Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson, 31 oktober

ÄÄ Rafael

Ärkeängel Raphael, 31 oktober 2015

Via: Natalie Glasson

Att utveckla och heala ert Hjärtchakra

 

Ert Hjärtchakra är ett utrymme av djupgående välsignelser, Skaparens sanning och uppmuntrar er att uppleva den djupaste vibrationen av kärlek som ni är villiga att acceptera och uppleva från Skaparen. Ert Hjärtchakra skapar en spegel för att visa för er vilka ni egentligen är som heliga själar och Skaparens sanning är tillgänglig för er att dela med er av på Jorden.

När ni arbetar med och accepterar ert Hjärtchakra finns det ett behov av att inse att det kommer att avslöja väldigt många aspekter av er själva, er mest kraftfulla och expansiva kärlek, era djupaste och mest smärtsamma sår och en förmåga att känna som om ni rör vid, förnimmer, förkroppsligar och upplever Skaparen.

Ert Hjärtchakra är ett kraftfullt redskap som visar för er de många aspekter och kvaliteter i er varelse som en fysisk och andlig varelse. Vi kan känna igen Hjärtchakrat som en bro mellan de inre planen och den fysiska Jorden. Varje dimension mellan dessa nivåer kan upplevas till fullo genom Hjärtchakrat. Det är sant att varje energi eller aspekt hos Skaparen kan dras ut från Hjärtchakrat för att helt och fullt upplevas i en fysisk nivå; erfarenheter är de största gåvorna och lärdomarna i den fysiska världen eller Jorden. Det är dags att omfamna de upplevelser som Hjärtchakrat kan ge för att erhålla en djupare hågkomst och igenkänning av Skaparen. Medan ert Hjärtchakra kan visa er till de fysiska och andliga aspekterna av er varelse, kan Skaparens Hjärtchakra, också känt som det Kosmiska Hjärtat, ge er allt som Skaparen delar med dem som är villiga att ta emot. Den största lärdomen som ert eget Hjärtchakra och Skaparens Hjärtchakra inbjuder er att uppleva är er förmåga att ta emot från ert Hjärtchakra allt det överflöd av visdom, ljus, kärlek och kunskap som det har att dela.

Att ta emot och att acceptera ert eget Hjärtchakra tillåter er att ta emot och acceptera Hjärtchakran från dem runtomkring er, men också att ta emot och acceptera Skaparens Hjärtchakra. Med handlingen att ta emot och acceptera börjar ni tillåta er själva att existera i Skaparens gudomliga flöde, att vara närvarande i varje ögonblick och att inse era krafter. Allting kommer att flöda med lätthet och perfektion och tillåta att livet på Jorden upplevs som en djupt rotad glädje och en process av förverkligande. Genom processen av acceptans och emottagande kan ni inse att ert Hjärtchakra är en spegelbild av Skaparens Hjärtchakra med möjligheten att under denna livstid bli en ännu helare spegelbild, förkroppsligande och uttryck av Skaparens Hjärtchakra. Äkta kärlek existerar inom Skaparens Hjärtchakra. Samma rena kärlek är närvarande i ert Hjärtchakra och förutom att inom ert Hjärtchakra finns det också spegelbilder av er själva som fysiska varelser med era känslor och tankeprocesser, smärtan hos er nuvarande och era förflutna livstider, men också alla energimässiga mönster som ni har skapat under livstider krävde att begränsande och restriktiva mönster projicerades in i er verklighet för att skapa en separation från Skaparen.

Ert Hjärtchakra delar överflödet av dem ni är, med er, som fysiska och andliga varelser, det enda som behövs är att närma sig ert Hjärtchakra med villigheten att taemot och acceptera allt som ert Hjärtchakra visar er och inse att detta kommer att leda er till sanningen av er varelse, alltså Skaparen.

Vi den här tiden i Uppstigningen är det enormt viktigt att sitta i stillhet med fokus på ert Hjärtchakra. Jag inbjuder er att placera uppmärksamheten hos ert tredje ögat-chakra i ert Hjärtchakra och repetera under en liten stund ”Mitt älskade Hjärtchakra, jag accepterar och tar emot dig nu”. Tillåt er sedan att andas djupt in och ut genom ert Hjärtchakra och uppmärksamma om några insikter kommer till er.

Processen att föra in helande i någon form oavsett om ni känner obehag eller inte i ert Hjärtchakra, är att först vara villiga att ta emot och acceptera ert Hjärtchakra som helhet och inse att ni kanske inte är kapabla att helt och hållet förstå ert Hjärtchakra. Detta kan uppnås genom enkla affirmationer om acceptans och att tala kärleksfullt och direkt till era Hjärtchakran eller helt enkelt omringa era Hjärtchakran med kärlek och tillåta det att genomborras och vakna upp ytterligare.

Den andra process för att hela ert Hjärtchakra är att vara villig att erkänna de spegelbilder av er fysiska form i denna livstid och tidigare livstider, men också de känslor och trosuppfattningar som är förenade inom ert Hjärtchakra. Detta är för att med kärlek erkänna de aspekter av er själva som ni har inom ert Hjärtchakra och som förmodligen är placerade där av er baserade på rädsla eller tydligt är skuggor av smärta eller lidande. Dessa kan kategoriseras som illusioner. Det enda sättet att vara accepterande är att älska ert Hjärtchakra, och att erkänna kärlek inom ert Hjärtchakra tillåter smärtor och skuggor att komma in i ert medvetande. Processen när vilken energi som helst rör sig in i ert medvetande är en rörelse av frisläppande och utrensning. Genom denna process tillåter ni er själva att erkänna er själva och sanningen i den rena kärleken hos ert Hjärtchakra som verkar förkroppsliga denna energi av renhet eller mer sanningsenligt erkänner något som alltid har funnits där.

Att tillåta er själva att erkänna skuggaspekter inom ert Hjärtchakra stödjer er i att acceptera er kraft och att dechiffrera illusioner för att inse sanningen.

Den tredje processen av att hela ert Hjärtchakra är att tillåta er villighet att älska ert Hjärtchakra för att föra er in i den rena kärleken hos ert Hjärtchakra och erkänna att detta är förkroppsligandet av Skaparens Hjärtchakra och ni kommer att ha förmågan att existera inom de kosmiska energierna hos Skaparens kärlek.

På så sätt tillåter ni er att förkroppsliga och inse Skaparens kosmiska Hjärtchakra i er fysiska kropp och verklighet på Jorden. Detta upplevs som en djupgående ström av kärlek som kraftigt och ständigt flödar från kärnan av ert Hjärtchakra och skapar känslor och förnimmelser av salighet och också en upplevelse av att bli helad snarare än att behöva healing.

Denna tre-stegs-process upplever ni varje dag utan att inse det både med och inuti ert Hjärtchakra. Detta är en process som tillåter er att erkänna er sanning och uppleva den till fullo. Er sanning är att ni är en spegelbild och även ett förkroppsligande av Skaparens kosmiska Hjärtchakra.

Det är ert syfte att ta emot, förkroppsliga, uttrycka och uppleva kosmisk eller ren kärlek i varje ögonblick av er verklighet och att stödja och uppmuntra andra att göra detsamma. Processen med att rena ert Hjärtchakra så som jag har beskrivit är att föra er tillbaka till att vara fullt i linje med sanningen hos ert Hjärtchakra och hos Skaparen.

Detta är något som uppstår över hela Skaparens universum, allt väcks upp till en djupare och större linjering med Skaparens kosmiska Hjärtchakra. Vi ser detta på er själs önskan att skapa och uppleva kärlek på Jorden i varje upplevelse och varje person Att manifestera Kärlekens Era är helt enkelt en process av att åter-linjera och minnas Skaparens Kosmiska Hjärtchakra, vilket är ert naturliga tillstånd och som alltid kommer att föra fram ett förverkligande.

För att stödja er vid den här tidpunkten med att förstå processen av synbar healing, vilket dock mer sanningsenligt är att komma ihåg renheten i era Hjärtchakran, förankrar jag, Ärkeängel Raphael en helande vibration som är specifikt för era Hjärtchakran. Min kärleksvibration kan förankras in i era Hjärtchakran av min energi vid er förfrågan.

Mycket av de Uppstigna mästarnas arbete vid den här tiden uppnås genom att förankra ljusmallarna, då det skapar accelererad healing, uppvakning och förkroppsligande. Jag Ärkeängel Raphael, har skapat en mall av ljus som skall förankras i ert Hjärtchakra, ni kan föreställa er ljuset som ett starkt vibrerande grönt ljus i formen av en cirkel som symboliserar att kärleken är evig och ständig.

I mitten av den gröna cirkeln finns ett djuprosa centrum som rör sig in i ett svagt rosa ljus i den innersta kärnan av cirkeln. Inbäddad i denna symbol eller form av ljus finns Ängla-ljusnycklar som är programmerade att väcka upp ert Hjärtchakra, skapa ett skifte för att släppa taget om onödiga energier inom ert Hjärtchakra och mer kraftfullt sätta er i linje med Skaparens kosmiska Hjärtchakra och också väcka upp en djupt rotad kärlek inifrån ert Hjärtchakra. Förankringen av Ängla-ljusnycklarna kommer att skapa omedelbar rörelse och skiften som kommer att påverka hela er varelse.

’Ärkeängel Raphael, jag kallar på din Ängla-healing energi att förankra in i kärnan av mitt Hjärtchakra. Snälla, förankradin Hjärtchakra healingmall in i mitt Hjärtchakra. Jag tar nu emot denna cirkel av grönt och rosa ljus med dess inbäddade Ängla-ljusnycklar in i mitt Hjärtchakra för att föra in nödvändig healing, frisläppande och linjering med Skaparens Kosmiska Hjärtchakra. Med din assistans, Ärkeängel Raphael, tillåter jag nu mitt Hjärtchakra att healas och bli Skaparens Kosmiska Hjärtchakra förkroppsligat i min varelse. Jag är den högsta kärleken manifesterad nu.

Föreställ er helt enkelt nu, eller förnim, eller erkänn att mallarna förankras in i era Hjärtchakran då min kärlek omger er.

Var snälla och kom ihåg att jag stödjer er Hjärtchakras evolution, er hågkomst av Skaparen och ert skapande av kärlek inom och omkring er.

 

I kärlek för alltid,

Ärkeängel Raphael

 

www.omna.org

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...