Ärkeängel Mikael via Sharon Stewart, 2 mars 2020

Ärkeängel Mikael via Sharon Stewart, 2 mars 2020

Ljusarbetare är här med Gud | Ärkeängel Mikael via Sharon Stewart

Ärkeängeln Mikael: Ljusarbetare är här med Gud

Jag publicerade: Ljusarbetare är här som representanter från galaxen, inte offer för jordens okunnighet.

Det här är ärkeängel Mikael med ett meddelande till ljusarbetarna, de av er som har kommit ner till jorden i detta nu är Bärarna av Sanning, inte offer för era omständigheter.

Själsanslutning krävs för att ni ska byta till detta nya upplysta sätt att vara. Utan själsförbindelse förblir du vad du har lärt dig, en roll eller roller som du spelar. Äkthet är vad du söker i dig själv – din egen sanning, ditt eget inre Ljus.

Detta är en resa i mod. Modet att ändra allt du har lärt dig, allt du trodde att du visste, allt du trodde att du var, att stå på ny mark, den nya sanningsgrunden, den nya verkligheten som kommer till er planet nu.

Vi står bakom dig när du vidtar åtgärder för att förändra. Förändring är svårt för dem som har indoktrinerats till lögner men de är ändå viktiga. Förnyelsens energier stöder din resa och driver dig vidare medan din själ drar dig mot dem. Ni är mänsklighetens ledare nu, inte era presidenter, inte era sociala figurer – det är ni som håller detta ansvar gentemot ert folk – det är ni som har valt att göra detta för så länge sedan.

Du har studerat, du har förberett dig och du har inkarnerat på jorden under andra livstider för att hjälpa till att förändra mänsklighetens kurs under dessa tidsåldrar. Du fick en känsla för hur lägre dimensionella kroppar och sinnen tänker och känner, du fick öva på att känna de lägre energierna och acklimatisera dem. Sedan lämnade du. Du gick tillbaka till de högre världarna, andra världar och andra dimensioner, där du arbetade och studerade mer för att förbereda dig för din ultimata utmaning – livet på jorden i en tid för en arts nära död.

Ja, era människor är degraderade till dubbelsträngade DNA-varelser. Detta är nära döden för en människa eftersom människokroppen kan anta 12 strängar av DNA utan svårigheter, i själva verket välsignad glädje. Du var beredd att komma hit, du var beredd att förstå vad du skulle kämpa emot, du var beredd att vara här vid denna avgörande tidpunkt i galaxens historia.

Ni blev sanningshållare. Ni kom för att kämpa mot mörkret. Ni är mäktiga varelser, mer än ni någonsin skulle förstå från ert lågfrekventa perspektiv, men ni är det. Ni är universums älsklingar just nu när ni har tagit på er kampen som så få ville göra. Ni visste att det var viktigt för denna planet och för hela mänskligheten – för att vi är alla ett. Människor är en familj, en kropp i en större kropp som kallas Gud. När en del av kroppen förstörs lider resten.

Det påbjudet att ni reser er upp från den sömn som andra lever under. Det är påbjudet.

Ändra era sinnen. Ifrågasätt allt ni möter och fråga er, ”Är detta kärleksfullt?” Ni har fått fel intryck av vad kärlek är av era rädda sinnen, men kärlek är ren, kärlek är förlåtande, kärlek attackerar inte, kärlek är lycka och acceptans av allt.

Era sinnen har dominerats av det onda så länge att ni inte kommer ihåg kärlek. Så ni kommer inte ihåg er själva. De nästa åren kommer att bli ett enormt uppvaknande för er alla när ni tågar fram in mot Ljuset. Det kommer. Uppenbarelsen kommer. Rensningen av alla till en renare form. När ni alla kommer ihåg er själva igen.

Vi stöder er i ert arbete för att komma ihåg er själva och att ändra era sinnen till högre Ljus. Vi är alla ett. Vi arbetar tillsammans som en stark enhet mot det onda, mot mörkret.

Ni är våra ledare. Vi skickade våra bästa till jorden.

Jag förblir,
Ärkeängel Mikael av det högsta Ljuset

 

 

www.sharonandivo.weebly.com

YouTube: SharonandIvoofVega

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...