Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 mars, 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 mars, 2020

DE UPPSTIGNA MÄSTARNA & UPPSTIGNINGEN TILL 5D ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

“Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Det är med glädje vi kontaktar alla er. 

Vi har varit mycket entusiastiska över att kliva in i nästa fas av medvetande evolutionen i detta universum med alla er. Vi har kommit till denna fas av universums expansion tillsammans, och mänskligheten har spelat sin roll så mycket bra. Vi är mycket bekanta med er väg som ett kollektiv, och vi vill försäkra er alla om att oavsett hur saker och ting kan se ut i omvärlden, är ni fortfarande på rätt spår i uppstigningsprocessen. Detta är en resa som är lång, och den är tänkt att avnjutas av er alla. Ni kommer inte att vara i denna position igen under en mycket, mycket lång tid.

När ni har slutfört övergången till den femte dimensionen fortsätter ni att stiga upp. Ni kommer så småningom att stiga upp till den sjätte, och sedan den sjunde, och så vidare. Därför är det inte rätt tid nu att tänka på hur mycket längre det kommer att ta och hur mycket mer ni har att uthärda. Nu är det dags att leta efter sätt att vara tacksam för och inse var ni är och expandera mer till nuet. Nu är det dags att uppnå en nivå av mästarskap över den fysiska sfären som ger er den känslan ni vill ha för att uppstiga till 5D, samtidigt som ni fortfarande är kvar i den fjärde dimensionen som lärare, healers, ledare och guider för resten av mänskligheten.

Ni är där på Jorden för att spela den rollen, och många av er har redan känt kallelsen att vara mer av era sanna själv, att vara ljusarbetare och vägvisare för resten av mänskligheten. Och vi är alltid här, redo att påminna er om betydelsen av det faktum att ni valde att vara vakna för denna tid. Vi vill lätta upp lasten och hjälpa er att komma in i den känslan av mästarskap över den fysiska sfären.

Ni vet hur den andliga mästaren ser ut och känns. Ni har sett skildringar av sådana människor, och ni har till och med anslutit er till många av dem som har stigit upp och är kända nu som de uppstigna mästarna. Nu är den perfekta tiden för er att utveckla den anslutning som ni känner till den uppstigna mästare eller mästarna som ni genljuder mest med och känner er så ansluten till.

Vi vill att ni ska veta att de uppstigna mästarna inte väljer ut favoriter där på jorden. De är alla tillgängliga för var och en av er i varje ögonblick av varje dag. Ni behöver inte förtjäna deras kärlek och deras uppmärksamhet, och ni behöver verkligen inte förtjäna deras helande energi, deras aktiveringar, eller deras medkänsla. Vi råder er att nå upp in i den tolfte dimensionen och känna in vibrationer, medvetande och energi av de uppstigna mästarna. Samarbeta med en eller flera av dem, och vet att ni håller på att bli de nya mästarna på det jordiska planet av existens.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har med glädje haft kontakt med er.”

Översättning:  Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, 2 mars, 2020

You may also like...