Ärkeängel Mikael via Linda Dillon 24 september 2020

 

Ärkeängel Mikael via Linda Dillon 24 september 2020

 

Linda Dillon: Ärkeängel Mikael – Fred Kommer från Inriktning på Sanningen

Modern utnyttjar de olika faserna i pausen … för att se till att människor är lugna, att de stannar hemma, att de utvärderar, omvärderar och sedan omvärderar igen: ”Vad är sanning? Vad förankrar känslan av fred i ditt hjärta?

En underbart inspirerande pärla som kärleksfullt delas av Jackie från hennes personliga läsning med Linda Dillon.

Ärkeängel Mikael ~ Fred kommer från inriktning på sanningen

Hälsningar, jag är Mikael, fredens Ärkeängel, Kärlekens Krigare, Nyhetsbringare, bror och allierad. Välkommen, söta ängel av Lurion.

Jackie: Åh, jag är så upphetsad, tack så mycket, Ärkeängel Mikael.

AAM: Åh, du är välkommen, för det här är lika mycket en gåva till mig som det är till dig. Och som ni väl vet har jag sträckt ut mig och förhoppningsvis lugnat er, för min närvaro är inte en varning … ja, det innebär vakenhet, men det är inte så mycket en varning som en försäkran.

Älskade, ja, naturligtvis, det finns många som älskar och omger dig, men jag kommer för att försäkra dig. Du är säker, du är skyddad, du är ett ankare för fred, du är en kärleksbringare, du är ett förkroppsligande av kärlek.

Och ja, det är en tid då så många kallas att tala sanningen … att vara Moderns [röst] och jag själv och Gabrielle och Yeshua och så många … att vara sanningens talespersoner och att hålla ljuset för fred. Så jag menar inte det på något sätt som konfronterande, utan tyst, tydligt, väsentligt.

Så nej, älskade, jag känner till din tveksamhet och jag känner till, åh, ska jag säga, din oro och till och med några viskningar av rädsla inte bara för din säkerhet utan för din familjs säkerhet, din nations säkerhet och till och med säkerheten på din planet och jag kommer att prata med dig om detta.

Så, även när vi börjar, låt mig vara tydlig med er att det finns så mycket som händer bakom kulisserna – och jag menar inte isolerade konspirationsteorier i det här eller det andra lägret, för sanningen väljer inte sidor. Sanningen är fristående. Den är ljusets lysande fyr. Den tillhör inte politiska partier, eller hemliga organisationer eller ens religiösa kyrkor som tenderar att vara nitiska eller förvärvande i termer av helt enkelt ansamlingen av rikedom och makt.

Sanningen är ett lysande ljus. Tänk på den som fyren, som strålkastaren, som Modern och jag som hennes tjänare lyser med så att människor, dessa människor, dessa änglar i form, kan komma ihåg vilka de verkligen är.

Nu är svårigheten – och jag skulle vara försumlig om jag inte talade till dig om svårigheten – vad du och vi kommer att kalla ”förskansning”. Det är en mänsklig egofråga inte bara om önskan att ha rätt, att vara korrekt, utan att bli hörd, att bli erkänd, att värderas … och ovilligheten när man visar att informationen eller ett trossystem är felaktigt, för de är alla desamma … det finns en ovilja att omvärdera, att ställa om.

Varje … låt mig vara tydlig med detta … varje framsteg inte bara inom den mänskliga världen, den universella världen, den allomfattande världen – de stora sprången – brukar ofta komma när det finns en förståelse för att kanske förutsättningen, teorin, tron har varit felaktig eller ofullständig.

De största framstegen kommer när det finns en vilja att ställa om, att lägga åtsidan. Inte när det gäller övergivande eller isolering eller ilska eller rädsla eller förödmjukelse, för det är en massiv faktor. De känner sig förnedrade över att de har valt fel väg. Det är löjligt!

Framstegen inom vetenskapen, som ni tänker på dem, har kommit från vetenskapsmännens, filosofernas, mödrarnas och fädernas och hemmafruarnas och dikesgrävarnas vilja att säga: ”Jag tror att jag gjorde det här fel. Jag tror att det finns ett bättre sätt. Jag tror att premisserna för hur jag har gått fram är felaktiga. ”

Detta är inte slutet på världen eller slutet på universum. Det är en expansion i hjärtat och sinnet hos kollektivet, och absolut hos individen. Och vad den expansionen, vad den lättnaden ger är lättnaden att förstå att det är möjligt att förändras.

Förankring leder bara inte bara till distraktion och kompression; det leder till att en tro, en civilisation, ett land, en religion … faller och ja, älskade, till och med en planet.

Så finns det ett massivt åtagande att hjälpa till med korrigeringen på varje arena? Eftersom det inte är så att vissa har rätt och andra har fel, men det har skett så massiva, inte bara distraktioner utan försök att förankra den gamla tredje dimensionen – och jag kommer att säga er helt klart från Moderns ögon och hjärta: det kommer inte att hända!

Det är därför hon igen öppnar dörren till den 13: e oktaven, så att perspektivet, visdomen, kunskapen kan skiftas. Och det måste skifta omedelbart, kraftfullt, men ändå fredligt. Det måste skifta eftersom kärleken är det som verkligen är fibern, kompositionen, av det mänskliga kollektivet. Så att det minnet, det själsminnet, det botemedlet mot själens utmattning tas fram.

Kommer det nu att bli omvälvningar? Kommer det att finnas motstånd mot detta uppvaknande? Ja, det kommer det att finnas. Och det kan mycket väl finnas skärmytslingar av alla slag. Men låt mig försäkra dig, min älskade vän, du är säker, din familj är säker.

Du vet, ett av sätten på vilket Modern använder de olika faserna i pausen … ja, hon släppte inte Covid, men Hon använder verkligen de situationer som har skapats av människor – som misstag, inte som Plan – för att se till att människor är lugna, att de stannar hemma, att de utvärderar, omvärderar och sedan omvärderar igen: ”Vad är sanning? Vad förankrar känslan av fred inom ditt hjärta? ”

Kommer freden nu från en känsla av att du har rätt?

J: Nej, den kommer från att vara i mitt hjärta, i mitten. Jag inser att jag inte har en aning om allt som händer. Det handlar om att lita på Himlens Företag, ni alla.

AAM: Och det är rätt svar. Det handlar inte om förankring. Fred kommer från anpassning, ja, till sanningen – men den ultimata sanningen, inte sanningen som i ett trossystem – och att den sanningen och den enda sanningen är kärlek. Så det kommer aldrig från konflikt – hälsosam diskussion för all del – konflikt, aldrig! Beväpnad konflikt, aldrig! Krig, aldrig!

Så stå tillbaka och vet, söta ljusängel och alla ljusänglar: Ni är skyddade!

När jag säger ”stå tillbaka” menar jag inte ”koppla ifrån”. Ja, du tar avstånd … låt mig vara väldigt tydlig … du tar avstånd från drama, från denna ”ondska” för det är vad det är. Så du tar avstånd från den. Du stöter bort det som inte är av kärlek, det som inte främjar enhet och gemenskap och Nova Earth och Städer av Ljus.

Ni är morgondagens byggare, i Moderns oändliga Tidströmmar, och morgondagen är nu!

Men tvivla aldrig, älskade, vi är med dig, framför kulisserna och bakom kulisserna, varje dag. Jag är med dig. Gå med min kärlek.

J: Tack så mycket, Mästare. Jag är så tacksam.

AAM: Du är så välkommen och du är så avhållen, farväl.

 

 

Kanaliserad av Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...