Ärkeängel Mikael via Sharon Stewart, 7 november, 2021

Meddelande 7 november  | Ärkeängel Mikael via Sharon Stewart

 

7 november 2021

 

Jag är Ärkeängel Mikael med veckans budskap till Änglarnas Grupp av Krigare.

Ni börjar se och höra om de förändringar som sker i er värld. Nu manifesteras förändringarna i det fysiska. Det innebär inte att vi bara hanterar dem på den nivån, utan vi säger att om vi ska kunna skapa mer förändring för vår framtid, så måste vi fortsätta att använda bön, meditation och skicka ut positiva Gudagivna energier till uppkomsten av ondskan i er värld.

Det har noterats av några vägvisare till de högre frekvenserna, att det är för mycket fokus på att återhämta gammal historia, gammal fakta och gamla lögner. Det här håller en del av er fast. Vi ber er nu att ni släpper allt det gamla för att omfamna det nya. På samma sätt som ni skulle göra er av med gamla saker från ert vardagsrum, då ni möblerar om det med nya möbler, ber vi er att släppa ert beroende, ja, beroendet av fakta som har svävat runt i ert samhälle ett bra tag. Lämna det till de som börjar förstå, de som börjar vakna. Ni har nu kommit längre på vägen, och genom att ha gjort det är ni de som kommer att omfamna och distribuera de nya faktana, de nya energierna och den nya kärleken som sker i er värld nu.

Släpp det ni har hållit fast vid, för att få bekräftelse på att ni gör rätt. Ni gör rätt, går på rätt väg och är en del av rätt gemenskap. Er värld vaknar upp för att omfamna nytt Ljus, så vi ber er att ni gör detta nu.

Ja, Roswell är gammal. Ja, människor på månen är gamla nyheter. Ja, även Covid är gamla nyheter. Covid håller på att dö ut. De kan inte upprätthålla sina lögner. Det är omöjligt. Nyligen citerades Gates för att ha sagt att en ny patogen kommer att släppas ut i världen. Oroa er inte för dessa saker: Det ni måste fokusera på är lösningen, inte problemet. Notera det men låt det inte orsaka oro, låt det inte uppröra er. Fortsätt fokusera på att vara bringare av Ljus till jorden.

Vi är kapabla att vända polariteterna hos alla negativa institutioner som har skapats och medvetet placerats på vissa ställen i er värld. Därför är det inte en slump att det finns så mycket DS-aktivitet runt Genèvesjön, det är ett av de viktigaste portalområdena.

Den här veckan ber vi er att fokusera ert vita ljus av Guds kärlek, kärleken som Han har fyllt er med, kärleken som han ger er livet med, att fokusera på att förändra polariteterna runt Genèvesjön, särskilt då Världshälsoorganisationen.

Föreställ er en global hälsoorganisation som faktiskt arbetar för det bästa för de som nu lider av sjukdomar och fattigdom, istället för en organisation som aldrig verkar befria världen från dessa tillstånd, vilket de påstår sig arbeta med. För deras budskap är: ”Människan är en sjuklig varelse. Han har inte möjlighet att få god hälsa och välstånd, och sjukdomar kan inte botas permanent”, vilket naturligtvis är rent nonsens.

Genom att ge energi till Världshälsoorganisationen denna vecka, levererar ni Guds kärlek till den, vänder och ökar dess frekvens och tvingar den att agera för mänsklighetens bästa, så som den borde göra.

Med detta lämnar jag er för nu.

Jag är Ljuset. Jag är er budbärare från den som älskar er mer än ni någonsin kan förstå. Vi är Gud. Vi är en Legion. Vi är Kärlek.

Adonai

Ärkeängel Mikael

 

www.sharonandivo.weebly.com

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...