Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 september, 2019

Rådet i den 9:e Dimensionen

via Daniel Scranton

13 september, 2019

”Era romantiska relationer förändras”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få ha kontakt med er alla.

Vi är mycket förväntansfulla gällande de framsteg som vi kan se att ni alla gör i era relationer med varandra. Det har förekommit en större förståelse inom det mänskliga kollektiva medvetandet som handlar om de gränser som är nödvändiga i en relation, såväl som behovet av att man kommunicerar och uttrycker känslor. I er värld har detta under de senaste månaderna tilltagit, det blir alltmer allmänt känt att emotioner är betydelsefulla och att de behöver diskuteras.

Som ett kollektiv har ni också för ett tag sedan blivit medvetna om behovet av självständighet och den problematiska naturen av medberoende. Så vi kan se att ni alla rör er i riktningen mot sundare relationer, där ni förstår att det inte är meningen att någondera av er ska komplettera den andra.

Ni står också i färd med att bli mer följsamma och flexibla i era tankar som handlar om könstillhörighet och det innebär att mannen, eller den maskulina i relationen, nödvändigtvis inte behöver vara den enda familjeförsörjaren, eller ens den som tjänar mest pengar. Vi talar om relationer där det finns en som identifierar sig som man eller maskulin. Med all säkerhet finns det relationer där bägge parter identifierar sig som feminina och med all säkerhet finns det relationer där bägge parter befinner sig i kvinnliga kroppar, men vi använder här bara det maskulina och manliga exemplet, för att belysa en ståndpunkt.

När ni är mer flexibla gällande vem som sköter tvätten och vem som tar hand om disken, så har ni därmed en relation med större samarbete där ni kan diskutera dessa saker. Ni behöver inte gå in i en relation med en förståelse om att dessa uppgifter här faller på dig på grund av din könstillhörighet, och andra saker går till mig på grund av det kön som jag tillhör. I stället ser vi det progressiva sättet att tänka, som handlar om att ifrågasätta vad som är manligt och kvinnligt och så vidare och därför ger ni er alla en möjlighet att uttrycka hur ni fysiskt vill vara.

Nåväl, enligt traditionen sägs det att den individ som identifierar sig såsom mer kvinnlig är den som uttrycker känslor och den som identifierar sig som mer manlig är den som till sin typ är stark och tystlåten, håller allt inombords och inte har tid för känslor. Detta är en problematisk upplevelse för alla inblandade och nu är det slut på detta, för människor i alla samhällsskikt uppmärksammar numera vikten av kommunikation och att man uttrycker känslor.

Under den tidsram där ni har utforskat olika slags romantiska relationer, så har ni också fått se tendensen för att den ena inom citationstecken ”dominerar och bestämmer i familjen”. Det kan översättas till att den ena personen är dominant och den andra är en dörrmatta. Vi ser att allt färre av er står ut med en dominant partner.

Allt vi säger nu sträcker sig bortom romantiska relationer och till relationer mellan syskon och vänner, samt alla olika slags relationer som ni har. Det måste finnas en balans. Det behöver finnas kommunikation och det behövs gränser i tider då den ena personen försöker säkra sig en nivå av dominans över den andra.

Så att ha alla dessa insikter förbättrar relationerna med varandra och för er närmare till att känna er själva såsom hela, kompletta, suveräna varelser som kan uttrycka er själva, oberoende av vilka ni är eller vilken identitet ni har. Detta är bra för hela mänskligheten, inte bara för det höga skilsmässotalets skull, vilket ni har bland gifta par. Detta är bra för alla typer av relationer och detta är något som kommer att fortsätta utvecklas i och med att ni utvecklas ytterligare.

När ni ser att relationer förändras och skiftar, så kan ni känna er försäkrade om att det beror på en höjning i er övergripande vibration i egenskap av ert mänskliga kollektiv. Dessa saker är mycket uppmuntrande för oss att få se och vi ser väldigt mycket fram emot att få se vartåt ni alla härnäst ska ta er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har med glädje förenat oss med er.”

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...