Jesus via John Smallman, 6 november 2021

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

6 november 2021

Att vara uppvaknad är er Gudagivna rättighet.

Allt utvecklas precis som vår kära och älskade Fader avser. Det gör det alltid! Ingen annan utveckling är möjlig. Tillåt därför er själva att slappna av då Tsunamin av Kärlek fortsätter att varmt och totalt omsluta Jorden och alla de kännande liv som just nu upplever en mycket realistisk men ytterst overklig känsla av separation som individuella varelser.

Bara Kärlek är Verklig, inget annat är nödvändigt eller möjligt, som ni alla vet i djupet av er varelse, även om den medvetenheten just nu förefaller vara otillgänglig eller dold för er. Så är inte fallet, den är inte dold för er, ni har bara valt att inte kunna se, känna eller känna till verkligheten då ni fortsätter att engagera er i det drama som varande människa innebär. Över eonerna har det funnits ganska många som, efter år eller livstider i detta drama, har blivit medvetna om sin gudomliga natur, och som sedan delat denna kunskap med alla som frågar efter den. Ofta de som inte kan acceptera eller förstå det som erbjuds eftersom de har en sådan stark övertygelse om att illusionen är allt som är verkligt.

Denna övertygelse har förändrats mycket snabbt de senaste årtiondena, då ett ökande antal människor låtit sig bli åtminstone lite medvetna om sin gudomliga natur och följaktligen gett sig ut på ett andligt sökande som kommer att expandera den känslan av medvetenhet. Många av dem skriver böcker och erbjuder samtal så att andra också kan bli medvetna om att de är gudomliga varelser då de kliver ut på de vägar som dessa böcker eller samtal hjälper dem att se, och uppmuntrar dem att åtminstone undersöka dem. Takten med vilken mänsklighetens kollektiva känsla av medveten medvetenhet når ut till de miljoner som fortfarande sover djupt accelererar då den knuffar dem milt och kärleksfullt mot att bli medvetna om att den medvetenheten är deras naturliga tillstånd, ett tillstånd där deras ego inte längre kan hålla dem oengagerade.

Att vara vaken är att vara medveten om att den man är, är ett tillstånd av medveten medvetenhet hela tiden i Närvaro av och som Ett med Moder/Fader/Gud, Källan, KÄRLEK, till fullo levande i frid och glädje med allt liv. Att vara uppvaknad är er Gudagivna rättighet, men istället valde ni att glömma det och gå in i ett drömtillstånd som mycket allvarligt begränsar er kunskap om vem ni verkligen är, och dramat i det tillståndet – dess egoistiska och narcissistiska självupptagenhet – blev en beroendeframkallande distraktion till vilken ni klängt er fast under mycket lång tid. Det är Jag, Jag, Jag-syndromet som lett till stor dysfunktion och missämja mellan så många av er. Ni kan alla mycket lätt se och negativt döma det syndromet hos andra – även om det i många tidigare generationer förefallit vara helt normalt – men det kräver stort mod och själv-acceptans att erkänna att det också fungerar genom er själva i tider av rädsla eller stress.

Som människor i form behövde ni egon för att få uppmärksamhet som spädbarn och i unga år, så att era överlevnadsbehov kunde erkännas och tillgodoses av era vårdgivare – föräldrar, familjemedlemmar, lärare och vänner – men då ni växte och mognade i en välkomnande och kärleksfull miljö borde det behovet falla bort då ni själva började vara bara kärleksfulla mot andra, precis som det kärleksfullt visats för er.

Emellertid, ett mycket stort antal människor har inte spenderat större delen av sina unga år i en fullkomligt kärleksfull miljö, utan har istället varit tvungna att hantera smärta, lidande och trauma, vilket allvarligt har påverkat deras personliga syn på livet och på andra. Det som sker nu är att många blir medvetna om att för att livet ska vara harmoniskt för mänskligheten – vilket är majoritetens önskan – måste människor interagera med varandra i tillit och kärlek, trots deras tidigare upplevelser av svek av denna viktiga tillit, vilket ledde till chock/trauma, smärta, lidande, konflikt, avsky och till och med hat. Denna medvetenhet om att ”det måste finnas ett bättre sätt” (för att citera Bill Thetford från boken En Kurs i Mirakler), har växt och intensifierats de senaste årtiondena och många grupper har bildats över hela världen med avsikt att arbeta tillsammans i harmoni och ärligt samarbete, vilket möjliggjort för dem att komma bort från misstro och misstänksamhet som så länge varit endemisk, och som verkat vara oundgänglig för er trygghet och överlevnad

Denna stora förändring av inställningen hos så många sker därför att så många av er som läser detta och annat liknande material dagligen sätter en avsikt att bara vara kärleksfulla oavsett vad som händer i era liv. Som jag sagt er tidigare, att göra precis detta och inget annat, är extremt kraftfullt eftersom varje individuellt energifält har en påverkan på hela det mänskliga energifältet, vilket just nu också är magnifikt och förunderligt omfamnat av den Tsunami av Kärlek som överflödande strömmar över planeten och berör alla. Det finns ingen som inte blir kraftfullt påverkad av den.

Så, återigen påminner jag er om att dagligen gå inombords – även om ni inte känner eller upplever den positiva påverkan ni har på hela världen – och slappna av totalt då ni sätter denna högst kraftfulla avsikt och sitter stilla med den i åtminstone några minuter. Genom att göra det förändrar ni er själva, avlägsnar er från beroendet av era rädslobaserade egon och hela tiden uttrycker er sanna natur, Kärlek. Ni inkarnerade för att göra detta eftersom ni visste hur kraftfullt och effektivt det skulle vara, och jag är med er alla som er intuition eller Gudagivna vägledning för att påminna er om detta, eftersom det för er som människor är mycket enkelt att dras in i dramat i den overkliga drömmen eller spelet, glömma er avsikt, och hänge er åt den egoistiskt istället för kärleksfullt.

Glöm inte att ni i varje ögonblick har fullt stöd av era team i de icke-fysiska sfärerna, vilka vakar över er, uppmuntrar er och hejar på er. Så kalla på dem när ni ansätts av tvivel eller ängslan, och lyssna så ni kan höra och få tillgång till deras kärleksfulla hjälp. då ni gör dem sällskap i att dela och utsträcka Kärlek till hela mänskligheten.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...