Ärkeängel Rafael via Natalie Glasson, 13 september 2019

Ärkeängel Rafael via Natalie Glasson, 13 september 2019

Per Staffan 13 september 2019

Archangel Raphael (channeled messages)

Ärkeängel Rafael

Kärlek och de Högre Skapelsenivåerna av Ärkeängel Rafael

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Jag utsträcker min änglakärlek för att hälsa er, jag är Ärkeängel Rafael. Jag vill komma fram för att fortsätta samtalen och kommunikationen från Ärkeängel Gabriel Archangel Gabriel genom att tala om närvaron av kärlek; kärleken till Skaparen the Creator. Ärkeängel Gabriel betonade vikten av att ansluta till källan till kärlek inom din varelse, förkroppsliga denna kärlek och utstråla den till världen för att skapa kärlek i handling. Genom att uppnå detta kommer du att flyttas till att uppleva nästa nivå av kärleksmedvetenhet som är tillgänglig för dig, samtidigt som du stöder Jorden i att göra detsamma. Således kommer en ny medveten medvetenhet som är född ur essensen av din varelse att manifesteras. När den väver sig in i väven och livets rytm på Jorden så kommer transformation att äga rum.

Det är dags för dig att följa din kärlek tills du hittar dess kärna och väsen och sedan vilar inom den.

Jag inbjuder dig att ta några djupa andetag och låta din medvetenhet vägleda dig djupare och djupare in i ditt inre kärleksrum. Ta dig tid att utforska och uppleva din inre kärna och kärlek.

Det är ofta i min erfarenhet att många uppfattar att de redan förstår Skaparens kärlek och närvaron av kärlek i deras varelser. Detta för att negligera kärlekens kraft och den transformation som kärlek i handling kan skapa. Jag, Ärkeängel Rafael, inbjuder dig att följa eller utforska kärlekskällan i din varelse som om du inte hade någon tidigare förståelse för kärlek. Genom att göra det kommer du att släppa dina nuvarande trossystem om kärlek och tillåta en ny medvetenhet att börja. Det finns så mycket mer att förstå om Skaparens kärlek, ibland kan en tro på att du redan förstår kärleken blockera din vidare koppling och ditt förkroppsligande av kärlek. Se till att du tar dig tid att överväga närvaron av kärlek inom dig från ett öppet sinne och hjärta.

Högre Skapelsenivåer

När du utforskar närvaron av kärlek i din varelse med dess olika och skilda nivåer av vibrationer, öppnar du dig för nya gudomliga upplevelser och anslutningar. De högre skapelsenivåerna inom Skaparens Universum attraheras till dig och gör dig medveten om dina enhetliga förbindelser med de högre skapelsenivåerna. När du utforskar den storslagna kärleken som finns i din varelse, så börjar de högre skapelsenivåerna och högre skapelsevarelserna att fungera som speglar för dig för att erkänna Skaparens sanning. Således ingår eller kommer du ihåg ditt avtal om att skapa det gudomliga med Skaparens Universum/Högre skapelsenivåer.

Detta kan betyda att många varelser såsom Uppstigna Mästare , Ascended Masters Änglar Angels, Ärkeänglar och så vidare kan komma att dela utrymme och tid med dig. De kommer att vara närvarande för att fungera som en spegel för dig för att känna igen Skaparens sanning. Det som du känner igen i dem kommer att vara närvarande i dig. Andas in djupt, när du andas ut tillåt alla lämpliga högre skapelser att komma fram för att hälsa dig. Var öppen för att ta emot det som är nödvändigt för att hjälpa din uppstigning och förening med Skaparen.

När de högre nivåerna av skapelsen speglar till er allt som är den gudomliga Skaparen, är det som om ni stirrar in i Skaparens hjärta och erkänner enhet, harmoni, integration och naturligtvis kärlek. Detta är en mycket kraftfull aspekt av uppstigningen. Föreställ dig ett ögonblick att du är nedsänkt och omgiven av den mest djupa och magnifika kärleken från din kärna. De högre nivåerna i skapelsen fungerar som en spegel för dig att titta in i och igenom. Således erkänner du allt som du är, liksom allt som är Skaparen. Med en större medvetenhet om allt det som är Skaparen har du möjlighet att skapa vadhelst du känner dig guidad att manifestera, genom att använda Skaparens energi som ditt bränsle för manifestation. Vad skulle du skapa?

Inse nu att genom din upplevelse skulle ditt sinne, ditt hjärta och hela din varelse ha expanderat, pulserande och vibrerande av kärlek. Vad skulle du manifestera och skapa från ett utrymme med djup expansion och förankring i kärlek för att tjäna dig själv och allt som är Skaparen?

Dessa frågor och utforskningar av kärlekens högre nivåer som slås samman med din varelse gör att du kan se dig själv och verkligheten på Jorden i ett nytt ljus och en ny förståelse. Bemyndigande av din gudomlighet skulle både vara resultatet såväl som bemyndigande av andra.

Känns det lämpligt att ägna dig åt att utforska närvaron av kärleken inom dig, i medvetande om att det kommer att resultera i upplevelser av samskapande med högre skapelsenivåer? Vad skulle kärlek göra genom dig och vad skulle skapas?

Gudomlig Spegel

När du är i kärlekens rum öppnar du dig själv för att se Skaparens gudomliga spegel, därför ser du, känner och erkänner dig själv som din sanning och Skaparens sanning. Detta är en vacker möjlighet att utöka din andliga förståelse och kunskap om dig själv som en gudomlig varelse, dina heliga färdigheter och inre vägledning. Det finns möjligheter att iaktta känslomässiga, mentala, fysiska och till och med andliga sår, och öppna upp och läka dem på många nivåer. Falska övertygelser, missförstånd och begränsningar kan alla släppas och läka. Allt skapar en mycket djup upplevelse som kan känns som ett mirakel; det är att se dig själv som Skaparen ser dig. Föreställ dig att du såg dig själv som Skaparen ser dig, allt inom dig skulle förvandlas, du skulle aldrig se på dig själv eller tänka på dig själv på samma sätt igen. Du skulle förstå att allt är möjligt; att du kan skapa och göra allt du känner dig guidad att göra. Det största resultatet skulle vara att du skulle uppleva frihet, frihet att vara Skaparen på Jorden, frihet inom alla aspekter av din varelse att stärka friheten inom andra.

Invokation för Frihet

‘Kärlek är min gudomliga skaparkraft, sanning, skapelser, avsikt, intuition och vibrationer. Kärlek är min heliga och eviga bro till anslutning, anpassning och enhet med Skaparen. Kärlek är mitt verktyg för uppvaknande, frid, uppstigning, mästerskap och frihet när jag existerar på Jorden. Kärlek kommer att läka mina varelser och Jorden helt. Jag tillåter kärleken att vara en helande vibration som förvandlar min varelse, öppnar mitt hjärta för att uppleva Skaparens fullständiga och absoluta kärlek. Jag erkänner att mitt hjärtchakras heart chakras hängivenhet till kärlek kommer att tillåta mig att följa de lämpliga andliga vägarna för min nuvarande andliga tillväxtprocess, vilket leder mig med tydlighet till mästerskap och fullständig initiering med Skaparen. Jag inser att jag förtjänar att uppleva Skaparens kärlek överförd till och från min varelse i alla former och på alla heliga sätt. Jag är mer än värdig och helt anpassad till att uppleva och förkroppsliga gudomlig och helig ovillkorlig kärlek nu.

När jag tillåter mig att förvandlas till det naturliga förkroppsligandet av kärlek som jag är, öppnar jag mig för att arbeta med de högre nivåerna och skapelsevarelserna. Jag blickar in i spegeln på de högre skapelsenivåerna så att jag kan se allt jag är som Skaparen. Jag använder kärlek som ett bränsle för att skapa allt som min själ vill manifestera. Jag väcker mig själv till ett vackert mirakel av helande när jag omfamnar frihet i min varelse och verklighet, vägledd och hjälpt av Skaparen med alla insikter och sanningar som jag avslöjar för mig själv. Ärkeängel Rafael, var snäll och stöd mig när jag går igenom denna kraftfulla resa av förening med Skaparens närvaro av kärlek. Jag är kärlek i hela dess sanning. Tack.’

I helig kärlek för evigt,

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...