Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 januari 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 januari 2020

Hur du befriar mänskligheten från slaveri ∞ 9D Arcturian Council

HUR DU BEFRIAR MÄNSKLIGHETEN FRÅN SLAVERI ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har beräknat den uppskattade ankomsttiden för att evolutionen av ert medvetande ska få er till den punkt där ni inte måste göra så mycket bara för att överleva, och vi har fastställt att ni bara är omkring fem år bort från att vara fria från alla de tråkiga sysslor som ni måste göra för att bibehålla era fysiska existenser. När ni inte längre måste arbeta och göra alla de små saker som ni måste göra för att uppehålla era kroppar, era fordon och era hem, kommer ni att frigöras för mer högre sysselsättningar.

De av er som alltid velat måla kommer att ha friheten att måla. De av er som alltid har velat sjunga kommer att ha friheten att sjunga. De av er som alltid velat skriva kommer att ha friheten att skriva. Ni kommer att ha mer ledig tid för andliga sysselsättningar. Ni kommer att kunna ta er tid att ansluta er till varelser i andra dimensioner.

Avsaknaden av ledig tid som vissa människor upplever, gör det utmanande för dem att ens ta femton minuter av sin dag till att meditera. Och så, hamster hjulet som ni har alla varit på har hållit er från att verkligen utforska vem ni är och att kunna uttrycka det. Nu, inte alla som har en enorm mängd ledig tid har använt det för andliga och konstnärliga sysselsättningar, men det finns också en nivå av medvetande som måste nås av mänskligheten innan ni befrias från det slaveri som ni har deltagit i så länge.

När ni når den nivån av medvetande, då kommer naturligtvis fler individer att vakna till sanningen om att det finns mer att leva för än att gå till politiska partier och ackumulera saker och ting. Denna medvetandenivå är något som de av er som är vakna lägger till något varje dag, när ni gör tid för er andlighet och för era konstnärliga sysselsättningar. Ni uttrycker er själva. Ni pratar om era känslor. Ni förbinder er med Moder Jord, Moder Natur och djurens kungarike.

Ni hjälper hela mänskligheten att evolvera och att komma fram till den platsen, och ni gör det inte genom politiska åtgärder, inte genom att skapa ett nytt ekonomiskt system, och inte genom att besegra dem som försöker behålla saker som de är. Ni skiftar mänsklighetens medvetande genom att lyssna till den lilla rösten inom er, hedra er intuition. Ni tar mänskligheten till nästa nivå av dess evolution genom att vara er själva helt och hållet och uttrycka vem och vad ni är för så många människor som kommer att se och lyssna. Och det är inte egoistiskt. Det är ni som låter ert högre själv komma igenom för att nå så många människor som möjligt. Och naturligtvis, ert högre själv är ert femte dimensionella själv. Vi älskar att se er utvecklas så fint.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har haft förnöjsam kontakt med er. ”

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-january-4th-2020/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...