Upplysande tankar för att hjälpa dig att hålla dig fokuserad på det högre mentala planet av medvetenhet, med en överlagring av kärleksfull avsikt. Ditt mål är att bli Hjärt-centrerad och Själs-fokuserad:

  • Det högre sinnet använder sinnena i alla era multipla kroppars medvetande i sin tänkande/analyserande process.
  • Kunskap, talang och en hög intelligenskvot skapar inte ett geni. Det kräver koncentration, mod, uthållighet och en pågående drivkraft, tillsammans med integritet, för att utnyttja din andliga geniala potential. Hitta och sträva efter din önskan om excellens och sträva efter att leva din passion så bra du kan.
  • Att återvända till den smala vägen av Uppstigning i medvetandet är början på överskridande motsatser där det inte finns något gott eller dåligt, rätt eller fel; endast harmoniska personliga val inom det accepterade spektrumet av dualitet. Som en bemyndigad, fungerande Självmästare kommer du bara att göra de högsta och bästa valen till förmån för
  • Rädsla, hat och dömande splittrar. Kärlek förvandlar och förenar. Du måste lära dig att höja dig över stressiga situationer i vardagen så att du kan förvandla ögonblick av oenighet till timmar av lugn.

Kalla på oss så leder vi er och hjälper er på alla möjliga sätt. Var djärva och stadiga, mina modiga krigare. Vet att jag alltid är med er och att ni är mycket älskade.

Jag ÄR Ärkeängel Mikael.

*** Överförd via Ronna Vezane / Sacred Scribe www.StarQuestMastery.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...