Ärkeängeln Rafael via Genoveva Coyle, 13 december, 2017

Ärkeängeln Rafael via Genoveva Coyle

13 december 2017

Hälsningar kära ni! Jag är Ärkeängeln Rafael, Bäraren av den Smaragdgröna Strålen, Er helare och familjeläkare, alltid i beredskap för er och för hela universum och multiversum, och verkligen också för alla som väljer att tillkalla mig.

Ja, kära ni, jag tjänar Modern och finns alltid till tjänst för er, var och när ni behöver hjälp. Och era krämpor behöver inte vara bara fysiska och känslomässiga plågor, de kan också gälla återställning av er välmåga eller att återfå integriteten i er energikropp. Det kan också gälla någon typ av fråga eller hjälp ni behöver angående era mentala kroppar eller, förstås, hela er multidimensionella varelse, inkluderande ert hem eller bil, för de är också en del av er.

Närhelst ni känner er mindre än glädjefylld, närhelst ni låter andra knuffa bort er från ert kärleksfulla och balanserade centrum, eller till och med när era materiella tillgångar verkar vara i problem, då får ni kalla på mig, och jag skulle verkligen uppmuntra er att göra det.

Kära hjärtan, ni behöver inte göra det ensam för att visa ert mästarskap och er kompetens. Det finns ingen anledning att så hårt försöka fundera ut hela er resa, eller ens ert nästa steg.

Vi behöver er tillåtelse att komma och hjälpa er, och ni behöver komma ihåg att använda er fria vilja för att kalla på oss, era bröder och systrar från den högre sfären, så att vi kan göra denna livstid vacker och njutbar för er och för alla ni har kontakt med i er nuvarande verklighet.

Det finns tillfällen då ni sänker er ner i tjockan i de tätaste negativa energierna därför att ni valt att föra in ljuset till de mörkaste platserna på denna planet, och det tar mycket energi, konstant medvetenhet och skärpt vakenhet att navigera genom det nuvarande kaoset. Samtidigt är era kroppar extremt exponerade för de energetiska frekvenserna och det kan orsaka mycket stress på hela er mänskliga form som noggrant behöver hanteras så ni kan återfå er styrka och glädjefyllda hållning.

När ni känner att ni inte går framåt beror det oftast på att ni tvekar och försenar er själva i viljan att vara säkra på att ni är i perfekt linje med ljuset. Ni glömmer att be om hjälp att återfå klarhet och insikt i var ni befinner er i ett visst ögonblick.

Kalla på mig för att rensa rädslorna och tvivlen. Jag försäkrar att er plan rör sig framåt, men eftersom detta medför en djupare dykning in i skuggorna tenderar ni att bli lite bekymrade angående vilket nästa drag som är rätt. Och jag säger er att detta är vad ni lovat att göra tills ert uppdrag är slutfört. Jag är här med er för att hjälpa er friska upp och rensa utrymmet omkring er, ert arbetsutrymme och era hem, närhelst ni kommer tillbaka från er dykexpeditioner eller närhelst ni känner er ur form.

Det är så ni och vi planerade det innan er nedstigning till den tredje densiteten, som ett samarbete, för vi kan inte nå lika långt ner i djupen som ni. Men vi behöver er kallelse och tillåtelse att göra det eftersom det fortfarande är en plats med fri vilja som ni bebor. Annars måste vi sitta här och se er bli nertyngda och förbittrade, utan att be om hjälp, tills ni skadas på ett eller annat sätt. Det är er avsikt att göra det ljus- och kärleksfyllda arbete som gör skillnad, och ni gör det vackert på den omedvetna nivån när ni arbetar obehindrad av ert ego och er stolthet, eller av någon störning som försöker övertala er att ta den steniga och skumpiga vägen. Det är min önskan att ni gör samma sak på en medveten nivå, och det kräver att ni ger oss tillstånd att hjälpa er, och att ni öppnar upp för att ta emot och använda den hjälpen och sedan gör det i glädje, med ett leende på läpparna och med ett lätt och spänstigt steg.

Jag är hedrad att alltid tjäna er, att duscha er med min oändliga kärlek och smaragdgröna energi.

Till nästa gång, farväl.

By Permission.

© 2017 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Översättning: Markku Pärssinen

You may also like...